Ta bort data från en Access-databas med hjälp av en fråga

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Ta bort stora mängder data snabbt eller regelbundet utföra samma ta borttagningsåtgärder överväga att använda en fråga. Med hjälp av en fråga kan du kontrollera att du tar bort korrekta data och kan sparas och enkelt upprepas.

Obs!: Om du vill ta bort ett litet antal poster – kvantitet som du ta bort manuellt – du kan öppna tabellen i databladsvyn, markera fält eller rader som du vill ta bort och trycker på DELETE.

Viktigt!: Kontrollera att du har en säkerhetskopia av databasen innan du tar bort data.

I den här artikeln

Välj en frågetyp baserat på de data du vill ta bort

Skapa och använda en borttagningsfråga

Skapa och använda en uppdateringsfråga

Ta bort data från relaterade tabeller

Exempel på frågevillkor

Ytterligare information

Välj en frågetyp baserat på de data du vill ta bort

Du har möjlighet att använda en uppdateringsfråga eller en borttagningsfråga beroende på vilken typ av borttagning som du behöver utföra.

Ta bort fråga

Använda en borttagningsfråga för att ta bort hela poster (rader) från en tabell eller från två relaterade tabeller i en operation. Ta bort borttagningsfrågan tar bort alla data i varje fält, inklusive nyckelvärdet som gör posten unik.

Obs!: Om de poster som du vill ta bort finns på ”1”-sidan av en 1: n-relation, kan du behöva ändra relationen innan du kör borttagningsfrågan. Finns i avsnittet Ta bort data från relaterade tabeller i den här artikeln.

Uppdateringsfråga

Använda en uppdateringsfråga för att ta bort enskilda fältvärden från en tabell, en uppdateringsfråga kan du ta bort värden genom att uppdatera de befintliga värdena till ett null-värde (det vill säga inga data) eller en nollängdssträng (två dubbla citattecken utan mellanslag).

Överst på sidan

Vad kan jag kontrollera innan du använder en fråga för att ta bort data

 • Se till att databasfilen inte är skrivskyddad. Om du vill göra detta i Utforskaren, högerklicka på databasfilen och klicka sedan på Egenskaper.

 • Kontrollera att du är behörig att ta bort poster från databasen. Om du är osäker kontaktar du systemadministratören eller databasdesignern.

 • Kontrollera att du har aktiverat innehållet i databasen. Som standard spärras i Access alla redigeringsfrågor (frågor ta bort, uppdatera och tabellfrågor) om du litar på databasen. Information om lita på en databas finns i Sluta inaktivt läge en fråga inte ska spärras senare i den här artikeln.

 • Be alla andra databasanvändare att stänga alla tabeller, formulär, frågor och rapporter som använder data som du vill ta bort. Då slipper du fillåsningsfel.

 • Säkerhetskopiera databasen innan du redigerar eller tar bort poster. Du kan inte ångra åtgärder som utförs genom att ta bort och uppdatera frågor, så att göra en säkerhetskopia säkerställer att du alltid ångra ändringarna.

Tips: Om ett stort antal användare ansluter till databasen kan du behöva stänga databasen och öppna den i exklusivt läge.

Så här öppnar du databasen i exklusivt läge

 1. Klicka på fliken Arkiv och sedan på Öppna.

 2. Bläddra till en plats och markera databasen, klicka på pilen bredvid knappen Öppna och klicka sedan på Öppna exklusivt.

  En fil öppnas i exklusivt läge

Säkerhetskopiera databasen

 1. Klicka på den fliken Arkiv, peka på Spara och publicera, och sedan, under Spara databas som, klickar du på Säkerhetskopiera databas.Access den ursprungliga filen stängs, säkerhetskopian skapas och sedan öppnas originalfilen igen.

 2. Ange ett namn och en plats för säkerhetskopian i dialogrutan Spara som och klicka på Spara.

Om du vill återgå till säkerhetskopian, stänger du och byter namn på den ursprungliga filen så att säkerhetskopian kan använda namnet på den ursprungliga versionen. Tilldela säkerhetskopian namnet på den ursprungliga versionen och öppna sedan säkerhetskopian med det nya namnet i Access.

Skapa och använda en borttagningsfråga

I det här avsnittet förklaras hur du skapar och använda en borttagningsfråga för att ta bort hela poster från en tabell:

 1. På den Skapa med TABB-tangenten, i den frågor grupp klickar du på Frågedesign.

Den dialogrutan Visa tabell öppnas.

 1. Dubbelklicka på varje tabell som du vill ta bort poster och klicka sedan på Stäng.

Tabellen visas som ett fönster i frågerutnätets övre del. I fönstret finns en lista med alla fält i den markerade tabellen.

 1. Dubbelklicka på asterisken (*) för att lägga till alla fält i tabellen i rutnätet.

Du kan också dubbelklicka på det fält som du vill använda för att ange villkor för borttagningen, ange en eller flera villkor i den raden villkor i designern och avmarkera de kryssrutan Visa för varje villkorsfält som.

Anta till exempel att en kund går ut från business och du måste ta bort alla väntande order för kunden. Om du vill söka efter enbart de posterna du lägga till fälten kund-ID och Orderdatum i rutnätet och Skriv kunden gick ut från företag och det datum då den kundbeställningar blev ogiltiga ID-nummer.

Viktigt!: Använd villkor så att endast de poster som ska tas bort returneras. Annars tar borttagningsfrågan bort samtliga poster i tabellen.

 1. Klicka på Visa på fliken Design i gruppen resultat och klicka sedan på Datablad.

 2. Kontrollera att frågan returnerar de poster du vill ta bort och tryck på Ctrl+S om du vill spara frågan.

 3. Dubbelklicka på frågan i navigeringsfönstret om du vill köra den.

Överst på sidan

Skapa och använda en uppdateringsfråga

I det här avsnittet förklaras hur du använder en uppdateringsfråga för att ta bort enskilda fält från tabeller på ”n”-sidan av en 1: n-relation. Du kan också följa de här stegen om du vill ta bort data från tabeller som inte är kopplade till andra data. Kom ihåg att köra en uppdateringsfråga om du vill ta bort data ändras de befintliga värdena till NULL eller en tom sträng (två dubbla citattecken utan mellanslag i), beroende på de villkor som du anger.

 1. På den Skapa med TABB-tangenten, i den frågor grupp klickar du på Frågedesign.

Den dialogrutan Visa tabell öppnas.

 1. Markera tabellen som innehåller de data som du vill ta bort (om tabellen är relaterad väljer du tabellen på ”1”-sidan av relationen), klicka på Lägg till och klicka sedan på Stäng.

Tabellen visas som ett fönster i frågerutnätets övre del. I fönstret finns en lista med alla fält i den markerade tabellen.

 1. Dubbelklicka på asterisken (*) om du vill lägga till alla fält i tabellen i rutnätet. Om du lägger till alla tabellfält kan hela poster (rader) tas bort från tabellen med hjälp av borttagningsfrågan.

  Om du vill kan du ange villkor för ett eller flera fält i den raden villkor i designern och avmarkera de kryssrutan Visa för varje villkorsfält som. Mer information om hur du använder villkor finns i tabellen exempel på frågevillkor .

Obs!: Använd villkor så att endast de poster som ska ändras returneras. Annars ändrar uppdateringsfrågan varje post i alla fält till NULL.

 1. Klicka på Visa i gruppen Resultat på fliken Design och sedan på Datablad.

 2. Kontrollera att frågan returnerar de poster som du vill ändra till NULL eller en tom sträng (två dubbla citattecken utan mellanslag (””).

 3. >Upprepa steg 3 till 5 vid behov och ändra fälten eller villkoret tills varje fråga endast returnerar de data du vill radera och tryck sedan på Ctrl+S för att spara frågan.

 4. Dubbelklicka på frågan i navigeringsfönstret om du vill köra den.

Överst på sidan

Ta bort data från relaterade tabeller

Om du vill ta bort data från flera relaterade tabeller, måste du aktivera den Referensintegritet och Ta bort poster i relaterade tabeller alternativ för varje relation. Använd det här alternativet din fråga om du vill ta bort data från tabellerna på ”1” och ”n-sidor i relationen. Förbereda bort relaterade data kräver verifiering av följande:

 • Ta reda på vilka poster som finns på 1-sidan av relationen och vilka som finns på N-sidan.

 • Om du behöver ta bort poster på 1-sidan av relationen och relaterade poster på N-sidan, använder du en uppsättning regler som kallas för referensintegritet, och aktiverar sammanhängande borttagning. Anvisningarna i det här stycket beskriver referensintegritet och hur du utför båda åtgärderna.

 • Om du bara behöver ta bort poster på 1-sidan av relationen, tar du bort relationen och sedan data.

  eller

Om du bara behöver ta bort data på N-sidan av relationen kan du skapa och köra borttagningsfrågan utan att ändra relationen.

Fastställa relationer

Så här avgör vilka poster som finns på ”1” och ”n-sidor i en relation:

 • På den Klicka på fliken Databasverktyg i gruppen relationerrelationer.

Den fliken relationer öppnas och visar alla tabeller i databasen och förhållandet mellan varje tabell och alla andra tabeller. Varje relation visas som en linje som kopplar samman tabellerna mellan fälten.

I bilden nedan visas en typisk relation. De flesta, har om inte alla relationer i en databas en ”1-sidan och en” n-sidan. Relationsdiagrammet betecknar ”1”-sidan med siffran ett (1 ) och ”n” sida med oändlighetssymbol ().

En relation mellan två tabeller

När du tar bort poster på "1"-sidan av relationen ska du som regel också ta bort alla relaterade poster på "n"-sidan. När du tar bort poster på "n"-sidan av en relation ska du vanligtvis inte ta bort posterna på "1"-sidan.

Dessutom används alltid en uppsättning regler som kallas för referensintegritet. Dessa regler ser till att de externa nycklarna i en databas innehåller rätt värden. En extern nyckel är en kolumn vars värden matchar värdena i primärnyckelkolumnen i en annan tabell.

Redigera relationen

Du ska bara följa de här anvisningarna när du behöver ta bort data på 1- och N-sidan av en relation.

 1. På den Databasverktyg med TABB-tangenten, i den gruppen relationer klickar du på relationer.

 2. Högerklicka på relationen (linjen) som kopplar samman tabellerna som berörs av borttagningen och klicka sedan på Redigera relation på snabbmenyn.

Den dialogrutan Redigera relationer visas.

 1. Se till att den Referensintegritet är markerad.

 2. Markera den markerar du kryssrutan Ta bort poster i relaterade tabeller.

Obs!: När du tar bort en post på 1-sidan av relationen tas alla relaterade poster bort på N-sidan av relationen tills du inaktiverar den här egenskapen igen.

 1. Klicka på OK, Stäng den fönstret relationer och sedan gå på till nästa steg.

Ta bort en relation

 1. Om du inte redan har gjort öppnar du den fönstret relationer.

 2. På den Databasverktyg med TABB-tangenten, i den gruppen relationer klickar du på relationer.

Anteckna vilka fält som ingår i relationen så att du kan återställa relationen efter att du har tagit bort data.

 1. Högerklicka på relationen (linjen) som kopplar samman tabellerna som berörs av borttagningen och klicka sedan på Ta bort på snabbmenyn.

Obs!: Om du vill återställa relationen, även följa stegen ovan för att öppna den fönstret relationer och sedan dra primärnyckelfältet ”något” tabell och släpp den i sekundärnyckelfältet på ”n”-tabellen. Den dialogrutan Redigera relation visas. Om den gamla relationen tvingas referensintegritet, väljer du Referensintegritet och klicka sedan på Skapa. Annars klickar du på Skapa.

Överst på sidan

Exempel på frågevillkor

I tabellen nedan beskrivs några exempelvillkor som du kan använda i en urvalsfråga så att du kan var säker på att du raderar rätt data. I vissa exempel används jokertecken.

Villkor

Effekt

> 234

Returnerar alla tal som är större än 234. Om du vill hitta alla tal som är mindre än 234 använder du < 234.

>= "Cajhen"

Returnerar alla poster från Cajhen till och med slutet på alfabetet.

Mellan #2/2/2010# och #12/1/2010#

Returnerar datum från 02.02.2010 till och med 01.12.2010 (ANSI-89). Om databasen använder jokertecken från ANSI-92 ska du använda enkla citattecken (') i stället för nummertecken (#). Exempel: Mellan "02.02.10" Och "01.12.10".

Not "Tyskland"

Hittar alla poster där det exakta innehållet i fältet inte är exakt detsamma som "Tyskland". Villkoret returnerar poster som innehåller tecken förutom "Tyskland", till exempel "Tyskland (euro)" eller "Europa (Tyskland)".

Not "T*"

Hittar alla poster som inte börjar med bokstaven T. Om databasen använder teckenuppsättningen ANSI-92 för jokertecken, ska du använda procenttecken (%) i stället för asterisk (*).

Not "*t"

Hittar alla poster som inte slutar med bokstaven t. Om databasen använder teckenuppsättningen ANSI-92 för jokertecken, ska du använda procenttecken (%) i stället för asterisk (*).

In(Kanada,Storbritannien)

Hittar alla poster i en lista som innehåller Kanada eller Storbritannien.

Som "[A-D]*"

Hittar alla poster som börjar med bokstaven A till D i ett textfält. Om databasen använder teckenuppsättningen ANSI-92 för jokertecken, ska du använda procenttecken (%) i stället för asterisk (*).

Som "*ar*"

Hittar alla poster som innehåller teckensekvensen "ar". Om databasen använder teckenuppsättningen ANSI-92 för jokertecken, ska du använda procenttecken (%) i stället för asterisk (*).

Som "Hotel Star???"

Hittar alla poster som börjar med "Hotel" och innehåller en andra sträng på fem bokstäver där de första fyra bokstäverna är "Star" och den sista bokstaven är okänd. Om databasen använder teckenuppsättningen ANSI-92 för jokertecken, ska du använda understreck (_) i stället för frågetecken (?).

#2/2/2010#

>Hittar alla poster för 2 februari 2010. Om databasen använder teckenuppsättningen ANSI-92 för jokertecken ska du omsluta datumet med enkla citattecken i stället för nummertecken ('2006-02-02')

< Datum( ) - 30

Använder funktionen Datum för att returnera alla datum som är äldre än 30 dagar.

Datum( )

Använder funktionen Datum för att returnera alla poster som innehåller dagens datum.

Mellan Datum( ) Och DatumLäggTill("M", 3, Datum( ))

Använder funktionerna Datum och DatumLäggTill för att returnera alla poster mellan dagens datum och tre månader framåt.

Är Null

Returnerar alla poster som innehåller ett null-värde (tomma eller odefinierade).

Är Icke Null

Returnerar alla poster som innehåller ett värde (som inte är null).

""

Returnerar alla poster som innehåller en sträng med nollängd. Du använder strängar med nollängd när du behöver lägga till ett värde i ett obligatoriskt fält, men inte vet vilket det faktiska värdet är. Ett fält kanske ska innehålla ett faxnummer, men vissa av kunderna kanske inte har faxar. I så fall anger du ett par med dubbla citattecken utan blanksteg mellan ("") i stället för ett tal.

Överst på sidan

Ytterligare information

Varför visas det här felmeddelandet och hur korrigerar jag felet?

Om du skapar en borttagningsfråga genom att använda flera tabeller och frågans Unika poster-egenskap anges till Nej, visas felmeddelandet Det går inte att ta bort data från angivna tabeller när du kör frågan.

Du korrigerar det här problemet genom att ange frågans Unika poster-egenskap till Ja.

 1. Öppna borttagningsfrågan i designvyn.

 2. Om frågans egenskapslista inte är öppen öppnar du den genom att trycka på F4.

 3. Klicka på frågedesignern så att frågeegenskaperna visas (och inte fältegenskaperna).

 4. Leta reda på egenskapen Unika poster i frågans egenskapslista och ange den till Ja.

Överst på sidan

Ange att en fråga inte ska spärras i inaktivt läge

Om du öppnar en databas som inte är betrodd eller som inte finns i en betrodd domän, spärras som standard alla frågor.

Om du försöker att köra en redigeringsfråga men inget verka hända, kontrollerar du om följande meddelande visas i statusfältet:

Den här åtgärden eller händelsen spärras i inaktivt läge.

Om du ser det meddelandet utför du följande åtgärd för att aktivera det spärrade innehållet:

 • Klicka på meddelandefältet SäkerhetsvarningAktivera innehåll, och kör frågan igen.

överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×