Ta bort en mapp från en SharePoint-lista

Ta bort en mapp från en SharePoint-lista

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Mappar i en SharePoint-lista är ett bra sätt att gruppera och hantera innehållet, t.ex. att gruppera lagerartiklar eller anställda efter avdelning. När du inte längre behöver en mapp kan du ta bort den från SharePoint-listan.

Uppdateras på 5 oktober 2018.

Ta bort en mapp i en SharePoint lista

Viktigt!: När du tar bort en mapp tas bort mappen och alla filer eller undermappar som den innehåller. Du kan flytta och arkivera innehållet i mappen innan det raderas. Du eller administratören kanske att återställa en mapp och dess innehåll från Papperskorgen.

 1. Öppna listan i SharePoint, och markera den mapp som du vill ta bort.

  Obs!: Skärmen ser annorlunda ut än det här och du använder SharePoint Online eller SharePoint Server 2019 ? Administratören kan ha SharePoint klassisk annons på dokumentbiblioteket. I så fall finns i Ta bort en mapp i en SharePoint-klassisk upplevelse lista.

  Dokument som markeras med markören över en kryssruta

  Upprepa det här steget om du vill ta bort flera mappar. Du kan ta bort så många objekt som du vill.

 2. Klicka på Ta bort Markera en eller flera dokument och klicka på Ta bort i det Övre länkfältet.

 3. Klicka på Ta bort i dialogrutan Ta bort om du vill ta bort mappen.

  Bekräftelseruta för borttagning av objekt med Ta bort markerat
 4. I statusrutan i övre delen av listan ser du information om att objektet har tagits bort.

  Statusrad för Ta bort längst upp på skärmen

Ta bort en mapp i en SharePoint klassisk upplevelse lista

Viktigt!: När du tar bort en mapp tas bort mappen och alla filer eller undermappar som den innehåller. Du kan flytta och arkivera innehållet i mappen innan det raderas. Du eller administratören kanske att återställa en mapp och dess innehåll från Papperskorgen.

I klassiskt läge i SharePoint finns det inget Övre länkfält.

 1. Öppna den SharePoint-lista där du vill ta bort mappar.

 2. Markera en eller flera mappar som du vill ta bort genom att föra muspekaren över mappen och markera kryssrutan.

 3. Högerklicka på mappikonen och klicka sedan på Ta bort.

  Menyobjektet Ta bort på ellipsmenyn
 4. Klicka på OK i bekräftelsedialogrutan för Ta bort.

  Bekräftelseruta för borttagning av objekt med Ta bort markerat

Ta bort en mapp i en SharePoint 2016- eller SharePoint 2013-lista

Viktigt!: När du tar bort en mapp tas bort mappen och alla filer eller undermappar som den innehåller. Du kan flytta och arkivera innehållet i mappen innan det raderas. Du eller administratören kanske att återställa en mapp och dess innehåll från Papperskorgen.

 1. Navigera till SharePoint-webbplatsen som innehåller listan som du vill ta bort mappen för.

 2. Klickar du på namnet på listan i Snabbstart eller klickar du på Inställningar Knappen Office 365-inställningar , och klicka på webbplatsinnehålloch sedan leta efter och klicka sedan på namnet på listan.

  Obs!: En designer kan i stor utsträckning ändra en webbplats utseende och navigering. Om du till exempel saknar ett kommando, en knapp eller en länk kontaktar du administratören.

 3. Klicka på ellipsen (...) på raden som du vill ta bort och klicka på Ta bort eller Ta bort objekt. Om du inte ser ta bort eller ta bort objekt, klickar du på ellipsen (...) i dialogrutan och klicka sedan på Ta bort.

 4. Klicka på Ok eller Ta bort i bekräftelsedialogruta.

  Bekräftelsedialogrutan om borttagning av lista med OK markerat

Ta bort en mapp i en SharePoint 2010-lista

Viktigt!: När du tar bort en mapp tas bort mappen och alla filer eller undermappar som den innehåller. Du kan flytta och arkivera innehållet i mappen innan det raderas. Du eller administratören kanske att återställa en mapp och dess innehåll från Papperskorgen.

 1. Navigera till den webbplats som innehåller SharePoint-biblioteket eller listan som du vill ta bort mappen för.

 2. Klicka på bibliotekets eller listans namn i Snabbstart eller klicka på Inställningar, sedan på Webbplatsinnehåll och sedan på bibliotekets eller listans namn i lämpligt biblioteks- eller listavsnitt.

  Obs!: En designer kan i stor utsträckning ändra en webbplats utseende och navigering. Om du till exempel saknar ett kommando, en knapp eller en länk kontaktar du administratören.

 3. Markera alla filer som du vill ta bort genom att hovra över varje fil och markera kryssrutan.

 4. Klicka på Ta bort objekt i gruppen Hantera, på fliken Objekt under avsnittet Listverktyg i menyfliksområdet.

Ta bort en mapp i en SharePoint 2007-lista

Viktigt!: När du tar bort en mapp tas bort mappen och alla filer eller undermappar som den innehåller. Du kan flytta och arkivera innehållet i mappen innan det raderas. Du eller administratören kanske att återställa en mapp och dess innehåll från Papperskorgen.

 1. Om SharePoint-listan inte är öppen klickar du på namnet i Snabbstart.

 2. Peka på mappnamnet, klicka på pilen som visas och klicka sedan på Ta bort objekt.

Andra ämnen som kan intressera dig

Skapa en mapp i ett SharePoint-dokumentbibliotek

Skapa en mapp i en SharePoint-lista

Skapa en mapp i ett SharePoint-dokumentbibliotek

Lämna en kommentar

Var den här artikeln till hjälp? Saknade du något? Berätta det i så fall för oss längst ned på den här sidan. Och låt oss veta om något var förvillande eller saknades. Ange även din version av SharePoint, operativsystem och webbläsare. Vi använder din feedback för att dubbelkolla uppgifter, lägga till info och uppdatera artikeln.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×