Ta kontroll över din webbplats med Visio

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Om du sköter den dagliga driften av en webbplats vet du att det är mycket viktigt att ha en tydlig bild av webbplatsens övergripande struktur och flöde, hålla reda på ändringar som sker och att övervaka och reparera brutna hyperlänkar. Du kan göra detta och mer med webbplatskartverktygen i Microsoft Office Visio Professional.

Vad vill du göra?

Mappa innehållet på webbplatsen

Kontrollera automatiskt din webbplats efter fel

Hålla reda på ändringar på webbplatsen

Kartlägga innehållet på webbplatsen

Det viktigaste i skötseln av webbplatsen är att göra en analys av dess nuvarande status. När du gör en webbplatskarta skapar du en aktuell, grafisk bild av webbplatsens struktur och innehåll.

En webbplatskarta som visar den faktiska hierarkiska strukturen för länkar på webbplatsen.

Varje form på webbplatskartan representerar en länk på din webbplats, och varje form innehåller information om länktyp och plats. Genom att högerklicka på en form kan du bläddra direkt från en form till dess webbplats.

 1. Peka på NyArkiv-menyn i Visio, peka på Programvara och databas och klicka sedan på Webbplatskarta.

 2. Ange en webbplatsadress i dialogrutan Skapa webbplatskarta för något av följande:

  • En HTTP-server. Ange adressen för webbplatsen du vill kartlägga i rutan Adress.

  • En nätverksserver eller lokal hårddisk. Klicka på Bläddra, navigera till den fil som du vill ha i roten av din webbplatskarta och klicka sedan på Öppna.

 3. Klicka på Inställningar i dialogrutan Skapa webbplatskarta om du vill granska inställningarna för det maximala antalet nivåer och länkar som ska kartläggas.

 4. Så här ändrar du inställningarna:

  • På fliken Layout ändrar du layoutstilen för webbplatskartan, t.ex. hur många nivåer du vill hitta eller om ritningen ska visa ett Komprimerat träd eller ett Flödesschema.

  • På fliken Tillägg väljer du de filtyper (till exempel DOC, JPG eller EXE) som du vill kartlägga.

  • På fliken Protokoll väljer du de protokoll (t ex mailto, ftp eller NNTP) som du vill kartlägga.

  • På fliken Attribut väljer du de HTML-attribut (t ex HREF, SRC, eller CODE) som du vill söka efter länkar för.

  • Markera alternativ som ytterligare förfinar dina sökkriterier på fliken Avancerat.

  • Klicka på OK.

 5. Klicka på OK i dialogrutan Skapa webbplatskarta.

 6. Du sparar webbplatskartan genom att klicka på SparaArkiv-menyn.

Överst på sidan

Kontrollera om det är fel på webbplatsen automatiskt

Den absolut viktigaste uppgiften i skötseln av webbplatsen är att hålla webbplatsens länkar aktiva och felfria.

När du kartlägger webbplatsen följer Visio varje länk inom parametrarna som du har angett och noterar påträffade fel. Länkar med fel visas på webbplatskartan, i fönstret Filter och i fönstret Lista som former med röda kryss genom dem. Om inte dessa fönster visas pekar du på FönsterWebbplatskarta-menyn och klickar sedan antingen på Listfönster eller Filterfönster. Du kan snabbt generera en lista med brutna länkar och tillhörande fel, och på så sätt hålla reda på arbetet och utföra nödvändiga reparationer.

En webbplatskarta som visar webbplatsens struktur. Alla former med röda kryss anger en bruten länk.

Skapa en rapport över länkar med fel på webbplatsen

 1. Öppna den webbplatskarta du vill skapa en felrapport för.

 2. Gå till Webbplatskarta-menyn, peka på Rapporter, klicka på Webbplatskarta länkar med fel och klicka sedan på Kör.

 3. Välj vilken typ av fil (till exempel Excel eller XML) som du vill att informationen ska sparas till och klicka på OK.

  Visio skapar en rapport med alla länkar som har hyperlänkfel.

 4. Om rapporten öppnas i ett annat program än Visio, till exempel Excel, namnger och sparar du rapporten.

Reparera brutna länkar

Vissa brutna länkar orsakas av timeout-fel. Du åtgärdar sådana fel genom att högerklicka på länken och sedan klicka på Uppdatera eller Uppdatera överordnad.

Andra brutna länkar orsakas av Filen kan inte hittas, Åtkomst nekad eller Lösenord krävs, eller av en felaktiga filnamn, felaktig sökväg för fil och saknade filer. Allt detta kan orsaka felmeddelandet 404 eller Filen kan inte hittas. Ett fel av ovanstående typ måste åtgärdas på webbplatsen.

Webbplatsen och webbplatskartan är inte dynamisk länkade. Om den ena ändras påverkas inte automatiskt den andra. När du har reparerat en bruten länk på webbplatsen kan du uppdatera webbplatsen genom att högerklicka på formen som representerar den brutna länken och sedan klicka på Uppdatera hyperlänk. De röda kryssen försvinner.

Överst på sidan

Hålla reda på ändringar på webbplatsen

Om det är flera utvecklare som arbetar på webbplatsen kan arbetet med att hålla reda på deras jobb snabbt bli en fulltidssysselsättning. Med jämförelserapporten för webbplatskartan kan du jämföra två versioner av webbplatsen och se hur stora ändringar som gjorts under en viss period. I rapporten jämförs de två versionerna och en lista över skillnader skapas. Den identifierar inte bara länkarna som visas i endast en av kartorna, utan visar även följande länkändringar i båda kartorna:

 • Felstatus

 • Filrubrik

 • Filstorlek

 • Det datum filen senast ändrats

Gör följande om du t.ex. vill veta hur mycket arbete som utförts på webbplatsen varje vecka. Kartlägg webbplatsen i början på veckan och sedan i slutet av veckan. Jämför sedan de två kartorna och ta fram en rapport med ändringarna. Du kan också mäta rapporten mot ett schema med planerat arbete för veckan för att se om webbplatsprojektet håller tidplanen.

Jämföra webbplatskartor

 1. Öppna den senaste webbplatskartan.

 2. Klicka på Jämför med tidigare dokumentWebbplatskarta-menyn.

 3. Bläddra till webbplatskartan du vill jämföra med, markera filen och klicka sedan på Öppna.

  De två kartorna jämförs och en HTML-rapport med skillnaderna genereras.

 4. Namnge och spara rapporten.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×