Tangentbordsgenvägar

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Tangentbordsgenvägarna som beskrivs i det här hjälpavsnittet gäller svensk tangentbordslayout. Tangenter i andra layouter stämmer kanske inte exakt med tangenterna på ett svenskt tangentbord.

I de tangentbordsgenvägar där du måste trycka på två eller flera tangenter samtidigt skiljs tangenterna åt av ett plustecken (+) i hjälpen för SharePoint Designer 2010. För de tangentbordsgenvägar där du först trycker på en tangent och direkt därefter på en annan, skiljs tangenterna åt av ett kommatecken (,).

Om du vill skriva ut det här avsnittet trycker du på TABB för att välja Visa alla, trycker på ENTER och trycker sedan på CTRL+P.

Visa tangenttips i menyfliksområdet

  1. Tryck på ALT.

    Tangenttips visas för alla funktioner som är tillgängliga i den aktuella vyn.

    Tangenttips för menyfliksområdet

  2. Tryck på den bokstav som visas i tangenttipset över den funktion du vill använda.

    Tryck på ALT för att avbryta åtgärden som du utför och dölja tangenttipsen.

Navigera i menyfliksområdet med tangentbordet

Om du vill

Tryck på

Hoppa från grupp till grupp

CTRL+HÖGERPIL ELLER VÄNSTERPIL

Onlinehjälp

Kortkommandon för att använda Hjälp-fönstret

Hjälp-fönstret ger tillgång till allt hjälpmaterial för SharePoint Designer. Hjälp-fönstret visar avsnitt och annat Hjälp-innehåll.

I Hjälp-fönstret

Om du vill

Tryck på

Öppna Hjälp-fönstret.

F1

Stänga hjälpfönstret.

ALT+F4

Växla mellan Hjälp-fönstret och det aktiva programmet.

ALT+TABB

Gå tillbaka till startsidan för programnamn.

ALT+HOME

Välja nästa post i Hjälp-fönstret.

TABB

Välja föregående post i Hjälp-fönstret.

SKIFT+TABB

Utföra den åtgärd som är kopplad till det markerade objektet.

RETUR

I hjälpfönstrets hjälpavsnitt för bläddra till programnamn väljer du nästa eller föregående objekt.

Tabb eller Skift+Tabb

I hjälpfönstrets hjälpavsnitt för bläddra till programnamn visar eller döljer du det markerade objektet.

RETUR

Markera nästa dolda text eller hyperlänk, inklusive Visa alla eller Dölj alla överst i ett avsnitt.

TABB

Välja föregående dolda text eller hyperlänk.

SKIFT+TABB

Utföra åtgärden för markerad Visa alla, Dölj alla, dold text eller hyperlänk.

RETUR

Flytta tillbaka till föregående hjälpavsnitt (Bakåt-knappen).

ALT+VÄNSTERPIL ELLER BACKSTEG

Flytta framåt till nästa hjälpavsnitt (Framåt-knappen).

ALT+HÖGERPIL

Rulla en kort bit uppåt eller nedåt inom det hjälpavsnitt som visas.

UPPIL, NEDPIL

Rulla uppåt eller nedåt i större steg i det hjälpavsnitt som visas.

PGUP, PGDN

Visa en meny med kommandon för Hjälp-fönstret. Hjälp-fönstret måste vara i fokus (klicka på ett objekt i Hjälp-fönstret).

SKIFT+F10

Stoppa senaste aktivitet (Stoppa-knapp).

ESC

Uppdatera fönstret (Uppdatera-knappen).

F5

Skriva ut det aktuella hjälpavsnittet

Om markören inte står i det aktuella hjälpavsnittet trycker du på F6 och trycker sedan på CTRL+P.

CTRL+P

Ändra anslutningsläge.

F6, och tryck sedan på NEDPIL

Skriv in text i rutan Ange ord att söka efter.

F6, och tryck sedan på NEDPIL

Växla mellan områden i hjälpfönstret, till exempel mellan verktygsfältet, rutan Ange ord att söka efter och söklistan.

F6

Välja nästa eller föregående post i trädvyn i en innehållsförteckning .

UPPIL, NEDPIL

Utöka respektive dölja poster i trädvy i en innehållsförteckning.

HÖGERPIL, VÄNSTERPIL

SharePoint Designer 2010

Arbeta med SharePoint-webbplatser

Om du vill

Tryck på

Öppna en webbplats.

CTRL+SKIFT+O

Stänga den aktuella webbplatsen.

CTRL+SKIFT+W

Uppdatera den aktuella webbplatsen.

CTRL+F5

Skapa en ny webbdelssida.

CTRL+N

Flytta till nästa avsnitt av användargränssnittet.

F6

Flytta till föregående avsnitt av användargränssnittet.

SKIFT+F6

Flytta mellan vyerna Kod, Design och Dela.

CTRL+PGUP eller CTRL+PGDN

Flytta mellan fönstren Kod och Design i Dela-vyn.

ALT+PGUP eller ALT+PGDN

Avsluta SharePoint Designer.

ALT+F4

Arbeta med flikar

Om du vill

Tryck på

Skapa en ny flik

CTRL+T

Stänga den aktuella fliken

CTRL+W eller CTRL+F4

Uppdatera den aktuella fliken

F5

Flytta till nästa flik

CTRL+TABB

Flytta till föregående flik

CTRL+SKIFT+TABB

Spara ändringar i aktuell flik

CTRL+S

Förhandsgranska aktuell flik i en webbläsare

F12

Navigera bakåt

ALT+VÄNSTERPIL

Navigera framåt

ALT+HÖGERPIL

Arbeta med navigeringsfönstret

Om du vill

Tryck på

Öppna den markerade kategorin

RETUR

Öppna den markerade kategorin i en ny flik

CTRL+RETUR

Öppna minigalleriet för den markerade kategorin

SKIFT+RETUR

Arbeta med text i designvyn

Om du vill

Tryck på

Hitta text eller HTML på en webbsida

CTRL+B

Söka efter nästa förekomst av den senaste sökningen

F3

Söka efter föregående förekomst av den senaste sökningen

SKIFT+F3

Söka efter nästa förekomst av den aktuella markeringen

CTRL+F3

Söka efter föregående förekomst av den aktuella markeringen

CTRL+SKIFT+F3

Ersätta text eller HTML-kod på en webbsida

CTRL+H

Kontrollera stavningen på en webbsida

F7

Slå upp ett ord i synonymordlistan

SKIFT+F7

Avbryta en åtgärd eller stänga en dialogruta

ESC

Växla mellan öppna dialogrutor

ALT+F6

Växla mellan öppna dialogrutor i omvänd ordning

ALT+SKIFT+F6

Ta bort en webbsida eller mapp i mapplistan eller en dialogruta

DEL

Flytta upp en nivå i mapplistan

BACKSTEG

Arbeta med kodningsspråk verktyg

Tangentbordsgenvägarna i den här tabellen är avsedda att fungera i kodvyn.

Om du vill

Tryck på

Infoga ett temporärt bokmärke

CTRL+F2

Flytta till nästa temporära bokmärke

F2

Flytta till föregående temporära bokmärke.

SKIFT+F2

Infoga ett kodstycke

CTRL+RETUR

Flytta till nästa kodhyperlänk

SKIFT+ALT+HÖGERPIL

Flytta till föregående kodhyperlänk

SKIFT+ALT+VÄNSTERPIL

Flytta till nästa öppningshakparentes

CTRL+8

Flytta till nästa stängningshakparentes

CTRL+9

Flytta till nästa ram på en ramsida

CTRL+F6

Flytta till föregående ram på en ramsida

CTRL+SKIFT+F6

Infoga en sluttagg

CTRL+PUNKT ( . )

Infoga en starttagg

CTRL+KOMMA ( , )

Visa eller dölja styckemarkeringar

CTRL+SKIFT+8

Infoga HTML-kommentar

CTRL+SNEDSTRECK ( / )

Visa IntelliSense-lista för markerat element

CTRL+BLANKSTEG

Markera tagg och dess innehåll

CTRL+SKIFT+KOLON ( : )

Söka efter en matchande tagg

CTRL+SEMIKOLON ( ; )

Utföra en inkrementell sökning

CTRL+ALT+F

Öppna dialogrutan Gå till en rad

CTRL+G

Öppna Snabbtaggsredigeraren

Det här tangentbordsgenvägarna fungerar också i designvyn.

CTRL+Q

Formatera text och stycken

Om du vill

Tryck på

Använda fetstil

CTRL+F

Använda understrykning

CTRL+U

Använda kursiv stil

CTRL+K

Använda upphöjd stil (endast i designvyn)

CTRL+PLUSTECKEN ( + )

Använda nedsänkt stil (endast i designvyn)

CTRL+LIKHETSTECKEN ( = )

Kopiera formatering

CTRL+ SKIFT+C

Klistra in formatering

CTRL+SKIFT+V

Ta bort formatering från markeringen (endast i designvyn)

CTRL+SKIFT+Z
eller
CTRL+BLANKSTEG

Centrera ett stycke

CTRL+E

Vänsterjustera ett stycke (endast i designvyn)

CTRL+L

Högerjustera ett stycke

CTRL+R

Öka indrag

CTRL+M

Minska indrag

CTRL+ SKIFT+M

Använd formatmallen Normal

CTRL+SKIFT+ N

Använd formatmallen Rubrik 1

CTRL+ALT+1

Använd formatmallen Rubrik 2

CTRL+ALT+2

Använd formatmallen Rubrik 3

CTRL+ALT+3

Använd formatmallen Rubrik 4

CTRL+ALT+4

Använd formatmallen Rubrik 5

CTRL+ALT+5

Använd formatmallen Rubrik 6

CTRL+ALT+6

Använd listformatmallen

CTRL+ SKIFT+L

Välja en färg när färgblandaren är aktiverad

Piltangenter

Om du vill nå den färgade sexhörningen från den svarta sexhörningen trycker du på VÄNSTERPIL eller UPPIL för att flytta genom de gråa och vita sexhörningarna först.

Redigera och flytta text och grafik

Om du vill

Tryck på

Ta bort ett tecken till vänster

BACKSTEG

Ta bort ett tecken till höger

DEL

Ta bort ett ord till vänster

CTRL+BACKSTEG

Ta bort ett ord till höger

CTRL+DEL

Kopiera text eller bilder

CTRL+C
eller
CTRL+INSERT

Klippa ut markerad text till Urklipp.

CTRL+X
eller
SKIFT+DELETE

Klistra in innehållet i Urklipp

CTRL+V
eller
SKIFT+INSERT

Infoga en radbrytning

Obs!: Fungerar endast i designvyn.

SKIFT+RETUR

Infoga ett hårt blanksteg

Obs!: Fungerar endast i designvyn.

CTRL+SKIFT+BLANKSTEG

Markera text och grafik

Om du vill

Tryck på

Markera ett tecken till höger

SKIFT+HÖGERPIL

Markera ett tecken till vänster

SKIFT+VÄNSTERPIL

Markera till slutet av ett ord

CTRL+SKIFT+HÖGERPIL

Markera till början av ett ord

CTRL+SKIFT+VÄNSTERPIL

Markera till slutet av en rad

SKIFT+END

Markera till början av en rad

SKIFT+HOME

Markera en rad uppåt

SKIFT+UPPIL

Markera en rad nedåt

SKIFT+NEDPIL

Markera till slutet av ett stycke (endast i designvyn)

CTRL+SKIFT+NEDPIL

Markera till början av ett stycke (endast i designvyn)

CTRL+SKIFT+UPPIL

Markera en skärm nedåt

SKIFT+PAGE DOWN

Markera en skärm uppåt

SKIFT+PAGE UP

Markera hela sidan

CTRL+A

Visa egenskaperna för en markering

ALT+RETUR

Arbeta med tabeller, bilder och hyperlänkar

Tangentbordsgenvägarna i den här tabellen är avsedda att fungera i designvyn.

Om du vill

Tryck på

Infoga en tabell

SKIFT+CTRL+ALT+T

Markera innehållet i nästa tabellcell

TABB

Markera innehållet i föregående tabellcell

SKIFT+TABB

Placera insättningspunkten i en cell och använda tangentkombinationen för att utöka markeringen till intilliggande celler på raden

Håll ned SKIFT samtidigt som du trycker flera gånger på VÄNSTERPIL eller HÖGERPIL

Placera insättningspunkten i den översta eller nedersta cellen i en kolumn och använda tangentkombinationen för att markera kolumnen

Håll ned SKIFT samtidigt som du trycker flera gånger på UPPIL eller NEDPIL

Skapa en miniatyr av en markerad bild

CTRL +T

Skapa en hyperlänk på en webbsida

CTRL+I

Grunder

Visa och använda fönster

Om du vill

Tryck på

Växla till nästa fönster.

ALT+TABB

Gå till föregående hjälpavsnitt.

ALT+SKIFT+TABB

Stänga det aktiva fönstret.

Ctrl+W eller Ctrl+F4

Flytta till ett åtgärdsfönster från ett annat fönster i programfönstret (medsols). Du kan behöva trycka på F6 mer än en gång.

Om inte rätt fönster visas när du trycker på F6, trycker du på ALT så att fokus hamnar på menyraden eller menyfliksområdet. Därefter trycker du på CTRL+TABB och flyttar till åtgärdsfönstret.

F6

Flytta till ett fönster från ett annat fönster i programfönstret (motsols).

SKIFT+F6

Växla till nästa fönster när flera fönster är öppna.

CTRL+F6

Växla till föregående fönster.

CTRL+SKIFT+F6

Utföra kommandot Ändra storlek (på fönstrets Systemmeny) när ett dokumentfönster inte är maximerat. Ändra storleken på fönstret med hjälp av piltangenterna och tryck på ESC när du är klar.

CTRL+F8

Minimera ett fönster till en ikon (fungerar endast i vissa Microsoft Office-program).

CTRL+F9

Maximera eller återställa ett markerat fönster.

CTRL+F10

Kopiera en bild av bildskärmen till Urklipp.

PRINT SCREEN

Kopiera en bild av ett markerat fönster till Urklipp.

Alt+Print Screen

Ändra teckensnitt eller storlek på teckensnittet

Om du vill

Tryck på

Ändra teckensnitt

CTRL+SKIFT+F

Ändra teckenstorlek.

CTRL+SKIFT+P

Öka teckenstorlek för den markerade texten

CTRL+SKIFT+>

Minska teckenstorlek för den markerade texten

CTRL+SKIFT+<

Flytta runt i texter och celler

Om du vill

Tryck på

Flytta ett tecken åt vänster.

VÄNSTERPIL

Flytta ett tecken åt höger.

HÖGERPIL

Flytta en rad uppåt.

UPPIL

Flytta en rad nedåt.

NEDPIL

Flytta ett ord åt vänster.

Ctrl+Vänsterpil

Flytta ett ord åt höger.

Ctrl+Högerpil

Flytta till radens slut.

END

Flytta markören till början av en rad.

HOME

Flytta upp ett stycke.

CTRL+UPPIL

Flytta ned ett stycke.

CTRL+NEDPIL

Flytta till slutet av en textruta.

CTRL+END

Flytta till början av en textruta.

CTRL+HOME

Upprepa sista Sök-åtgärden.

SKIFT+F4

Flytta runt i och arbeta i tabeller

Om du vill

Tryck på

Flytta till nästa cell.

TABB

Flytta till föregående cell.

SKIFT+TABB

Flytta till nästa rad.

NEDPIL

Flytta till föregående rad.

UPPIL

Infoga ett tabbstopp i en cell.

CTRL+TABB

Påbörja ett nytt stycke.

RETUR

Lägg till en ny rad längst ned i tabellen.

TABB i slutet på sista raden

Använda dialogrutor

Om du vill

Tryck på

Flytta till nästa alternativ eller alternativgrupp.

TABB

Flytta till föregående alternativ eller alternativgrupp.

SKIFT+TABB

Växla till nästa flik i en dialogruta

CTRL+TABB

Växla till föregående flik i en dialogruta

CTRL+SKIFT+TABB

Flytta mellan alternativ i en öppen listruta eller mellan alternativ i en alternativgrupp.

Piltangenterna

Utföra åtgärden som hör till den markerade knappen, markera eller avmarkera den markerade kryssrutan.

BLANKSTEG

Öppna listan om den är stängd och flytta till alternativet i listan.

Ett alternativs första bokstav i en nedrullningsbar listruta

Markera ett alternativ. Markera eller avmarkera en kryssruta.

Alt+den understrukna bokstaven i ett alternativ

Öppna en markerad nedrullningsbar lista.

Alt+Nedåtpil

Stäng den markerade listrutan. Avbryt ett kommando och stäng en dialogruta.

ESC

Utför den åtgärd som är kopplad till en standardknapp i en dialogruta.

RETUR

Använda redigeringsrutor i dialogrutor

En redigeringsruta är en tom yta där du skriver eller klistrar in text, t ex ditt användarnamn eller sökvägen till en mapp.

Om du vill

Tryck på

Flytta till början av posten.

HOME

Flytta till slutet av posten.

END

Flytta ett tecken till vänster eller höger.

Högerpil eller Vänsterpil

Flytta ett ord åt vänster.

Ctrl+Vänsterpil

Flytta ett ord åt höger.

Ctrl+Högerpil

Markera eller avmarkera ett tecken till vänster.

SKIFT+VÄNSTERPIL

Markera eller avmarkera ett tecken till höger.

SKIFT+HÖGERPIL

Markera eller avmarkera ett ord till vänster.

CTRL+SKIFT+VÄNSTERPIL

Markera eller avmarkera ett ord till höger.

Ctrl+Skift+Högerpil

Markera från insättningspunkten till början av texten.

SKIFT+HOME

Markera från insättningspunkten till slutet av texten.

SKIFT+END

Använda dialogrutorna Öppna och Spara som

Om du vill

Tryck på

Gå till föregående mapp. Bild av knapp

ALT+1

Knappen Upp en nivå Bild av knapp : öppna mappen på nivån ovanför den öppna mappen.

ALT+2

Sök på webben knappen Bild av knapp : stänga dialogrutan och öppna söksidan

ALT+3

Knappen Ta bort Bild av knapp : ta bort den markerade mappen eller filen.

ALT+3

Knappen Skapa ny mapp Bild av knapp : skapa en ny mapp.

ALT+4

Knappen Vyer Bild av knapp : växla mellan tillgängliga mappvyer.

ALT+5

Knappen Verktyg: visar Verktyg-menyn

ALT+L

Visa en snabbmeny för det markerade objektet, till exempel en mapp eller fil.

Skift+F10

Flytta mellan alternativ eller fält i dialogrutan.

TABB

Öppna listan Sök i.

F4 eller Alt+I

Uppdatera fillistan.

F5

Flytta, rotera eller ändra storlek former

Om du vill

Tryck på

Flytta en form åt höger

CTRL+HÖGERPIL

Flytta en form åt vänster

CTRL+VÄNSTERPIL

Flytta en form uppåt

CTRL+UPPIL

Flytta en form nedåt

CTRL+NEDPIL

Rotera en form åt höger

ALT+HÖGERPIL

Rotera en form åt vänster

ALT+VÄNSTERPIL

Rotera en form åt höger med kortare steg

CTRL+ALT+HÖGERPIL

Rotera en form åt vänster med kortare steg

CTRL+ALT+VÄNSTERPIL

Göra en form högre

SKIFT+UPPIL

Göra en form lägre

SKIFT+NEDPIL

Göra en form bredare

SKIFT+HÖGERPIL

Göra en form smalare

SKIFT+VÄNSTERPIL

Göra en form högre, kortare, bredare eller smalare med kortare steg

CTRL+SKIFT+UPPIL, NEDPIL, HÖGERPIL ELLER VÄNSTERPIL

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×