Ta bort en sida i Word

Om det finns en oavsiktlig tom sida i ett dokument kan det bero på att dokumentet innehåller tomma stycken, manuella sidbrytningar eller avsnittsbrytningar. Det finns några olika sätt att ta bort den tomma sidan. Det första steget är att ta reda på varför du har en tom sida.

Meddelanden: 

 • Om den tomma sidan BARA visas när du skriver ut, men inte visas i Word är det troligt att du har konfigurerat skrivaren att skriva ut en sida som avgränsare mellan jobb. Kontrollera inställningarna på skrivaren.

 • Om du vill ta bort en sida med innehåll klickar du i början av innehållet du vill ta bort, håller ned SKIFT och klickar sedan i slutet av innehållet du vill ta bort. När du är säker på att du vill ta bort det markerade innehållet trycker du på Delete på tangentbordet.

 • Om du vill ta bort hela dokumentet, i stället för bara en eller flera sidor i dokumentet, läser du Ta bort en fil.

Det enkla sättet

Om den oönskade tomma sidan ligger i slutet av dokumentet provar du först med att gå till slutet av dokumentet genom att trycka på Ctrl+End och trycka på Backsteg. Om den tomma sidan beror på några extra stycken eller en avvikande manuell sidbrytning kan du snabbt ta bort den.

Obs!: Du kan behöva trycka på Backsteg flera gånger om det finns flera tomma stycken som du vill ta bort.

Om det inte fungerar måste du undersöka orsaken till den tomma sidan lite mer. I följande korta video hjälper Doug dig att lösa problemet.

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Följ stegen nedan för mer information om hur du får bort oönskade sidor.

Aktivera stycketecken för att se vad som orsakar den tomma sidan:

 1. Tryck på Ctrl+Skift+8 eller klicka på knappen Visa/Dölj ¶ på fliken Start i menyfliksområdet.

  Knappen Visa/dölj stycken finns högst upp till höger i gruppen Stycke i menyfliksområdet

När du har aktiverat stycketecken kan du se vad som orsakar de tomma sidorna i dokumentet.

Extra stycken

Om du har extra, tomma, stycken i slutet av dokumentet visas tomma stycketecken (¶) på den tomma sidan. Markera och ta bort dem genom att trycka på Delete-tangenten på tangentbordet.

Tomma stycken högst upp på en Word-sida

Manuell sidbrytning

Om den tomma sidan orsakas av en manuell sidbrytning kan du placera markören direkt före sidbrytningen och trycka på Delete.

En sidbrytning längst ned på en Word-sida

Det här är också en av de vanligaste orsakerna till en oönskad tom sida i mitten av dokumentet.

Avsnittsbrytning

Avsnittsbrytningarna Nästa sida, Udda sida och Jämn sida kan skapa en ny sida i Word. Om den tomma sidan förekommer i slutet av dokumentet och det finns en avsnittsbrytning där kan du placera markören direkt framför avsnittsbrytning och ta bort den genom att trycka på Delete. Då bör den tomma sidan tas bort.

Obs!: Om du har problem med att se avsnittsbrytningarna går du till fliken Visa i menyfliksområdet och växlar till utkastläge.

En avsnittsbrytning med jämn sida längs ned på en sida i Word.

Varning!: Om en avsnittsbrytning orsakar en tom sida i mitten av ett dokument kan det uppstå formateringsproblem om du tar bort avsnittsbrytningen. Om du vill att det efterföljande innehållet ska ha en annan formatering behåller du avsnittsbrytningen. Du ska inte ta bort avsnittsbrytningen eftersom det gör så att sidorna före avsnittsbrytningen får samma formatering som sidorna efter den. Ändra istället avsnittsbrytningen till Löpande så bevaras formateringsändringarna utan att en tom sida infogas.

Så här ändrar du en avsnittsbrytning till Löpande:

 1. Placera markören efter avsnittsbrytningen du vill ändra.

 2. Gå till fliken Layout i menyfliksområdet.

 3. Klicka på dialogruteikonen Sidlayout.

  Dialogruteikonen för Utskriftsformat i Word.

 4. På fliken Layout i dialogrutan Utskriftsformat klickar du på listrutan Avsnittsstart och väljer Löpande.

  Dialogrutan Utskriftsformat innehåller avancerade alternativ för utskriftsformat.

 5. Klicka på OK.

Det bör ta bort den tomma sidan utan att påverka formateringen.

Tabell i slutet av dokumentet

Om du fortfarande har en oönskad tom sida i slutet av dokumentet beror det troligen på att den föregående sidan har en tabell som löper ända ned till slutet av sidan. Word kräver ett tomt stycke efter tabellen och om tabellen går ända ned till slutet av sidan flyttas det tomma stycket till nästa sida. Du kan inte ta bort det tomma stycketecknet.

Obs!: Många meritförteckningsmallar är formaterade med helsidestabeller.

I Word 2016 flyttas ett stycketecken till nästa stycke när en tabell når slutet på en sida.

Det enklaste sättet att lösa det här är att helt enkelt dölja det tomma stycket i slutet av dokumentet.

 1. Markera styckemarkören och tryck på Ctrl+D för att öppna dialogrutan Teckensnitt.

 2. Klicka på kryssrutan Dold om du vill dölja stycket.

 3. Inaktivera Visa/Dölj ¶ genom att klicka på knappen i menyfliksområdet eller trycka på Ctrl+Skift+8.

Den extra sidan bör försvinna.

Har du en fråga om Word som vi inte har besvarat här?

Ställ en fråga i Word Answers-forumet

Hjälp oss att bli bättre Word

Har du förslag på hur vi kan förbättra Word? Gå i så fall till Word User Voice och berätta det för oss!

Obs!: Om du vill ta bort hela dokumentet i stället för bara en eller flera tomma sidor i dokumentet går du till Finder, letar upp filen och drar den till Papperskorgen. Dina objekt tas inte bort förrän du tömmer Papperskorgen.

På fliken Start klickar du på Visa alla icke utskrivbara tecken(¶) or press kommandoknapp för Apple-datorer + 8.

Visa redigeringsmarkeringar är markerat på fliken Start

Tomma stycketecken

Markera och ta bort alla "tomt stycke"-tecken (¶) du hittar, markera dem med musen och tryck på Ta bort.

Tomma stycketecken är markerade

Manuella sidbrytningar

Om du vill ta bort en manuell sidbrytning med musen markerar du den och trycker på Delete. Du kan också klicka till vänster om sidbrytningen och sedan trycka på Delete.

Exempel på sidbrytning

Avsnittsbrytningar

Om du vill ta bort en avsnittsbrytning med musen markerar du den och trycker på Delete.

Bild av avsnittsbrytning

Obs!: När du tar bort en avsnittsbrytning slås texten i Word före och efter brytningen ihop till ett avsnitt. I detta sammanslagna avsnitt används då formateringen från det avsnitt som låg placerat efter den avsnittsbrytning du tagit bort.

Om du vill behålla formateringen men ta bort en extra sida dubbelklickar du på avsnittsbrytningen. I dialogrutan Dokument ändrar du Avsnittsstart till "Löpande".

Dokumentets dialogruta har inställningar för hantering av avsnitt, sidhuvuden och sidfötter

Helsidestabeller

Om en tabell tar upp sista sidan i dokumentet infogas ett tomt stycke i Word efter tabellen. Det tomma stycket innehåller formateringsinformation och du kan inte ta bort det. Det kan orsaka att en tom sida visas. Men du kan göra det tillräckligt litet så att en extra sida inte läggs till.

 1. Markera styckemarkören som visas efter tabellen (¶).

  Tecken för tomt stycke är markerad på sida efter en tabell

 2. Klicka på fliken Start. Klicka i rutan Teckenstorlek.

  Rutan Teckenstorlek är markerad på fliken Start

 3. Skriv "1" och tryck på Retur.

Har du en fråga om Word 2016 för Mac som vi inte har besvarat här?

Ställ en fråga i Word för Mac Answers-forumet

Hjälp oss att bli bättre Word

Har du förslag på hur vi kan förbättra Word ? Gå i så fall till UserVoice-sidan om Word för Mac

Obs!: Om du vill ta bort ett helt dokument, och inte bara en sida, läser du Ta bort eller återställa filer och mappar i OneDrive

Följ anvisningarna nedan för att ta bort tomma stycken och sidbrytningar med Word Online.

 1. Klicka på Redigera dokument > Redigera i Word Online.

 2. Tomma stycken visas som tomma rader i dokumentet. För att ta bort dem markerar du dem och tar bort dem. (Ett stycke i Word är den text som avslutas med en radbrytning.)

 3. Om du vill ta bort en sidbrytning markerar du den genom att klicka på den och trycker sedan på Ta bort.

  Bild av en vald sidbrytning i Word Online

Om du har Word på datorn kan du använda kommandot Öppna i Word och öppna dokumentet och ta bort avsnittsbrytningar.

Bild av kommandot Öppna i Word i Word Online

När du har dokumentet öppet i Word läser du Ta bort en sida i Word eller Ta bort en tom sida i Word 2016 för Mac. Om du inte har Word kan du prova eller köpa den senaste versionen av Office nu.

Tips: Word Online fungerar smidigt med Word och andra Office-program och vi uppdaterar appen baserat på återkoppling från dig och andra användare. Om du vill veta mer om de senaste funktionerna kan du läsa Office Online-bloggen.

Har du en fråga om Word Online som vi inte har besvarat här?

Ställ en fråga i Word Online Answers-communityn.

Hjälp oss att förbättra Word

Har du förslag på hur vi kan förbättra Word Online? Gå i så fall till Word Online UserVoice och berätta det för oss!

Mer information finns i

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×