Ta bort en boknings kalender

I den här artikeln förklaras hur du kan ta bort en oönskad Bokningar kalender. Du kan ta bort en boknings kalender ett par olika sätt. Du kan ta bort boknings kalendern i administrations centret för Microsoft 365 eller så kan du använda PowerShell.

Viktigt!: Alla kalendrar som du har skapat i 2017 eller tidigare måste tas bort med hjälp av PowerShell-instruktionerna i det här avsnittet. Alla boknings kalendrar som skapats i 2018 eller efter kan tas bort i administrations centret för Microsoft 365. Följ stegen nedan.

Bokningar-kalendern är den plats där all relevant information om bokningskalendern och bokningsdata lagras. Det inkluderar den företagsinformation, logotyp, arbetstid, relevant personal och tjänster som lades till när bokningskalendern skapades samt alla bokningar och ledig tid som lades till efter att bokningskalendern hade skapats. När en boknings kalender raderas tas informationen bort permanent, och kan inte återställas.

Ta bort boknings kalender i administrations centret för Microsoft 365

 1. Gå till Klicka på här om du vill gå till administrationscentret för Office 365. .

 2. Välj Användare i administrationscentret.

  Klicka på Användare.
 3. På sidan Aktiva användare väljer du namnen på de användare du vill ta bort och väljer sedan Ta bort användare.

  Ta bort en användare i Office 365

Ta bort boknings kalender med Exchange Online PowerShell

Obs!: Bookings aktiveras som standard för kunder med prenumeration på Office 365 Business Premium eller Office 365 A3 och Office 365 A5. Bookings är även tillgängligt för kunder som har Office 365 Enterprise E3 och E5 men är som standard inaktiverad. Information om hur du aktiverar finns i artikeln om att få åtkomst till Office 365 business-apparna för enterprise-prenumerationer.

Mer information om förutsättningar och anvisningar för anslutning till Exchange Online PowerShell finns i Ansluta till Exchange Online Power Shell.

Använda PowerShell till att ta bort en bokningskalender

När du har noggrant läst och vidtagit de steg som beskrivs i TechNet-artikeln ovan kan du vidta följande åtgärder för att permanent ta bort en oönskad bokningskalender.

 1. Se till att du använder ett aktivt Microsoft PowerShell-kommandofönster som du kör som administratör.

  • Du kan köra PowerShell genom att söka efter det på Start-menyn i Windows.

  • När du hittar det högerklickar du för att öppna en innehållsmeny med alternativet Kör som administratör.

 2. Ange följande kommando:

  $user = get-credential

 3. När du uppmanas göra det, loggar du in med klientorganisationsadministratörens autentiseringsuppgifter för den Office 365-klientorganisation som är värd för den bokningskalender du vill ta bort permanent.

 4. Ange sedan följande kommando på kommandoraden i PowerShell:

  $s = New-Pssession -ConnectionUri https://outlook.office365.com/powershell-liveid -Credential $user -Authentication basic -AllowRedirection -ConfigurationName Microsoft.Exchange

 5. Ange sedan följande kommando:

  Import-PSSession $s

 6. När det här kommandot har körts klart anger du följande kommando för att få en lista över bokningspostlådor i klientorganisationen:

  get-mailbox -RecipientTypeDetails Scheduling

 7. Skriv följande kommando:

  remove-mailbox [BookingCalendarToDelete]

  Visa aliasnamnet för den bokningspostlåda du vill ta bort med hjälp av kommandot ovan. Lägg till ett blanksteg efter borttagningspostlådan och skriv det exakta aliasnamnet, utan hakparenteser.

 8. Ange följande kommando:

  get-mailbox -RecipientTypeDetails Scheduling

  Med det här kommandot kontrollerar du att den postlåda du ville ta bort permanent inte längre visas i listan.    

 9. Skriv Exit (avsluta) på kommandoraden för att stänga PowerShell-sessionen.

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×