Ta bort en sida i Word

Om du vill ta bort en sida i Word tar du bort det som finns på sidan eller ändrar layouten och formatering för att minska antalet sidor i dokumentet

Om du vill ta en bort sida med text eller grafik markerar du det innehåll du vill ta bort och trycker på Delete på tangentbordet.

Tips: Klicka någonstans på sidan du vill ta bort och tryck på Ctrl+G (Alternativ+⌘+G på Mac). I rutan Ange sidnummer skriver du \page. Tryck på RETUR på tangentbordet och klicka sedan på Stäng.
Använd kommandot Gå till för att välja en sida. Kontrollera att en sida med innehåll har markerats och tryck sedan på Delete på tangentbordet.

Word innehåller ett stycke i slutet som inte går att ta bort och som ibland skapar en ny, tom sida i slutet av ett dokument. Du kan ta bort sidan genom att göra så att slutet av stycket får plats på föregående sida.

 1. Tryck på Ctrl + Skift + 8 (⌘ + 8 på en Mac) för att visa stycketecken.

 2. Markera stycketecknet.

 3. Klicka i rutan Teckenstorlek och skriv 01 och tryck sedan på RETUR.

  Ställ in teckenstorleken som 1

  Stycket får nu plats på den föregående sidan vilket tar bort den oönskade tomma sidan.

 4. Tryck på Ctrl + Skift + 8 igen om du vill dölja stycketecken (⌘ + 8 på en Mac).

Om stycket ändå inte får plats på den föregående sidan kan du göra bottenmarginalen mindre (Layout Tabb > Marginaler > Anpassade marginaler, och ange bottenmarginalen som något mindre, till exempel 0,3 tum).

Tabellayouter som ofta används i meritförteckningsmallar kan skjuta ut ett slutstycke på en ny, tom sida.

Tips: Ibland kan en paragraf skapa en ny sida eftersom den har konfigurerats att göra så. Prova att högerklicka på ett tomt stycke och välj Stycke. På fliken Linjer och sidbrytningar i dialogrutan för Stycket genom att ta bort markeringen från Sidbrytning före och klicka sedan på OK. Rensa kryssrutan Sidbrytning före på fliken Rad- och sidbrytningar i styckets dialogruta

Om allt annat misslyckas: prova PDF

Som en sista utväg kan du få bort en avslutande tom sida genom att spara dokumentet som en PDF-fil och utelämna den sista sidan.

Obs!: De här stegen fungerar bara för att ta bort tomma sidor när de är i slutet av ett dokument. Dessutom är alternativet för att ange ett intervall med sidor endast tillgängligt i Windows-versioner av Word.

 1. Gå till Arkiv > Spara som och välj en plats att spara filen. I rutan Filformat väljer du sedan PDF.

  I rutan Filformat väljer du PDF.

 2. I dialogrutan Spara som klickar du på Alternativ.

 3. Under Sidintervall väljer du Sidor och anger de sidor som ej är tomma. Om till exempel sidan 5 i dokumentet är den tomma sidan som du inte kan ta bort anger du sidorna 1 till 4.

  Ange ett område med sidor i rutorna Från och Till.

 4. Klicka på OK och sedan på Spara.

Sidbrytningar talar om för Word var man ska börja en ny sida. En manuell sidbrytning kan göra en oavsiktlig tom sida i dokumentet.

 1. Om du vill visa manuella sidbrytningar växlar du till att visa stycketecken: Tryck på Ctrl + Skift + 8 (⌘ + 8 på en Mac).

 2. Du kan nu markera sidbrytningen och ta bort den.

  En sidbrytning längst ned på en Word-sida

Avsnittsbrytningarna Nästa sida, Udda sida och Jämn sida kan skapa en blank sida i dina dokumentet. Om den tomma sidan förekommer i slutet av dokumentet och det finns en avsnittsbrytning där kan du placera markören direkt framför avsnittsbrytning och ta bort den genom att trycka på Delete.

Tips: För att lättare hitta avsnittsbrytningar kan du prova att växla till Utkast på fliken Visa.
En avsnittsbrytning med jämn sida längs ned på en sida i Word.

Att ta bort avsnittsbrytningar mitt i ett dokument kan det orsaka formateringsproblem. I dessa fall kan du försöka ändra avsnittsbrytningen så att den inte genererar en ny sida. Gör så här:

 1. Dubbelklicka på avsnittsbrytningen.

 2. På fliken Layout i dialogrutan Utskriftsformat klickar du på listrutan Avsnittsstart och väljer Löpande.

 3. Klicka på OK.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×