Tabell med operatorer

En operator är ett tecken eller en symbol som anger vilken typ av beräkning som ska utföras i ett uttryck. Det finns matematiska operatorer, jämförelseoperatorer, logiska operatorer och referensoperatorer. I Access kan du använda en rad olika operatorer, bland annat aritmetiska operatorer som +, -, multiplicera (*) och dividera (/), samt jämförelseoperatorer för att jämföra värden, textoperatorer för att sammanfoga text och logiska operatorer för att fastställa sant- eller falskt-värden. Den här artikeln innehåller information om hur du använder dessa operatorer.

Obs!: Från och med Access 2010 är uttrycksverktyget utrustat med IntelliSense, så att du kan se vilka argument som krävs i uttrycket.

Artikelinnehåll

Aritmetiska operatorer

Jämförelseoperatorer

Logiska operatorer 

Sammanfogningsoperatorer 

Särskilda operatorer 

Aritmetiska operatorer

Du använder de aritmetiska operatorerna för att beräkna ett värde utifrån två eller fler tal eller för att ändra tecknet för ett tal från positivt till negativt eller omvänt.

Operator

Syfte

Exempel

+

Summera två tal.

[Delsumma]+[Moms]

-

Hitta differensen mellan två tal eller ange det negativa värdet för ett tal.

[Pris]-[Rabatt]

*

Multiplicera två tal.

[Antal]*[Pris]

/

Dividera det första talet med det andra talet.

[Totalt]/[AntalObjekt]

\

Avrunda båda talen till heltal, dividera det första talet med det andra talet och sedan trunkera resultatet till ett heltal.

[Registrerade]\[Rum]

REST

Dividera det första talet med det andra talet och returnera endast resten.

[Registrerade] Rest [Rum]

^

Upphöja ett tal till en exponent.

Tal ^ Exponent

Överst på sidan

Jämförelseoperatorer

Du använder jämförelseoperatorer till att jämföra värden och returnera ett resultat som är True, False eller Null.

Operator

Syfte

Exempel

<

Returnerar True om det första värdet är mindre än det andra värdet.

Värde1 < Värde2

<=

Returnerar True om det första värdet är mindre än eller lika med det andra värdet.

Värde1 <= Värde2

>

Returnerar True om det första värdet är större än det andra värdet.

Värde1 > Värde2

>=

Returnerar True om det första värdet är större än eller lika med det andra värdet.

Värde1 >= Värde2

=

Returnerar True om det första värdet är lika med det andra värdet.

Värde1 = Värde2

<>

Returnerar True om det första värdet inte är lika med det andra värdet.

Värde1 <> Värde2

Obs!: I samtliga fall där det första värdet eller det andra värdet är null blir resultatet också null. Eftersom null representerar ett okänt värde är resultatet av en jämförelse med ett null-värde också okänt.

Överst på sidan

Logiska operatorer

Du använder de logiska operatorerna för att kombinera två booleska värden och returnera ett sant, falskt eller null-resultat. Logiska operatorer kallas även booleska operatorer.

Operator

Syfte

Exempel

And

Returnerar Sant om Uttr1 och Uttr2 är sanna.

Uttr1 And uttr2

Or

Returnerar True om antingen Uttr1 eller Uttr2 är sant.

Uttr1 Or uttr2

Eqv

Returnerar Sant om både Uttr1 och Uttr2 är sanna, eller om både Uttr1 och Uttr2 är falska.

Uttr1 Eqv Uttr2

Not

Returnerar True om Uttr inte är sant.

Not Uttr

Xor

Returnerar True om antingen Uttr1 är sant eller Uttr2 är sant, men inte båda.

Uttr1 Xor Uttr2

Överst på sidan

Sammanfogningsoperatorer

Du använder sammanfogningsoperatorerna för att kombinera två textvärden till ett.

Operator

Syfte

Exempel

&

Kombinerar två strängar till en sträng.

sträng1 & sträng2

+

Kombinerar två strängar till en sträng och sprider null-värden (om ett värde är Null returnerar hela uttrycket Null).

sträng1 + sträng2

Överst på sidan

Särskilda operatorer

Du använder de särskilda operatorerna för att returnera resultatet Sant eller Falskt enligt tabellen nedan.

Operator

Syfte

Exempel

Is Null eller Is Not Null

Avgör om ett värde är Null eller Inte Null.

Fält1 Is Not Null

Like "mönster"

Matchar strängvärden med hjälp av jokerteckenoperatorerna ? och *.

Fält1 Like "instru*"

Between värde1 And värde2

Avgör om ett numeriskt värde eller datumvärde finns i ett intervall.

Fält1 Between 1 And 10
- ELLER -
Fält1 Between #07-07-01# And #07-12-31#

I(värde1,värde2...)

Avgör om ett värde finns i en uppsättning med värden.

Fält1 I ("röd","grön","blå")
- ELLER -
Fält1 I (1,5,7,9)

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×