Ta bort objekt från kalendern

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Över tiden, kan alla sparade kalenderobjekt lägga till ett stort antal och tar upp mycket utrymme i datafilen. Du kan minska antalet sparade objekt genom att arkivera eller ta bort dem för att frigöra delar av detta utrymme.

I arkiveringsprocessen tas objekt bort från datafilen efter att säkerhetskopior av objekten skapats i en annan Outlook-datafil (.pst).

 1. Klicka på Rensningsverktyg på fliken Arkiv och sedan klicka på Arkivera.

  Obs!: Vissa organisationer inaktivera möjligheten för användare att skapa Outlook-datafiler (.pst) som används för att arkivera objekt. Om du inte ser kommandot Arkiv, kanske organisationen har inaktiverat den här funktionen.

 2. Klicka på Arkivera denna mapp och alla undermappar.

  Om du har skapat ytterligare kalendrar och väljer den här inställningen arkiveras objekt från de kalendrarna.

 3. Klicka på Kalender i mapplistan.

  Dialogrutan Arkivera

 4. I listan Arkivera Outlook-objekt äldre än väljer du datum. Vill du arkivera allt väljer du ett framtida datum.

 5. Om du vill kan du markera kryssrutan Inkludera Outlook-objekt som är markerade Arkivera inte automatiskt.

  Om du markerar den här kryssrutan arkiveras allt, till exempel objekt som du markerat som undantag i Arkivera automatiskt.

 6. Du kan acceptera sökvägen som arkivfilen sparas till eller bläddra till en annan mapp och själv skriva in filnamnet.

  Obs!: Vi rekommenderar att du antecknar den här platsen så att du enkelt kan hitta arkivfilen senare.

 7. Klicka på OK.

  Arkiveringsprocessen startar. När du går tillbaka till huvudvyn i OutlookOutlook ser du i statusfältet att arkiveringen pågår.

  Statusindikator för arkivering

  Klicka på Knappen Stopp om du vill avbryta den pågående arkiveringen. Alla objekt som har redan arkiveras upp till kvarstår i arkivfilen.

I denna process tas alla objekt bort från datafilen, utan att de först säkerhetskopieras.

Varning!: Följande steg tar bort alla objekt i kalendern, inklusive helgdagar som lagts till i kalendern automatiskt. Du kan ersätta standardhelgdagar i Outlook som tas bort i dessa steg, men alla andra kalenderobjekt tas bort permanent.

 1. Klicka på Visa i kalendern.

 2. Klicka på Ändra vy i gruppen Aktuell vy och klicka sedan på Lista.

 3. Klicka i objektlistan och tryck sedan på Ctrl+A.

  Alla objekt i listan ska nu vara markerade.

 4. Tryck på DEL.

Arkiveringsprocessen tas objekt bort från datafilen efter första att göra en säkerhetskopia av objekten i en annan Outlook-datafil. Du kan konfigurera Outlook så att körs Arkivera automatiskt med regelbundna mellanrum eller arkivera objekt manuellt.

 1. Klicka på ArkiveraArkiv-menyn.

 2. Klicka på Arkivera denna mapp och alla undermappar.

  Om du har skapat andra kalendrar under standardkalendern arkiveras väljer den här inställningen objekt från de kalendrarna.

 3. Välj mappen Kalender i mapplistan.

 4. I listan Arkivera Outlook-objekt äldre än väljer du datum. Vill du arkivera allt väljer du ett framtida datum.

 5. Om du vill kan du markera kryssrutan Inkludera Outlook-objekt som är markerade Arkivera inte automatiskt.

  Markera den här kryssrutan arkiveras allt, även objekt som du markerat som undantag i Arkivera automatiskt.

 6. Du kan acceptera sökvägen som arkivfilen sparas, eller bläddra till en annan mapp och själv skriva in filnamnet för ditt val.

  Obs!: Vi rekommenderar att du gör en anteckning till den här platsen så att du lätt kan hitta arkivfilen senare, om det behövs.

 7. Klicka på OK.

  Arkivering börjar. Statusfältet Outlook visar menyn arkivering. Du kan klicka på arkivering för alternativet för att avbryta den pågående arkiveringen. Alla objekt som har redan arkiveras upp till kvarstår i arkivfilen.

  Dialogrutan Arkivera

  1. alla objekt i den markerade mappen och alla undermappar ingår i arkivet.

  2. Klicka på Kalender för kalenderobjekt.

  3. Om du vill arkivera alla objekt, väljer du ett datum i framtiden.

  4. när du markerar kryssrutan Inkludera Outlook-objekt med ”Arkivera inte” arkiveras alla objekt utan undantag.

  5. platsen för arkivfilen.

I denna process tas alla objekt bort från datafilen, utan att de först säkerhetskopieras.

Varning!: Så här ta bort alla objekt i kalendern, inklusive helgdagar som läggs automatiskt till i kalendern. Du kan ersätta helgdagar som tas bort under de här stegen, men de övriga objekten kan inte återställas.

 1. Klicka på Kalender i Navigeringsfönstret.

 2. Peka på Aktuell vyVisa-menyn och klicka sedan på Efter kategori.

 3. Klicka på kategorier: (ingen), och tryck sedan på CTRL + A.

  Alla objekt i listan ska nu vara markerade.

 4. Tryck på Delete-tangenten.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×