Talformatkoder för datum- och tidsangivelser

Dagar, månader och år   Om du vill visa dagar, månader och år inkluderar du följande formatkoder i ett avsnitt. Om du använder "m" omedelbart efter formatkoden "h" eller "hh", eller omedelbart före koden "ss" eller "s" visas minuter i stället för månad.

Om du vill visa

Använder du den här formatkoden

Månader som 1–12

m

Månader som 01–12

mm

Månader som jan–dec

mmm

Månader som januari–december

mmmm

Månader som den första bokstaven i månaden

mmmmm

Dagar som 1–31

d

Dagar som 01–31

dd

Dagar som mån–sön

ddd

Dagar som måndag–söndag

dddd

År som 00–99

åå

År som 1900–9999

åååå


Timmar, minuter och sekunder   Om du vill visa timmar, minuter och sekunder inkluderar du följande formatkoder i ett avsnitt.

Om du vill visa

Använder du den här formatkoden

Timmar som 0–23

t

Timmar som 00–23

hh

Minuter som 0–59

m

Minuter som 00–59

mm

Sekunder som 0–59

s

Sekunder som 00–59

ss

Timmar som 4 FM

t fm/em

Tid som 4:36 em

h:mm fm/em

Tid som 4:36:03 p

h:mm:ss a/p

Förfluten tid i timmar, t ex 25:02

[t].mm

Förfluten tid i minuter, t ex 63:46

[m]:ss

Förfluten tid i sekunder

[ss]

Delar av en sekund

t:mm:ss,00


Obs!: Om formatet innehåller fm eller em är tiden baserad på en 12-timmarsklocka, där "AM", "am", "A", eller "a" hänvisar till tiden från midnatt till 12 på dagen, och "PM", "pm", "P" eller "p" hänvisar till tiden från 12 på dagen fram till midnatt. Annars gäller 24-timmarsformat. "m" eller "mm" måste följa direkt efter formatkoden "h" eller "hh", eller direkt innan koden "ss", annars visar Graph månad istället för minuter.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×