Ta bort StaffHub-data

Viktigt!: Den 31 december 2019 kommer Microsoft StaffHub att avvecklas. Vi bygger in StaffHubs funktioner, inklusive schema- och aktivitetshantering, i Microsoft Teams. Mer information finns att läsa i Microsoft StaffHub att tas bort.

I den här artikeln förklarar vi hur du tar bort en del av de data som finns i StaffHub. Observera att borttagna data inte kan återställas.

Ta bort Skift

Eftersom chefer skapar arbets pass kan bara chefer ta bort dem. Det finns några olika sätt:

  • Hovra över en enkel Skift och klicka på ellipsen (...) eller Välj flera Skift och högerklicka på den. En liten meny öppnas, som innehåller alternativet ta bort Skift . Klicka på ta bort så kommer de markerade växlarna att tas bort.

  • I alla diagramvyer kan du välja Skift och klicka på knappen ta bort från tangent bordet, vilket tar bort skiftet.

Obs!: Om du tar bort en Skift raderas alla data som finns i en SKIFT som Skift start-och slut tid, SKIFT färg, SKIFT anteckningar, aktiviteter etc.

Ta bort aktiviteter

Eftersom chefer skapar aktiviteter kan bara chefer ta bort dem. Det finns några olika sätt:

  • Ta bort ett arbetspass med aktiviteter i dagsvyn, veckovyn eller månadsvyn. Om du gör det här tas alla aktiviteter i arbetspasset bort.

  • Ta bort aktiviteter från SKIFT & aktivitets panelen. Öppna panelen, gå till avsnittet aktiviteter och klicka på ta bort. När du har sparat kan de borttagna aktiviteterna inte hämtas.

  • Ta bort i dagsvyn. Markera aktiviteterna som du vill ta bort och klicka på Ta bort.

Ta bort uppgifter

Endast gruppchefer och den person som skapade uppgiften kan ta bort den.

  1. Välj den uppgift som du vill ta bort på sidan för att göra-listan.

  2. På sidan med uppgiftsinformationen väljer du Ta bort längst ned på sidan.

  3. Ett popup-fönster visas där du ombeds att bekräfta åtgärden. När du har bekräftat tas uppgiften bort permanent och ingen i gruppen kommer att kunna se den längre.

Ta bort team medlemmar från StaffHub

Team chefer kan ta bort medlemmar i ett team från StaffHub webb. Det gör du genom att gå till sidan grupp medlemmar och hovra över den grupp medlem som du vill ta bort och en ikon för borttagning visas till höger. Klicka på ikonen Ta bort så kommer medlemmen att tas bort.

Medlemmar som tas bort från ett StaffHub team tas bara bort från det aktuella teamet och tas inte bort från innehavaren. Om du vill ta bort en team medlem från en klient organisation går du till administrations centret för Microsoft 365.

Ta bort filer

Eftersom chefer lägger till filer på StaffHub kan bara team chefer ta bort dessa filer. Det här kan du göra genom att gå till fliken filer på StaffHub Web och hovra över filen eller länken som du vill ta bort. Vid hovring visas ikonen Ta bort. Du kan klicka på den för att ta bort filen.

Obs!: Om du tar bort filen från StaffHub tas den även bort från SharePoint och vice versa sedan alla StaffHub-filer sparas på SharePoint.

Ta bort resurser för anställda

Eftersom klient organisationer lägger till resurser för anställda på https://staffhub.Office.com/adminkan bara innehavaradministratörer ta bort dem. Om du vill ta bort en resurs tar du bara bort länken och titeln från angivna text rutor på sidan admin.

Ta bort ett team

Team chefer kan ta bort ett team genom att gå till inställningarna på StaffHub-webbplatsen och välja knappen ta bort team överst till vänster på sidan Inställningar.

Klient organisationer kan ta bort ett team genom att lägga till sig själva i ett visst team och sedan följa anvisningarna ovan för att ta bort gruppen från inställnings sidan.

Lär dig hur du räknar upp alla team i StaffHub och hur du lägger till dig själv i ett specifikt team med hjälp av PowerShell-cmdletar här.

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×