Ta bort en bokning kalender

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

I den här artikeln lär du dig hur du kan ta bort en oönskad Bokningar kalender. Du kan ta bort bokning kalendern några olika sätt. Du kan ta bort bokning kalendern i Office 365 administratörscenter eller du kan använda PowerShell.

Viktigt!: Alla bokningar kalendrar som du skapade i 2017 eller före måste tas bort med hjälp av Powershell instruktioner i det här avsnittet. Alla bokning kalendrar i 2018 eller när du har skapat kan tas bort i Office 365 administratörscenter. Följ stegen i nedan.

Bokningar kalender är där all relevant information om den bokning kalender och data lagras. Detta omfattar företagsinformation, logotyp och arbetstider som läggs till när bokningen kalender skapades;  relevanta personal och tjänster som läggs till när bokningen kalender skapades; och alla bokningar och ledig tid avtalade tider läggs till i bokning kalender när det skapades. När en bokning kalender raderas informationen bort permanent, och kan inte återställas.

Ta bort bokning kalender i Office 365 administratörscenter

 1. Gå till Klicka på här om du vill gå till administrationscentret för Office 365. .

 2. Välj Användare i administrationscentret.

  Klicka på Användare.
 3. På sidan Aktiva användare väljer du namnen på de användare du vill ta bort och väljer sedan Ta bort användare.

  Ta bort en användare i Office 365

Ta bort bokning kalender med hjälp av Exchange Online PowerShell

Obs!: Bokningar är aktiverat som standard för kunder som har Office 365 Business Premium eller Office 365 A3 och Office 365 A5 prenumerationer. Bokningar också är tillgänglig för kunder som har Office 365 Enterprise E3 och E5, men funktionen är inaktiverad som standard. Om du vill aktivera det finns få åtkomst till Office 365 business-program för enterprise-prenumerationer.

Mer information om förutsättningar och anvisningar för anslutning till Exchange Online PowerShell finns i Ansluta till Exchange Online Power Shell.

Använda PowerShell till att ta bort en bokningskalender

När du har noggrant läst och vidtagit de steg som beskrivs i TechNet-artikeln ovan kan du vidta följande åtgärder för att permanent ta bort en oönskad bokningskalender.

 1. Se till att du använder ett aktivt Microsoft PowerShell-kommandofönster som du kör som administratör.

  • Du kan köra PowerShell genom att söka efter det på Start-menyn i Windows.

  • När du hittar det högerklickar du för att öppna en innehållsmeny med alternativet Kör som administratör.

 2. Ange följande kommando:

  $user = get-credential

 3. När du uppmanas göra det, loggar du in med klientorganisationsadministratörens autentiseringsuppgifter för den Office 365-klientorganisation som är värd för den bokningskalender du vill ta bort permanent.

 4. Ange sedan följande kommando på kommandoraden i PowerShell:

  $s = New-Pssession -ConnectionUri https://outlook.office365.com/powershell-liveid -Credential $user -Authentication basic -AllowRedirection -ConfigurationName Microsoft.Exchange

 5. Ange sedan följande kommando:

  Import-PSSession $s

 6. När det här kommandot har körts klart anger du följande kommando för att få en lista över bokningspostlådor i klientorganisationen:

  get-mailbox -RecipientTypeDetails Scheduling

 7. Skriv följande kommando:

  remove-mailbox [BookingCalendarToDelete]

  Visa aliasnamnet för den bokningspostlåda du vill ta bort med hjälp av kommandot ovan. Lägg till ett blanksteg efter borttagningspostlådan och skriv det exakta aliasnamnet, utan hakparenteser.

 8. Ange följande kommando:

  get-mailbox -RecipientTypeDetails Scheduling

  Med det här kommandot kontrollerar du att den postlåda du ville ta bort permanent inte längre visas i listan.  

 9. Skriv Exit (avsluta) på kommandoraden för att stänga PowerShell-sessionen.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×