Ta med text i formler

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Vi får ofta höra att ni vill göra data enklare att förstå genom att ta med text i era formler, t.ex. "2 347 sålda enheter". Om du vill ta med text i dina funktioner eller formler omger du texten med dubbla citattecken (""). Citattecknen anger för Excel att det handlar om text, och med text, menar i alla typer av tecken, inklusive siffror, blanksteg och kommateringstecken. Se följande exempel:

= A2 & "sålde" & B2 & "enheter."

I detta exempel antar vi att cellerna i kolumn A innehåller namn och att cellerna i kolumn B innehåller försäljningssiffror. Resultat blir nåt i stil med: Johansson sålde 234 enheter.

Formeln använder ampersander (&) för att kombinera värdena i kolumnerna A och B med texten. Lägg också märke till hur citattecknen inte omger cell B2. De omger texten som kommer före och efter cellen.

Här är ett annat exempel på en vanlig uppgift, att lägga till datumet i kalkylbladet. Här används funktionerna TEXT och TODAY till att skapa en fras i stil med "Idag är det fredag 20 januari."

= "Idag är det" & TEXT (idag (), "dddd, mmmm dd")

Låt oss titta på hur detta fungerar inifrån och ut. Funktionen TODAY beräknar dagens datum, men visar ett tal, t.ex. 40679. Funktionen TEXT konverterar sedan talet till ett läsbart datum genom att första ändra talet till text och sedan använda "dddd dd mmmm" för att styra hur datumet visas--"fredag 20 januari."

Se till att du omger datumformatet "dddd dd mmmm" med dubbla citattecken och lägg märke till hur formatet använder komman och mellanslag. Normalt använder formler komman till att avgränsa argumentern—datastyckena—de behöver för att köras. Men när du behandlar komman som text, kan du använda dem precis som du vill.

Slutligen använder formeln & till att kombinera det formaterade datumet med orden "Idag är det ". Och ja, lägg in ett blanksteg efter "det".

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×