Ta bort en relation

Det kan finnas tillfällen då du vill ta bort en relation mellan tabeller. En relation är kanske till exempel inte längre giltig, eller så tar du bort ett fält i en tabell. Du tar bort en relation i Access-skrivbordsdatabaser på ett annat sätt än när du tar bort en relation i Access-webbappar. Den här artikeln behandlar båda sätten.

Om du vill lära dig mer om hur relationer fungerar läser du artikeln Skapa, redigera eller ta bort en relation.

I det här avsnittet

Ta bort en relation i en Access-skrivbordsdatabas

Ta bort en relation i en Access-webbapp

Ta bort en relation i en Access-skrivbordsdatabas

Viktigt!: När du tar bort en relation i en skrivbordsdatabas tar du också bort stödet för referensintegritet för relationen, om det är aktiverat. Därför går det inte längre att automatiskt förhindra att överblivna poster skapas på N-sidan av en relation.

Om du vill ta bort en tabellrelation i en skrivbordsdatabas tar du bort relationslinjen i fönstret Relationer. Se till att markören pekar på relationslinjen och klicka sedan på linjen. Relationslinjen blir bredare när den markeras. Tryck på Delete när relationslinjen är markerad.

 1. Klicka på Relationer i gruppen Relationer på fliken Databasverktyg.

  Kommandot Relationer på fliken Databasverktyg

 2. Klicka på Alla relationer i gruppen Relation på fliken Design.

 3. Klicka på relationslinjen för relationen som du vill ta bort. Relationslinjen blir bredare när den markeras.

  Alla tabeller med relationer visas tillsammans med relationslinjerna.

 4. Tryck på Delete-tangenten.

 5. Meddelandet Vill du ta bort den markerade relationen från databasen? kanske visas i Access. Om så är fallet klickar du på Ja.

 6. När du är klar med fönstret Relationer sparar du ändringarna av relationslayouten genom att klicka på Spara.

Obs!: Om någon av tabellerna ingår i en relation som används – kanske av en annan person, eller i ett öppet databasobjekt som ett formulär eller vy – går det inte att ta bort relationen. Du måste stänga alla öppna objekt som använder dessa tabeller innan du kan ta bort relationen.

Ta bort en relation i en Access-webbapp

Fönstret Relationer är inte tillgängligt i en Access-webbapp. Du använder ett fält i en tabell som källa (uppslagsfält) för värden i det relaterade fältet i en annan tabell. Om du vill ta bort en relation mellan två tabeller i en Access-webbapp måste du ta bort uppslagsfältet och dess associerade data.

 1. Öppna tabellen som innehåller det uppslagsfält du vill ta bort genom att klicka på Redigera tabell.

  Redigera tabell

 2. Markera det uppslagsfält som får sina värden från en annan tabell i webbappen.

 3. Klicka på Ta bort fält under Tabellverktyg på fliken Design.

 4. Meddelandet Vill du ta bort de markerade fälten och alla data i fälten permanent? visas. Bekräfta att du vill ta bort uppslagsfältet och dess data genom att klicka på Ja.

  Obs!: När du tar bort uppslagsfältet uppmanas du kanske också att ta bort ett eller flera index. Om så är fallet klickar du på Ja.

 5. Spara designändringarna genom att klicka på Spara.

Vill du bara veta grunderna för att skapa eller redigera relationer? Då kan du läsa följande artiklar:

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×