Ta bort innehåll, hyperlänkar eller formatering

Du kan radera celler eller cellinnehåll (formler och data), format (bland annat talformat, villkorsstyrd formatering och kantlinjer), hyperlänkar och bifogade kommentarer. De raderade cellerna finns kvar som tomma eller oformaterade celler i bladet.

  1. Markera cellerna.

  2. Peka på RaderaRedigera-menyn och gör något av följande:

Om du vill radera

Klicka på

Allt som finns i de markerade cellerna

Allt

Enbart formaten som används på cellerna

Format

Enbart innehållet i cellerna, och lämna kvar format och kommentarer

Innehåll

Alla kommentarer som har bifogats till de markerade cellerna

Kommentarer

Enbart hyperlänken och lämna kvar innehåll och format eller kommentarer

Hyperlänkar

Meddelanden: 

  • Om du klickar på en cell och sedan trycker på DELETE raderas cellinnehållet men kommentarer och cellformat tas inte bort.

  • Om du raderar en cell blir värdet i den raderade cellen 0 (noll), och en formel som refererar till cellen tar emot värdet 0.

  • Om du vill ta bort celler från bladet och flytta de intilliggande cellerna så att de fyller utrymmet, ska du markera cellerna som du vill ta bort och sedan klicka på Ta bortRedigera-menyn. Markera sedan det alternativ du vill använda.

  • Om du vill markera en cell som innehåller en hyperlänk klickar du på cellen och håller ned musknappen i minst en sekund. Släpp sedan musknappen.

Se även

Visa eller dölja cellvärden

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×