Ta bort sidnummer

Du kan snabbt ta bort (radera) sidnummer i ett dokuments sidhuvud eller sidfot. Det kan du göra även i ett sidhuvud eller en sidfot som innehåller ytterligare innehåll, t.ex. en företagslogotyp eller en dokumenttitel.

Vad vill du göra?

Om dokumentet har ett sidhuvud eller en sidfot som inte använder en annan förstasida eller udda och jämna sidor kan du snabbt ta bort alla sidnumren.

 • På fliken Infoga i gruppen Sidhuvud/sidfot väljer du Sidnummer. Välj sedan Ta bort sidnummer.

  Välj fliken Infoga och sedan Sidnummer och Ta bort sidnummer i gruppen Sidhuvud och sidfot.

Meddelanden: 

 • Om dokumentet har olika udda och jämna sidor måste du göra det här två gånger – en gång med en udda sida markerad och en gång med en jämn sida markerad.

 • Om knappen Ta bort sidnummer inte är tillgänglig dubbelklickar du i sidhuvudet eller sidfoten, markerar sidan och trycker på Delete.

Om du har skapat en annorlunda förstasida i dokumentet kan du ta bort sidnumret på den sidan utan att ta bort annat innehåll, t.ex en bild eller copyrightmeddelanden.

Steg 1: Välja att använda en annorlunda förstasida (om du inte redan har gjort det)

 1. På fliken Infoga klickar du på Sidhuvud > Redigera sidhuvud och på fliken Design i gruppen Alternativ väljer du Annorlunda förstasida.

  Markera eller avmarkera ett alternativ i gruppen Alternativ på fliken Design under Verktyg för sidhuvud och sidfot.

 2. Välj Stäng sidhuvud/fot för att avsluta.

  Obs!: Annorlunda förstasida kan användas på den första sidan i alla avsnitt i dokumentet, inte bara på dokumentets första sida.

Steg 2: Ta bort sidnumret på den första sidan

 1. På dokumentets första sida (eller avsnitt) dubbelklickar du överst på sidan för att öppna sidhuvudet eller längst ned för att öppna sidfoten.

  Du bör se en etikett med texten Första sidhuvudet -avsnitt #-.

 2. Markera sidnumret och tryck på Delete eller högerklicka och välj Klipp ut.

 3. Välj Stäng sidhuvud/fot eller tryck på Esc för att avsluta.

Många dokument är medvetet indelade i avsnitt, t.ex. delar eller kapitel i en rapport eller en bok. Varje avsnitt kan ha ett annat sidhuvud eller en annan sidfot med andra sidnummer. Eller så kan du ha innehåll i slutet av ett dokument där du inte vill att sidnummer visas.

Om dokumentet redan är indelat i avsnitt

 1. På den första sidan i avsnittet där du vill ta bort sidnummer öppnar du sidhuvudet eller sidfoten genom att dubbelklicka.

  Obs!: Avsnitten i dokumentet är numrerade. När du redigerar ett sidhuvud visas en etikett med texten Sidhuvud -avsnitt x- eller Sidfot -avsnitt #- samt information om avsnittet är länkat till det föregående avsnittet.

 2. Markera sidnumret och ta bort det. Alla sidnummer i det avsnittet tas bort.

  Om det här inte fungerar går du till fliken Design och gruppen Navigation. Där kontrollerar du att Länka till föregående inte är markerat.

Tips: Om du bara vill ta bort det första sidnumret i ett avsnitt öppnar du sidhuvudet på den första sidan i avsnittet och följer sedan stegen i Ta bort sidnummer på den första sidan.

Om dokumentet inte är indelat i avsnitt

 1. Placera markören allra sist på sidan precis före den sida där du vill börja ta bort sidnummer. På fliken Layout klickar du på Brytningar > Nästa sida.

  Tips: Det kan vara bra att se etiketterna för avsnittsbrytningar. På fliken Start, i gruppen Stycke väljer du Visa/dölj (¶) för att aktivera visningen av formateringsmarkeringar. Välj knappen igen om du vill inaktivera visningen.

 2. Överst på nästa sida öppnar du sidhuvudet eller sidfoten genom att dubbelklicka.

 3. På fliken Design klickar du på Länka till föregående så att det inte markeras. Då kopplas sidnumreringen bort från den föregående sidan.

 4. Markera sidnumret och ta bort det. Alla sidnummer i det avsnittet tas bort.

Tips: Om du bara vill ta bort det första sidnumret i ett avsnitt öppnar du sidhuvudet på den första sidan i avsnittet och följer sedan stegen i Ta bort ett nummer på den första sidan.

Vad vill du göra?

I Word är sidnumren fält som infogas i sidhuvudsområdet eller sidfotsområdet i ett dokument. Microsoft Office Word 2007 tar bort sidnummerfälten när du väljer Ta bort sidnummer.

 1. Välj Sidnummer på fliken Infoga i gruppen Sidhuvud och sidfot.

  Bild av menyfliksområdet i Word

 2. Välj Ta bort sidnummer.

  Viktigt!: Om Ta bort sidnummer inte verkar fungera kan du försöka dubbelklicka i sidhuvuds- eller sidfotsområdet, markera sidnumret och trycka på Delete.

Om du har skapat en annorlunda förstasida i dokumentet kan du ta bort sidnumret på den sidan utan att ta bort annat innehåll, t.ex en bild eller copyrightmeddelanden.

Steg 1: Välja att använda en annorlunda förstasida (om du inte redan har gjort det)

 1. På fliken Infoga klickar du på Sidhuvud > Redigera sidhuvud och på fliken Design i gruppen Alternativ väljer du Annorlunda förstasida.

 2. Välj Stäng sidhuvud/fot för att avsluta.

  Obs!: Annorlunda förstasida kan användas på den första sidan i alla avsnitt i dokumentet, inte bara på dokumentets första sida.

Steg 2: Ta bort sidnumret på den första sidan

 1. På dokumentets första sida (eller avsnitt) dubbelklickar du överst på sidan för att öppna sidhuvudet eller längst ned för att öppna sidfoten.

  Du bör se en etikett med texten Första sidhuvudet -avsnitt #-.

 2. Markera sidnumret och tryck på Delete eller högerklicka och välj Klipp ut.

 3. Välj Stäng sidhuvud/fot eller tryck på Esc för att avsluta.

Många dokument är medvetet indelade i avsnitt, t.ex. delar eller kapitel i en rapport eller en bok. Varje avsnitt kan ha ett annat sidhuvud eller en annan sidfot med andra sidnummer. Eller så kan du ha innehåll i slutet av ett dokument där du inte vill att sidnummer visas.

Om dokumentet redan är indelat i avsnitt

 1. På den första sidan i avsnittet där du vill ta bort sidnummer öppnar du sidhuvudet eller sidfoten genom att dubbelklicka.

  Obs!: Avsnitten i dokumentet är numrerade. När du redigerar ett sidhuvud visas en etikett med texten Sidhuvud -avsnitt x- eller Sidfot -avsnitt #- samt information om avsnittet är länkat till det föregående avsnittet.

 2. Markera sidnumret och ta bort det. Alla sidnummer i det avsnittet tas bort.

  Om det här inte fungerar går du till fliken Design och gruppen Navigation. Där kontrollerar du att Länka till föregående inte är markerat.

Tips: Om du bara vill ta bort det första sidnumret i ett avsnitt öppnar du sidhuvudet på den första sidan i avsnittet och följer sedan stegen i Ta bort sidnummer på den första sidan.

Om dokumentet inte är indelat i avsnitt

 1. Placera markören allra sist på sidan precis före den sida där du vill börja ta bort sidnummer. På fliken Layout klickar du på Brytningar > Nästa sida.

  Tips: Det kan vara bra att se etiketterna för avsnittsbrytningar. På fliken Start, i gruppen Stycke väljer du Visa/dölj (¶) för att aktivera visningen av formateringsmarkeringar. Välj knappen igen om du vill inaktivera visningen.

 2. Överst på nästa sida öppnar du sidhuvudet eller sidfoten genom att dubbelklicka.

 3. På fliken Design klickar du på Länka till föregående så att det inte markeras. Då kopplas sidnumreringen bort från den föregående sidan.

 4. Markera sidnumret och ta bort det. Alla sidnummer i det avsnittet tas bort.

Tips: Om du bara vill ta bort det första sidnumret i ett avsnitt öppnar du sidhuvudet på den första sidan i avsnittet och följer sedan stegen i Ta bort ett nummer på den första sidan.

 1. Om du inte är i Redigeringsvyn klickar du på Redigera dokument > Redigera i Word Online.

  Redigera i Word Online

 2. Klicka på Infoga > Sidnummer.

 3. Välj Ta bort sidnummer längst ned i listan.

  Bild av Ta bort sidnummer valt i galleriet Sidnummer

Mer information om hur du arbetar med sidnummer

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×