Ta bort eller ersätta en resurstilldelning

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Beroende på behoven i ditt projekt kan du antingen ta bort eller ersätta en resurs som tilldelats en aktivitet i projektet. Till exempel kan ändra en resurs tilldelning hjälpa dig att kontot för överbeläggning eller undertilldelning, kontroll kostnader, öka effektiviteten eller öka kvaliteten.

Vad vill du göra?

Ta bort en resurstilldelning

Ta bort en företagsresurs

Ersätta en resurstilldelning

Ta bort en resurstilldelning

Att ta bort en resurstilldelning är inte samma sak som att ta bort en resurs från en projektplan. När en resurstilldelning tas är det resursens skyldighet att arbeta med en specifik uppgift eller en uppsättning uppgifter som tas bort, men resursen kan fortfarande finnas i projektet.

Tips: Om du vill ta bort en resurs från ett projekt klickar du på ResurslistaVisa-fliken. Markera resursen och tryck sedan på DEL-tangenten.

Om du vill ta bort en resurs skyldighet att arbeta med en uppgift gör du följande:

 1. Klicka på Gantt-schema i gruppen Aktivitetsvyer på fliken Visa.

 2. Markera och högerklicka på den aktivitet där du vill ta bort en resurs i kolumnen Aktivitetsnamn.

 3. Välj tilldela resurser Bild av knappen Tilldela resurser .

 4. Markera den resurs du vill ta bort i kolumnen Resurser i dialogrutan Tilldela resurser.

 5. Klicka på Ta bort.

  Meddelanden: 

  • När du tar bort tilldelade resurser från aktiviteter ändras varaktigheten för aktiviteterna. Återstående arbete distribueras till de återstående tilldelade resurserna. Om du inte vill ändra varaktigheten kan du inaktivera insatsberoende schemaläggning för aktiviteten.

  • Om du tar bort den enda resursen från en aktivitet med fasta enheter eller fast varaktighet försvinner arbete. Om du vill behålla arbetsvärdet bör du ersätta resursen med en platshållarresurs, särskilt om du använder arbetsvärden för att skapa scheman.

  • Om du tar bort en resurs från en aktivitet raderas även värdena för verkligt arbete för aktiviteten.

  • Om du tar bort en resurs från en aktivitet raderas eventuella verkliga kostnader som associeras med resursen. Om du vill behålla de verkliga kostnaderna för aktiviteten ändrar du resursens återstående arbete till noll innan du tar bort resursen.

  • Ett enkelt sätt att ta bort en resurs från en aktivitet är att avmarkera kryssrutan i kolumnen Resursnamn.

Överst på sidan

Ta bort en företagsresurs

Du kan inte ta bort företagsresurser i Microsoft Project 2010. I stället kan inaktivera du resurser som du inte längre behöver. Detta säkerställer att alla information och historik som associeras med resursen behålls.

Du inaktiverar en resurs med hjälp av Microsoft Project Web App. Endast serveradministratören kan inaktivera en resurs.

Överst på sidan

Ersätta en resurstilldelning

 1. Klicka på Gantt-schema i gruppen Aktivitetsvyer på fliken Visa.

 2. Markera och högerklicka på aktiviteten med den resurs som du vill ersätta i fältet Aktivitetsnamn.

 3. Klicka på tilldela resurser Bild av knappen Tilldela resurser .

 4. Markera den resurs du vill ersätta i dialogrutan Tilldela resurser i kolumnen Resursnamn.

 5. Klicka på Ersätt.

 6. Klicka på den resurs som du vill ersätta i dialogrutan Ersätt resurs och klicka på OK.

  Om du vill ersätta den markerade resursen med flera resurser trycker du på och håller ned CTRL och klickar på den resurs som du vill lägga till.

  Obs!: Resursen tas inte bort om verkligt arbete har utförts för tilldelningen. Den nya resursen tilldelas det återstående arbete från den ursprungliga tilldelningen. Du kan ändra dessa arbete om det behövs.

 7. Använd listrutan och välj Begäran eller Efterfrågan i kolumnen R/D i dialogrutan Tilldela resurser.

 8. Om du vill ange mängden arbete med en aktivitet som ska utföras av den nya resursen anger du något av följande i listan Enheter för resursen:

  • Om en enda resurs ska arbeta heltid med aktiviteten skriver du 100 %.

  • Om en grupp med resurser ska arbeta heltid med aktiviteten anger du ett procentvärde som är större än 100 procent. Om en grupp med tre resurser ska arbeta heltid med aktiviteten anger du exempelvis 300 %.

  • Om du vill ange materialåtgången för en materialresurs skriver du ett tal som representerar mängden material som ska användas för tilldelningen.

   Om materialåtgången beror på aktivitetens varaktighet anger du förbrukningen genom att lägga till ett snedstreck (/) och varaktigheten. Om 20 meter virke exempelvis används varje vecka skriver du 20/vecka eller 20/v.

   Obs!: Kostnadsinformation för varaktigheten av resursens tid med aktiviteten beräknas automatiskt och visas i kolumnen Kostnad. Dubbelklicka i ett fält i kolumnen Kostnad om du vill ange olika kostnadsuppgifter för resursen.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×