Ta bort eller ersätta en resurstilldelning

Beroende på projektets behov kan du antingen ta bort eller ersätta en resurs som är tilldelad en aktivitet i projektet. Om du till exempel ändrar en resurs tilldelning kan du behöva hantera överbeläggning eller undertilldelning, styra kostnader, öka effektiviteten eller öka kvaliteten.

Vad vill du göra?

Ta bort en resurstilldelning

Ta bort en företags resurs

Ersätta en resurstilldelning

Ta bort en resurstilldelning

Att ta bort en resurstilldelning är inte samma sak som att ta bort en resurs från en projektplan. Om du tar bort en resurstilldelning raderas resursens skyldigheter för att arbeta med en viss uppgift eller uppsättning aktiviteter, men resursen kan fortfarande finnas kvar i projektet.

Tips: Om du vill ta bort en resurs från ett projekt väljer du resurs listapå fliken Visa . Markera resursen och tryck sedan på DELETE-tangenten.

Så här tar du bort en resurs förpliktelse att arbeta med en aktivitet:

 1. Välj Gantt-schemai gruppen aktivitetsvyer på fliken Visa .

 2. I kolumnen aktivitets namn markerar du och högerklickar på den aktivitet som du vill ta bort en resurs från.

 3. Välj tilldela resurser Bild av knappen Tilldela resurser .

 4. Markera den resurs som du vill ta bort i kolumnen resurs namn i dialog rutan Resurstilldelning .

 5. Välj Ta bort.

  Meddelanden: 

  • När du tar bort tilldelade resurser från aktiviteter kan varaktigheten för aktiviteterna ändras. Återstående arbete distribueras till återstående tilldelade resurser. Om du inte vill att varaktigheterna ska ändras stänger du av insatsberoende schemaläggning för aktiviteten.

  • Om du tar bort den enda resursen från en aktivitet med fasta enheter eller fast varaktighet försvinner arbete svärdet. För att behålla arbets värdet bör du överväga att ersätta resursen med en platshållarresurs. Det här är särskilt viktigt om du använder arbets värden för att bygga dina scheman.

  • När du tar bort en resurs från en aktivitet kommer värden för verkligt arbete som kopplats till aktiviteten också att tas bort.

  • När du tar bort en resurs från en aktivitet raderas alla verkliga kostnader som är kopplade till resursen. Om du vill behålla de verkliga kostnaderna för aktiviteten ställer du in återstående arbete för resursen på noll innan du tar bort resursen.

Ta bort en företags resurs

I Project kan du inte ta bort företagsresurser. I stället inaktiverar du resurser som du inte längre behöver. Detta garanterar att all information och projekt historik som är associerad med resursen bevaras.

Inaktivera en resurs görs med Microsoft Project Web App. Endast en Server administratör kan avaktivera en resurs.

Överst på sidan

Ersätta en resurstilldelning

 1. Välj Gantt-schemai gruppen aktivitetsvyer på fliken Visa .

 2. I kolumnen aktivitets namn markerar du och högerklickar på aktiviteten med den resurs som du vill ersätta.

 3. Välj resurstilldelning Bild av knappen Tilldela resurser .

 4. Välj den resurs som du vill ersätta i kolumnen resurs namn i dialog rutan Resurstilldelning .

 5. Välj Ersätt.

 6. I dialog rutan Ersätt resurs markerar du den resurs som du vill ersätta och väljer sedan OK.

  Om du vill ersätta den valda resursen med flera resurser håller du ned CTRL och väljer den resurs som du vill lägga till.

  Obs!: Resursen tas inte bort om verkligt arbete har slutförts för tilldelningen. Ersättnings resursen tilldelas återstående arbete från den ursprungliga uppgiften. Du kan justera dessa arbete värden om det behövs.

 7. I dialog rutan Resurstilldelning i kolumnen R/D använder du listpilen för att välja Request eller demand.

 8. Ange hur mycket du vill att den nya resursen ska utföras på en aktivitet genom att ange något av följande i listan enheter för resursen:

  • Tilldela en enskild arbets resurs heltid för aktiviteten genom att skriva 100%.

  • Tilldela en resurs grupp heltid för aktiviteten genom att ange ett procent värde som är större än 100 procent. Skriv till exempel 300% för en grupp med tre operatorer som arbetar heltid för aktiviteten.

  • Koppla förbruknings priset för en material resurs genom att skriva in ett nummer som anger hur mycket material som ska användas för den här tilldelningen.

   Om den mängd material som används beror på aktivitets varaktighet anger du användnings frekvensen genom att lägga till ett snedstreck (/) och varaktighet. Om till exempel 20 meter Lumber används per vecka, Skriv 20/vecka eller 20/w.

   Obs!: Kostnads information för varaktigheten för resursens tids period beräknas automatiskt och visas i kolumnen kostnad . Dubbelklicka på ett kostnads kolumn fält för att ange olika information om kostnads tariff för resursen.

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×