Ta bort en tidigare version av ett objekt eller en fil i SharePoint

Ta bort en tidigare version av ett objekt eller en fil i SharePoint

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Om dina listor eller bibliotek i SharePoint är inställda på att spåra versioner kan du ta bort en tidigare version, alla versioner eller bara delversioner av ett objekt eller en fil. Mer information om att återställa en version finns i Återställa en tidigare version av ett objekt eller en fil. Om du vill aktivera versionshantering kan du läsa i Aktivera versionshistorik i SharePoint.

Uppdaterat den 21 november 2016 tack vare feedback från kunder.

Ta bort tidigare versioner av objekt eller filer i SharePoint

 1. Öppna listan eller biblioteket från Snabbstartfältet.

  Om du inte ser namnet på listan eller biblioteket klickar du först på Webbplatsinnehåll eller Visa allt webbplatsinnehåll och sedan på namnet på listan eller biblioteket.

 2. Högerklicka i utrymmet mellan objektets eller dokumentets namn och datumet och välj Versionshistorik på menyn. Du kan behöva rulla på menyn för att se Versionshistorik.

  Om du inte ser versionshistorik, klickar du på ellipsen (... ) i dialogrutan och klicka sedan på Versionshistorik.

  Du ser en lista med versioner av filen.

  Dialogruta för versionshistorik med tre versioner.
 3. I dialogrutan Versionshistorik hovrar du bredvid den version som du vill återställa och klickar på nedpilen till höger för att visa en lista med alternativ.

  Listrutan Version med Ta bort markerat

  Klicka på Ta bort.

 4. Klicka på OK för att ta bort versionen.

  Dialogruta för att bekräfta versionsåterställning med OK markerat

  Obs!: SharePoint flyttar versioner du tar bort till Papperskorgen. Mer information om det här finns i Hur kan jag återställa borttagna versioner av objekt eller filer i SharePoint?

 1. Öppna listan eller biblioteket från Snabbstartfältet.

  Om du inte ser namnet på listan eller biblioteket klickar du först på Webbplatsinnehåll eller Visa allt webbplatsinnehåll och sedan på namnet på listan eller biblioteket.

 2. Högerklicka i utrymmet mellan objektets eller dokumentets namn och datumet och välj Versionshistorik på menyn. Du kan behöva rulla på menyn för att se Versionshistorik.

  Om du inte ser versionshistorik, klickar du på ellipsen (... ) i dialogrutan och klicka sedan på Versionshistorik.

 3. Klicka på Ta bort alla versioner i dialogrutan Versionshistorik.

  Dialogrutan Version med Ta bort alla versioner markerat
 4. Välj OK för att ta bort alla versioner av filen eller objektet du markerade.

  Dialogruta för att bekräfta versionsåterställning med OK markerat

Överst på sidan

Obs!: SharePoint saknar stöd för delversioner i listor.

 1. Öppna biblioteket från Snabbstartfältet.

  Om namnet på biblioteket inte visas klickar du först på Webbplatsinnehåll eller Visa allt webbplatsinnehåll och sedan på namnet på biblioteket.

 2. Högerklicka i utrymmet mellan dokumentets namn och datum och välj Versionshistorik på menyn. Du kan behöva rulla på menyn för att se Versionshistorik.

  Om du inte ser versionshistorik, klickar du på ellipsen (... ) i dialogrutan och klicka sedan på Versionshistorik.

 3. Klicka på Ta bort delversioner i dialogrutan Versionshistorik.

  Dialogrutan Version med Ta bort delversioner markerat
 4. Välj OK för att ta bort alla delversioner av filen du markerade.

  Dialogruta för att bekräfta versionsåterställning med OK markerat

Överst på sidan

Delversionen och dess versionsnummer tas bort när du tar bort en version. Andra versionsnummer ändras inte. Om du till exempel har ett dokument med delversionerna 3.1 och 3.2, och du vill ta bort version 3.1, visas endast delversionerna 3.0 och 3.2 i versionshistoriken.

Versionshistorik med version 3.1 borttagen

Borttagna versioner lagras i papperskorgen i SharePoint i upp till 90 dagar. Mer information om papperskorgen i SharePoint finns i följande avsnitt:

Lokal borttagning    Om du tagit bort en fil från datorn men inte från ett onlinebibliotek använder du papperskorgen i Windows till att återställa den. Du kommer åt den från skrivbordet. Om du inte ser den trycker du på tangenten Windows och skriver papperskorg. Klicka på antingen Papperskorgen eller mappen Papperskorg.

Aktivera Versionshistorik i SharePoint

Versionshistorik är aktiverat som standard i SharePoint, men om du inte ser kommandot Versionshistorik kan det ha inaktiverats. Beroende på hur administratören har konfigurerat SharePoint kan det hända att du kan aktivera versionshantering för dokument.

Mer information om inställningar för versionshantering i SharePoint finns i Aktivera och konfigurera versionshantering för en lista eller ett bibliotek.

Mer information om versionshantering

Om du vill ta reda på om det finns någon begränsning för antalet versioner du kan använda, vad delversioner är och hur versionshantering fungerar med in- och utcheckning av filer och godkännande av innehåll kan du läsa Hur fungerar versionshantering i en lista eller ett bibliotek?

Överst på sidan

Lämna en kommentar

Var den här artikeln till hjälp? Om den inte var det får du gärna berätta för oss vad som var förvillande eller saknades. Om du kom hit genom en sökning och det inte var den information du önskade kan du berätta för oss vad det var du sökte efter. Ange vilken version av SharePoint, OS och webbläsare du använder. Vi använder din feedback till att dubbelkolla anvisningarna och uppdatera artikeln.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×