Ta bort eller ersätta en resurstilldelning

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Beroende på behoven i ditt projekt kan du antingen ta bort eller ersätta en resurs som tilldelats en aktivitet i projektet. Till exempel kan ändra en resurs tilldelning hjälpa dig att kontot för överbeläggning eller undertilldelning, kontroll kostnader, öka effektiviteten eller öka kvaliteten.

Vad vill du göra?

Ta bort en resurstilldelning

Ta bort en företagsresurs

Ersätta en resurstilldelning

Ta bort en resurstilldelning

Att ta bort en resurstilldelning är inte samma sak som att ta bort en resurs från en projektplan. När en resurstilldelning tas är det resursens skyldighet att arbeta med en specifik uppgift eller en uppsättning uppgifter som tas bort, men resursen kan fortfarande finnas i projektet.

Tips: Klicka på ResurslistaVisa-menyn om du vill ta bort en resurs från ett projekt. Markera resursen och trycker på DELETE-tangenten.

Om du vill ta bort en resurs skyldighet att arbeta med en uppgift gör du följande:

 1. Klicka på Gantt-schemaVisa-menyn.

 2. Klicka på den aktivitet som du vill ta bort en resurs från i fältet Aktivitet.

 3. Klicka på tilldela resurser Bild av knappen Tilldela resurser .

 4. Klicka på den resurs som du vill ta bort i fältet Resurser.

 5. Klicka på Ta bort.

  Meddelanden: 

  • När du tar bort tilldelade resurser från aktiviteter ändras varaktigheten för aktiviteterna. Återstående arbete distribueras till de återstående tilldelade resurserna. Om du inte vill ändra varaktigheten kan du inaktivera insatsberoende schemaläggning för aktiviteten.

  • Om du tar bort den enda resursen från en aktivitet med fasta enheter eller fast varaktighet försvinner arbete. Om du vill behålla arbetsvärdet bör du ersätta resursen med en platshållarresurs, särskilt om du använder arbetsvärden för att skapa scheman.

  • Om du tar bort en resurs från en aktivitet raderas även värdena för verkligt arbete för aktiviteten.

  • Om du tar bort en resurs från en aktivitet raderas eventuella verkliga kostnader som associeras med resursen. Om du vill behålla de verkliga kostnaderna för aktiviteten ändrar du resursens återstående arbete till noll innan du tar bort resursen.

Överst på sidan

Ta bort en företagsresurs

Du kan inte ta bort företagsresurser i Microsoft Office Project Professional 2007. I stället inaktiverar du resurser som du inte längre behöver. På så sätt kan du vara säker på att all information och projekthistorik som associeras med resursen bevaras.

Du inaktiverar en resurs från Microsoft Office Project Web Access. Endast serveradministratören kan inaktivera en resurs.

Överst på sidan

Ersätta en resurstilldelning

 1. Klicka på Gantt-schemaVisa-menyn.

 2. Klicka på aktiviteten med den resurs som du vill ersätta i fältet Aktivitet.

 3. Klicka på tilldela resurser Bild av knappen Tilldela resurser .

 4. Klicka på den resurs som du vill ersätta i kolumnen Resurser.

 5. Klicka på Ersätt.

 6. Klicka på den resurs som du vill ersätta i dialogrutan Ersätt resurs och klicka på OK.

  Om du vill ersätta den markerade resursen med flera resurser trycker du på och håller ned CTRL och klickar på den resurs som du vill lägga till.

  Obs!: Resursen tas inte bort om verkligt arbete har utförts för tilldelningen. Den nya resursen tilldelas det återstående arbete från den ursprungliga tilldelningen. Du kan ändra dessa arbete om det behövs.

 7. Klicka på Begäran eller Efterfrågan i kolumnen R/D.

 8. Om du vill ange mängden arbete med en aktivitet som ska utföras av den nya resursen anger du något av följande i listan Enheter för resursen:

  • Om en enda resurs ska arbeta heltid med aktiviteten skriver du 100 %.

  • Om en grupp med resurser ska arbeta heltid med aktiviteten anger du ett procentvärde som är större än 100 procent. Om en grupp med tre resurser ska arbeta heltid med aktiviteten anger du exempelvis 300 %.

  • Om du vill ange materialåtgången för en materialresurs skriver du ett tal som representerar mängden material som ska användas för tilldelningen.

   Om materialåtgången beror på aktivitetens varaktighet anger du förbrukningen genom att lägga till ett snedstreck (/) och varaktigheten. Om 20 meter virke exempelvis används varje vecka skriver du 20/vecka eller 20/v.

   Obs!: Kostnadsinformation för varaktigheten av resursens tid med aktiviteten beräknas automatiskt och visas i kolumnen Kostnad. Dubbelklicka på kolumnen Kostnad om du vill ange olika kostnadsuppgifter för resursen.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×