Ta reda på vilka datakällor som används i en arbetsboks datamodell

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Om du arbetar med data som läggs till i en Excel-datamodell kanske sedan ibland kan du glömmer bort vilka tabeller och datakällor har lagts till i datamodellen.

Obs!: Kontrollera att du har aktiverat Power Pivot-tilläggsprogrammet. Mer information finns i startar Power Pivot-tillägget för Excel.

Här är några enkla steg som du kan följa för att ta reda på exakt vilka data finns i modellen:

 1. I Excel klickar du på Power Pivot > Hantera för att öppna Power Pivot-fönstret.

 2. Visa flikarna i Power Pivot-fönstret.

  Varje flik innehåller en tabell i modellen. Kolumner i varje tabell visas som fält i fältlistan för pivottabellen. En kolumn som är nedtonat är dold från klientprogram.

  Fönster med flikar i PowerPivot

 3. Om du vill visa tabellens startpunkt klickar du på Tabellegenskaper.

  Om fliken Tabellegenskaper är dold och fliken innehåller en länkikon som anger att tabellen är länkad, betyder det att data kommer ifrån ett blad i arbetsboken snarare än från en extern datakälla.

  För alla andra typer av data visas det anslutningsnamn och den fråga som användes för att hämta datan i dialogrutan Redigera tabellegenskaper. Om du vill ta reda på vilken nätverkskälla och databas som använts vid anslutningen antecknar du anslutningsnamnet och använder sedan anslutningshanteraren i Excel:

  1. I Excel klickar du på Data > Anslutningar.

  2. Markera den anslutning som användes för att fylla i tabellen i din modell.

  3. Klicka på Egenskaper > Definition att visa anslutningssträngen.

Obs!: Datamodeller introducerades i Excel 2013. Du kan använda dem för att skapa pivottabeller, pivotdiagram, och Power View-rapporter som visualisera data från flera tabeller. Läs mer om datamodeller i Skapa en datamodell i Excel.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×