Tömma mappen Borttaget

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Borttagna objekt flyttas till mappen Borttaget, men de raderas inte permanent förrän mappen töms. Innehållet i mappen Borttaget kan komma att ta upp en stor del av lagringskvoten för datafiler eller e-postservern.

Outlook kan konfigureras så för att tömma mappen Borttaget automatiskt eller manuellt kan du tömmer mappen när som helst.

Tömma mappen Borttaget automatiskt

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Alternativ.

 3. Markera kryssrutan Töm mappen Borttaget när programmet avslutas på fliken Avancerat under Starta och avsluta Outlook

 4. Om du vill bli meddelad innan mappen Borttaget töms automatiskt markerar du kryssrutan Fråga efter bekräftelse innan objekt tas bort permanent på fliken Avancerat under Annat.

Manuellt tömma mappen Borttaget

 • Högerklicka på mappen Borttaget du vill tömma och klicka sedan på Töm mappen i fönstret e-post.

  Du kan även utföra den här åtgärden i vyn mappar i mappfönstret.

Se även

Återskapa borttagna objekt

Automatisk arkivering av gamla objekt

Tömma mappen Borttaget automatiskt

 1. Klicka på AlternativVerktyg-menyn och klicka sedan på fliken Annat.

 2. Markera kryssrutan Töm mappen Borttaget när programmet avslutas.

 3. Om du inte vill få ett meddelande innan mappen Borttaget töms automatiskt gör du följande:

  1. Klicka på Avancerade alternativ

  2. Avmarkera kryssrutan Varna vid permanent borttagning.

Obs!: Inaktivera automatisk tömning av mappen Borttaget genom att avmarkera kryssrutan Töm mappen Borttaget när programmet avslutas.

Manuellt tömma mappen Borttaget

 1. Klicka på MapplistaGå till-menyn.

 2. Högerklicka på mappen Borttaget i Mapplista och klicka sedan på Töm mappen Borttaget på snabbmenyn.

Ta bort IMAP-objekt har markerats för borttagning

När du markerar ett objekt på IMAP- e-postserver för borttagning visas objektet i genomstruken text i listan sidhuvud. Men objektet tas inte bort från IMAP-e-postservern tills en kommandot Rensa används.

Tips: Du kan ändra vyn av en IMAP-mapp så att de objekt som har markerats för borttagning inte visas. Peka på Aktuell vyVisa-menyn och klicka därefter på Dölj meddelanden som markerats för borttagning. Om du använder läsfönstret måste du återställa det efter att ha använt det här kommandot. Peka på LäsfönsterVisa-menyn och klicka sedan på Höger eller Botten.

Om du inte ta bort borttagna objekt med jämna mellanrum, kan du nå och överskrider den tilldelade diskutrymmen på e-postservern. Om du överskrider ditt tilldelade diskutrymme kanske du inte får några nya meddelanden.

Obs!: Du måste arbeta online med e-postservern för dessa funktioner fungerar.

Tömma borttagna objekt manuellt

Om du vill ta bort de objekt som markerats för borttagning permanent gör du följande:

 1. Klicka på en mapp i IMAP-e-postkontot.

 2. Peka på Töm borttagna meddelandenRedigera-menyn.

 3. Gör något av följande:

  Töm borttagna meddelanden i alla IMAP-konton

  • Klicka på Ta bort markerade objekt i ”mapp”.

   Endast objekt som är markerade för borttagning i den mapp som du befinner dig i bort från IMAP-e-postservern.

  • Klicka på Ta bort markerade objekt i ”e-postkonto”.

   Alla objekt som markerats för borttagning i alla mappar för det aktuella IMAP-e-postkontot töms på IMAP-e-postservern.

  • Klicka på Töm markerade objekt i alla konton.

   Alla objekt som markerats för borttagning i alla mappar för alla IMAP-e-postkonton töms på IMAP-e-postservern.

Tips: Lägg till kommandot Töm i ett verktygsfält. Klicka på AnpassaVerktyg-menyn. Klicka på Redigera under Kategorier på fliken Kommandon. Under Kommandon drar du kommandot Töm till ett verktygsfält.

Tömma borttagna objekt automatiskt

Du kan konfigurera Microsoft Outlook så att objekt som markerats för borttagning töms på IMAP-e-postservern när du byter mapp.

 1. Klicka på en mapp i IMAP-e-postkontot.

 2. Peka på Töm borttagna meddelandenRedigera-menyn.

 3. Klicka på Alternativ för tömning.

  Dialogrutan Inställningar för Internet-e-post öppnas.

 4. Markera kryssrutan Töm objekt vid växling av mappar i onlineläge under Alternativ för tömning på fliken Allmänt.

Se även

Automatisk arkivering av gamla objekt

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×