Tabeller, egenskapssida (ADP)

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Den här egenskapssidan innehåller en uppsättning egenskaper för tabellerna i databasen.

Markerad tabell

Visar namnet på tabellen i tabelldesignern eller den valda tabellen i diagrammet. Om fler än en tabell är markerad i diagrammet visas bara namnet på den första tabellen i markeringen. Expandera listan och välj en annan tabell vars egenskaper du vill granska eller ändra.

Ägare

Visar namnet på tabellens ägare. Ägarens namn är en Microsoft SQL Server-roll eller SQL Server-användare. Den nedrullningsbara listrutan innehåller alla användare och roller som definierats i databasen. I den nedrullningsbara listrutan har roller och användare olika ikoner; Rollikonen visas två ytor ikonen användare visas bara en.

Tabellnamn

Visar namnet på den markerade tabellen. Ange ett nytt namn i den här rutan om du vill byta namn på tabellen.

Tabellens ID-kolumn

Visar vilken kolumn som används av SQL Server som tabellkolumn identitet. Om du vill ändra identitetskolumnen, Välj den nedrullningsbara listrutan. I den nedrullningsbara listrutan, kan du välja den tomma posten som indikerar att tabellen har ingen identitetskolumn.

Tabellens ROWGUID

(SQLServer 7.0 eller senare bara.) Visar vilken kolumn som används som ROWGUID tabellkolumn av SQL Server. Om du vill ändra ROWGUID-kolumn väljer du från den nedrullningsbara listrutan. I den nedrullningsbara listrutan, kan du välja den tomma posten som indikerar att tabellen har ingen ROWGUID-kolumn.

Tabellens filgrupp:

Markera namnet på filgruppen du vill använda att lagra den markerade informationen. Du måste ha minst en användardefinierad filgrupp för den här inställningen ska aktiveras. Den här inställningen är bara tillgänglig för SQL Server 7.0 eller senare databaser. Om du skapar ett databasobjekt och inte anger dess filgrupp tilldelas SQL Server det till filen standardgruppen. Filen standardgruppen är från början, gruppen primära filen.

Mer information om hur du skapar och använder filen grupper finns i dokumentationen för SQL Server.

Textfilgrupp

Markera namnet på filgruppen du vill använda att lagra text och bilder från den markerade tabellen. Du måste ha minst en användardefinierad filgrupp för den här inställningen ska aktiveras. Den här inställningen är bara tillgänglig för SQL Server 7.0 eller senare databaser. Om du skapar ett databasobjekt och inte anger dess filgrupp tilldelas SQL Server det till filen standardgruppen. I början är filen standardgruppen primära filen grupp.

Mer information om hur du skapar och använder filen grupper finns i dokumentationen för SQL Server.

Beskrivning

Du kan ange valfri text i det här fältet. Den text som du har angett implementeras som en utökad egenskap i SQL Server 2000. Det här fältet är tillgängligt när du är ansluten till en SQL Server 2000-databas.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×