Ta bort eller ändra ett sidhuvud eller en sidfot på en enstaka sida

Ta bort eller ändra ett sidhuvud eller en sidfot på en enstaka sida

Du kan ta bort ett sidhuvud på valfri sida i Word, eller ändra sidhuvuden på alla sidor. De åtgärder du vidtar beror på om du vill ändra den första sidan eller någon annan sida, exempelvis sidan 2.

Obs!: Om du använder webbläsaren för att redigera ett dokument i Word för webben kan du läsa Ta bort eller ändra sidhuvudet eller sidfoten på den första sidan i Word Online längre fram i den här artikeln.

Ta bort eller ändra sidhuvudet eller sidfoten på den första sidan

 1. Dubbelklicka i sidhuvuds- eller sidfotsområdet (nästan längst upp respektive längst ned på sidan) för att öppna Verktyg för sidhuvud och sidfot.

 2. Markera kryssrutan Annorlunda förstasida.
  Bild med kryssrutan Annorlunda förstasida under Alternativ bland verktygen för sidhuvud och sidfot.

 3. Om ett sidhuvud eller en sidfot har infogats i dokumentet tas de bort automatiskt från förstasidan. Du kan låta det här området vara tomt eller lägga till ett annat sidhuvud eller en annan sidfot på endast den aktuella sidan.

Ta bort eller ändra ett sidhuvud eller en sidfot från andra sidor än den första

Om du vill ta bort ett sidhuvud eller en sidfot från andra sidor än förstasidan (till exempel från den första sidan i ett nytt kapitel) är proceduren en annan. Börja med att infoga en avsnittsbrytning.

Obs!: Avsnittsbrytningar skiljer sig från sidbrytningar. Om det redan finns en sidbrytning före sidan där du vill ta bort sidhuvudet eller sidfoten tar du bort sidbrytningen och ersätter den med en avsnittsbrytning enligt exemplet nedan.

 1. Klicka på den plats där du vill ha en ny sida utan sidhuvudet eller sidfoten.

 2. Skapa en avsnittsbrytning genom att klicka på Layout eller Sidlayout > Brytningar > Nästa sida.
  Nästa sida, avsnittsbrytning

 3. Dubbelklicka i området för sidhuvudet eller sidfoten (nästan längst upp respektive längst ned på sidan) så att Verktyg för sidhuvud och sidfot öppnas.

 4. Klicka på Länka till föregående så att länken mellan avsnitten inaktiveras.
  Länka till föregående

 5. Om du vill ta bort sidhuvudet klickar du på någon av knapparna Sidhuvud eller Sidfot och väljer Ta bort sidhuvud eller Ta bort sidfot nästan längst ned på menyn. (Om du vill ta bort både sidhuvud och sidfot upprepar du steg 3–5.)

  Om du bara vill ändra sidhuvudet på den här sidan (och inte ta bort det):

  • Om du vill redigera text markerar du den text du vill ändra och skriver texten för det nya sidhuvudet eller sidfoten.

  • Om du vill ändra designen klickar du på Sidhuvud eller Sidfot på fliken Design under Verktyg för sidhuvud och sidfot och väljer sedan ett format i galleriet.

 6. Klicka på Stäng sidhuvud/fot om du vill gå tillbaka till brödtexten i dokumentet
  Verktyg för sidhuvud och sidfot

Tips: Du kan även stänga verktygen för sidhuvud och sidfot genom att dubbelklicka i dokumentets brödtext.

Sidhuvudet eller sidfoten tas bort från första sidan efter avsnittsbrytningen.

Om du vill ta bort alla sidhuvuden eller sidfötter efter avsnittsbrytningen dubbelklickar du i området för sidhuvud eller sidfot på sidan där du vill ta bort någon av dem och upprepar steg 4–6 ovan. Om avsnittet innehåller udda och jämna sidor kan du behöva upprepa åtgärden.

Om du vid ett senare tillfälle vill infoga sidhuvuden och sidfötter i dokumentet igen, infogar du en ny avsnittsbrytning och lägger till ett sidhuvud eller en sidfot i det nya avsnittet.

Ta bort eller ändra sidhuvudet eller sidfoten på den första sidan i Word Online

 1. Klicka på Redigera dokument > Redigera i Word Online om du inte redan har öppnat dokumentet för redigering.

  Redigera i Word Online

 2. Klicka på Infoga > Sidhuvud/sidfot.

  Knappen Sidhuvud och sidfot

 3. I det vita området som visas överst i dokumentet klickar du på Alternativ > Annorlunda förstasida.

  Menyalternativet Annorlunda förstasida, under Sidhuvud och sidfot

  • Om du vill ta bort sidhuvudet eller sidfoten på den första sidan lämnar du rutorna för sidhuvud och sidfot på första sidan tomma.

  • Om du vill placera ett sidhuvud endast på den första sidan skriver du den text du vill använda för första sidan, och lämnar rutorna för sidhuvud eller sidfot på övriga sidor tomma.

   Sidhuvudet på förstasidan

Du kan inte ta bort sidhuvuden och sidfötter från andra sidor än den första sidan i Word Online. Men om du har skrivbordsprogrammet Word kan du klicka på knappen Öppna i Word för att öppna dokumentet i Word och ta bort sidhuvudet eller sidfoten där.

Bild av kommandot Öppna i Word i Word Online

När du har öppnat ett dokument i Word kan du ta bort eller ändra ett sidhuvud eller en sidfot på en enskild sida. Tryck sedan på Ctrl+S för att spara dokumentet på dess ursprungliga plats.

Word Online fungerar smidigt med skrivbordsversionerna av Office-programmen. Om du inte har Office kan du prova eller köpa den senaste versionen nu.

Tips: Office Online-programmen uppdateras hela tiden med nya funktioner. Du kan läsa om de senaste nyheterna och produktsläppen i Office Online-bloggen.

Mer information

Har du en fråga om Word som vi inte har besvarat här?

Ställ en fråga i Word Answers-communityt.

Hjälp oss att förbättra Word

Har du förslag på hur vi kan förbättra Word? Gå i så fall till Word UserVoice och berätta det för oss!

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×