Synkronisera SharePoint 2010-innehåll med Outlook 2010

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan synkronisera ett SharePoint-bibliotek, kontaktlista, Aktivitetslista, Projektaktivitetslista och en viss typ av externa SharePoint-listor med Microsoft Outlook 2010. Eftersom många SharePoint 2010-användare också använda Outlook 2010 för att samarbeta och samordna aktiviteter och projekt, möjligheten att synkronisera dessa bibliotek och listor kan hjälpa blir mer effektivt, särskilt om du arbetar offline eller inte har tillgång på din SharePoint-webbplatser hela tiden.

I den här artikeln

Introduktion till hur du synkroniserar SharePoint 2010-innehåll med Outlook 2010

Arbeta med ett synkroniserat dokumentbibliotek

Arbeta med en synkroniserad kontaktlista

Arbeta med en synkroniserad uppgiftslista

Arbeta med en synkroniserad extern lista

Ytterligare INTEGRATIONSPUNKTER

Synkronisera ett SharePoint-bibliotek med Outlook 2010

Synkronisera en SharePoint-kontaktlista med kontakter i Outlook 2010

Synkronisera en SharePoint-Aktivitetslista med uppgifter i Outlook 2010

Introduktion om att synkronisera SharePoint 2010-innehåll med Outlook 2010

Du kan synkronisera ett SharePoint-bibliotek, kontaktlista, Aktivitetslista, Projektaktivitetslista och en viss typ av externa SharePoint-listor med Outlook 2010. Eftersom många SharePoint 2010-användare också använda Outlook 2010 för att samarbeta och samordna aktiviteter och projekt, möjligheten att synkronisera dessa bibliotek och listor kan hjälpa blir mer effektivt, särskilt om du arbetar offline och inte har tillgång på din SharePoint-webbplatser hela tiden.

Om du vill synkronisera bibliotek och listor måste Outlook 2010 vara installerat på klientdatorn och du måste ha behörighet för samarbete för biblioteket eller listan.

Mer information om hur du använder SharePoint 2010 med Outlook 2010 finns i avsnittet Se även och i hjälpen för Outlook 2010.

Överst på sidan

Arbeta med ett synkroniserat dokumentbibliotek

Du kan synkronisera ett SharePoint-bibliotek mellan Outlook 2010 och SharePoint 2010. När du har synkroniserat ett bibliotek visas det som en mapp i navigeringsfönstret i Outlook under SharePoint-listor.

När du använder Snabbsökning görs en sökning i alla synkroniserade SharePoint-dokument. Med hjälp av förhandsgranskningen av dokument i läsfönstret i Outlook kan du enkelt bläddra bland sökresultaten, och det kan hända att det går snabbare och enklare att öppna SharePoint-dokument och spara ändringar i dem från Outlook. Därefter kan du förhandsgranska, redigera och hantera dokument i SharePoint-biblioteket direkt från Outlook. Du kan också arbeta offline med biblioteken, arbeta med Office-filerna i dem, ansluta på nytt och synkronisera ändringarna.

Den här synkroniseringen är enkelriktad (går bara åt ett håll) för Office-filer. De ändringar som görs i filerna i SharePoint-biblioteket kan hämtas till Outlook, men du kan inte göra ändringar i filer som inte är Office-filer i Outlook och skicka dem tillbaka till SharePoint-biblioteket. Om du arbetar offline med Outlook kan du redigera Office-filer, t.ex. Word-dokument, Excel-kalkylblad och PowerPoint-presentationer. När du ansluter på nytt kan du överföra dina ändringar till SharePoint-biblioteket. Däremot spårar Outlook inte de ändringar som har gjorts i Office-filerna i SharePoint-biblioteket. Därför bör du checka ut de här filerna först om du vet att du kommer att göra offlineändringar i dem i Outlook.

Överst på sidan

Arbeta med en synkroniserad kontaktlista

Du kan synkronisera en SharePoint-kontaktlista mellan Outlook 2010 och SharePoint 2010, vilket gör det lättare och mer effektivt att spara, dela och hantera SharePoint-kontakter i Outlook. Du kan också arbeta offline med kontaktlistan, redigera kontakterna, ansluta på nytt och därefter synkronisera kontakterna från antingen Outlook 2010 eller SharePoint 2010.

Från Outlook 2010 fungerar den synkroniserade SharePoint-kontaktlistan på samma sätt som andra kontaktmappar i Outlook. Du kan visa, redigera, skriva ut och även ringa upp dessa kontakter genom att använda Microsoft Office Communicator. Du kan skicka e-postmeddelanden och mötesförfrågningar till dem, använda färgkategorier, spara flera telefonnummer och e-postadresser och skapa kontaktfoton, elektroniska visitkort och information om födelse- och bemärkelsedagar.

Den här synkroniseringen är dubbelriktad. Alla ändringar av kontakterna som görs i Outlook synkroniseras automatiskt med SharePoint-kontaktlistan. Alla ändringar som görs i SharePoint-kontaktlistan synkroniseras automatiskt med kontakterna i Outlook.

När du öppnar en SharePoint-kontakt i Outlook eller öppnar kontaktlistan i SharePoint 2010 visas de senaste ändringarna. Om en kontakt ändras i Outlook samtidigt som motsvarande SharePoint-kontaktlista är öppen måste du uppdatera webbläsaren för att de senaste ändringarna ska visas i SharePoint-listan. Om SharePoint-kontaktlistan ändras samtidigt som kontakten är öppen i Outlook måste du använda kommandot Skicka/ta emot om du vill visa de senaste ändringarna i Outlook-kontakten.

Överst på sidan

Arbeta med en synkroniserad uppgiftslista

Du kan synkronisera en SharePoint-uppgiftslista mellan Outlook 2010 och SharePoint 2010. Du kan arbeta med en standarduppgiftslista och en projektuppgiftslista - skillnaden är att en projektlista även innehåller grafik om uppgiftsobjekten i en s.k. Gantt-vy. Du kan också arbeta offline med uppgifterna i en uppgiftslista, ansluta på nytt och synkronisera uppgifterna från Outlook.

Innehållet i den synkroniserade uppgiftslistan visas under Andra uppgifter i navigeringsfönstret och konsoliderade i Att göra-fältet. Om du och dina gruppmedlemmar vill spåra status, förlopp och historik för projekt kan ni skapa, tilldela, uppdatera, svara på och ta bort uppgifter när ni arbetar i era respektive Outlook-mappar.

Du kan också tillämpa flaggor och kategorier för dina synkroniserade uppgifter, på samma sätt som med Outlook-uppgifter. Flaggorna och kategorierna visas inte på SharePoint-webbplatsen, men de är tillgängliga när du arbetar med de synkroniserade uppgifterna i Outlook. Aviseringarna om SharePoint-uppgifterna är även helt integrerade med uppgifterna och kalendrarna, och du kan ange inställningar om att aviseringar och påminnelser via e-post ska skapas automatiskt.

Den här synkroniseringen är dubbelriktad. Alla ändringar av uppgifterna som görs i Outlook synkroniseras automatiskt med SharePoint-uppgiftslistan eller projektuppgiftslistan. Alla ändringar som görs av SharePoint-uppgiftslistan eller projektuppgiftslistan synkroniseras automatiskt med uppgifterna i Outlook. När du öppnar en uppgift i Outlook, eller när du öppnar SharePoint-uppgiftslistan eller projektuppgiftslistan i SharePoint 2010, visas de senaste ändringarna.

Om en uppgift ändras i Outlook samtidigt som motsvarande SharePoint-uppgiftslista är öppen måste du uppdatera webbläsaren för att de senaste ändringarna ska visas i listan. Om SharePoint-uppgiftslistan ändras samtidigt som uppgiften är öppen i Outlook måste du använda kommandot Skicka/ta emot om du vill visa de senaste ändringarna i Outlook-uppgiften.

Överst på sidan

Arbeta med en synkroniserad extern lista

Du kan synkronisera en extern SharePoint-lista mellan Outlook 2010 och SharePoint 2010. En extern SharePoint-lista skapas med hjälp av Business Connectivity Services (BCS) i SharePoint Designer 2010 och kan innehålla Läs-och skrivbehörighet till raden affärsdata från datakällor, till exempel SQL Server eller SAP.

När du skapar en extern innehållstyp i SharePoint Designer 2010 kan du mappa den till en intern Office-objekttyp, till exempel en kontakt eller en aktivitet så att den externa informationen ser ut och fungerar precis som en kontakt eller uppgift objekt i Outlook. Anta till exempel att dina externa data är en lista med kunder och du vill visa dessa externa data i Outlook. Eftersom data för kunder som liknar kontakter i Outlook, kan du mappa den externa innehållstypen till kontaktobjekt i Outlook. När du ansluter den externa listan till Outlook med hjälp av kommandot Anslut till Outlook kan du skapa, uppdatera och ta bort externa data direkt från Outlook, precis som du vill skapa och uppdatera dina Outlook-kontakter och uppgifter.

Överst på sidan

Andra sätt att arbeta integrerat

Det finns andra sätt att arbeta integrerat med Outlook 2010 och SharePoint 2010, bland annat följande:

 • Delta i onlinediskussioner via e-postmeddelanden

 • Visa kalendrar från SharePoint 2010 och Outlook 2010 sida vid sida

 • Hantera SharePoint-aviseringar och RSS-feeds

 • Skapa en mötesarbetsyta

 • Använda Outlook-webbdelar i SharePoint 2010 för att t.ex. visa Outlook-meddelande

 • Använda tillägget Outlook Social Connector för att hantera sociala feeds från dina kollegor.

Mer information om de här sätten att arbeta integrerat finns i hjälpen för Outlook 2010 och SharePoint.

Överst på sidan

Synkronisera ett SharePoint-bibliotek med Outlook 2010

 1. Använd webbläsaren för att navigera till den SharePoint-webbplats som innehåller det bibliotek som du vill synkronisera.

 2. Klicka på bibliotekets namn i Snabbstart eller klicka på Webbplatsåtgärder, klicka på Visa allt webbplatsinnehåll och klicka på bibliotekets namn i rätt biblioteksområde.

  Obs!: En SharePoint-webbplats kan ändras avsevärt i utseende och navigering. Om du inte kan hitta ett alternativ, till exempel ett kommando, knappen eller länken, kontaktar du administratören för SharePoint.

 3. Klicka på fliken Bibliotek i menyfliksområdet och klicka sedan på Anslut till Outlook i gruppen Ansluta och exportera.

 4. När du får en fråga om du vill tillåta att ett program öppnas på datorn klickar du på Tillåt.

 5. Om du uppmanas att bekräfta åtgärden klickar du på Ja.

Biblioteket läggs till i navigeringsfönstret i Outlook under SharePoint-listor. Filerna i biblioteket fungerar ungefär som e-postmeddelanden. Du kan klicka på en Office-fil om du vill förhandsgranska den i läsfönstret, eller dubbelklicka på filen om du vill öppna den. Om du högerklickar på filen visas fler alternativ.

Obs!: 

 • Om biblioteket innehåller undermappar och du vill få tillgång till samtliga filer i Outlook visar du den översta nivån i biblioteket innan du ansluter det till Outlook. Om du visar en undermapp i ett bibliotek när du ansluter biblioteket till Outlook är standardinställningen att endast innehållet i den aktuella undermappen ansluts.

 • Om du bara vill skapa tillgång till innehållet i en enda mapp i Outlook finns det två metoder: Om mappen som innehåller de filer som du vill skapa tillgång till i Outlook inte är öppen pekar du på mappen, klickar på pilen Öppna meny som visas och klickar på Anslut till Outlook. Om mappen redan är öppen följer du instruktionerna ovan om hur du ansluter ett bibliotek.

 • När du har anslutit ett bibliotek till Outlook kan du bjuda in andra gruppmedlemmar att ansluta till biblioteket. Högerklicka på bibliotekets namn i Outlook och klicka sedan på Dela den här mappen.

Överst på sidan

Synkronisera en SharePoint-kontaktlista med kontakter i Outlook 2010

 1. Använd webbläsaren för att navigera till den SharePoint-webbplats som innehåller den kontaktlista som du vill synkronisera.

 2. Klicka på kontaktlistans namn i Snabbstart eller klicka på Webbplatsåtgärder, klicka på Visa allt webbplatsinnehåll och klicka på kontaktlistans namn i rätt listområde.

  Obs!: En SharePoint-webbplats kan ändras avsevärt i utseende och navigering. Om du inte kan hitta ett alternativ, till exempel ett kommando, knappen eller länken, kontaktar du administratören för SharePoint.

 3. Klicka på fliken Lista i menyfliksområdet och klicka sedan på Öppna i Outlook i gruppen Ansluta och exportera.

 4. När du uppmanas att ansluta SharePoint-kontakterna till Outlook klickar du på OK.

Kontakterna läggs till under Kontakter i navigeringsfönstret i Outlook 2010.

Överst på sidan

Synkronisera en SharePoint-uppgiftslista med uppgifter i Outlook 2010

 1. Använd webbläsaren för att navigera till den SharePoint-webbplats som innehåller den uppgiftslista eller projektuppgiftslista som du vill synkronisera.

 2. Klicka på listans namn i Snabbstart eller klicka på Webbplatsåtgärder, klicka på Visa allt webbplatsinnehåll och klicka på listans namn i rätt listområde.

  Obs!: Du kan ändra ganska mycket av utseendet och navigeringsmöjligheterna på en SharePoint-webbplats. Om du saknar t.ex. ett kommando, en knapp eller en länk kontaktar du administratören.

 3. Klicka på fliken Lista i menyfliksområdet och klicka sedan på Öppna i Outlook i gruppen Ansluta och exportera.

 4. När du uppmanas att ansluta SharePoint-kontaktlistan till Outlook klickar du på OK.

Uppgifterna läggs till under Övriga uppgifter i navigeringsfönstret i Outlook 2010, samt i Att göra-fältet.

Obs!: Du kan arbeta med dina uppgifter från SharePoint-webbplatsen på ungefär samma sätt som du gör med Outlook-uppgifter. Du kan dra eller kopiera dina uppgifter fram och tillbaka mellan mapparna för Outlook och SharePoint-webbplatsen. Återkommande uppgifter och uppgiftsförfrågningar från Outlook omvandlas till vanliga uppgifter på SharePoint-webbplatsen.

Tips: När du har kopplat en aktivitetslista eller projektuppgift lista till Outlook kan du skicka ett delningsmeddelande till andra gruppmedlemmar som bjuder in dem att ansluta till uppgifterna. Högerklicka på listans namn i Outlook och klicka på Dela uppgifter listans namn. Det skapas ett e-postmeddelande som innehåller en länk och ett kommando för att ansluta till i listan.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×