Ta bort information om XML-mappning från en arbets bok

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Säkerhetsmeddelande: En XML-mappning och dess data käll information sparas tillsammans med arbets boken, inte med ett specifikt kalkyl blad. En illvillig användare kan visa den potentiellt känsliga kart informationen med hjälp av ett VBA-makro (Visual Basic for Applications). Om du sparar arbets boken som en makro aktive rad Excel Open XML format-fil kan du dessutom visa den här kart informationen med hjälp av Microsoft anteckningar eller ett annat text redigerings program.

Ta bort definitionen av data källan för XML-mappningen från arbets boken

Om du vill fortsätta använda kart informationen men ta bort den potentiellt känsliga data käll informationen kan du ta bort definitionen av data källan för XML-schemat från arbets boken. I det här fallet kan du fortfarande exportera XML-data.

Den här proceduren tar permanent bort den aktuella data käll definitionen från XML-mappningen.

 1. Klicka på en mappad cell för att välja den XML-mappning du vill använda.

 2. Om fliken Utvecklare inte visas tar du fram den på följande sätt:

  1. På fliken Arkiv klickar du på alternativ > Anpassa menyfliksområdet.

  2. Markera kryss rutan utvecklare .

 3. Klicka på kart egenskaperpå fliken utvecklare .

  Fliken Utvecklare

 4. Avmarkera kryss rutan Spara data käll definition i arbets bok under data källai dialog rutan Egenskaper för XML-mappning .

  Det här alternativet är markerat som standard. Om du avmarkerar det här alternativet raderas inga data från kalkyl bladet.

Viktigt!: Definitionen för data källan innehåller anslutnings information om importerade XML-data. Om du tar bort den här informationen hindras andra från att visa informationen, men du kan fortfarande exportera mappade data till en XML-fil. Men om du importerar om XML-datafilen sparas data käll definitionen en gång igen med filen.

Ta bort en XML-mappning från en arbets bok

Om du tar bort ett kalkyl blad innan du tar bort en XML-mappning sparas kart informationen, om data källorna och möjligen annan känslig information, fortfarande i arbets boken. Om du uppdaterar arbets boken för att ta bort känslig information bör du kontrol lera att du tar bort XML-mappningen innan du tar bort kalkyl bladet så att kart informationen tas bort permanent från arbets boken.

 1. Om fliken Utvecklare inte visas tar du fram den på följande sätt:

  1. På fliken Arkiv klickar du på alternativ > Anpassa menyfliksområdet.

  2. Markera kryss rutan utvecklare .

 2. Klicka på Källa i gruppen XML på fliken Utvecklare.

  Fliken Utvecklare

 3. Klicka på XML-mappningar i åtgärdsfönstret XML-källa.

  Dialog rutan XML-mappningar visas.

  Dialog rutan kartor

 4. Välj den XML-mappning du vill ta bort.

 5. Klicka på ta bortoch sedan på OK.

Obs!: Att ta bort en XML-mappning tar bara bort XML-mappningen och tar inte bort data som XML-mappningen för närvarande är mappad till.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×