Synkronisera OneDrive för företag med en skärmläsare

Synkronisera OneDrive för företag med en skärmläsare

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns i Support för Office.

Du kan synkronisera dina OneDrive för företag-filer till datorn med hjälp av Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows, och kortkommandon. Synkronisering ger dig möjlighet att arbeta med dina OneDrive för företag-filer direkt i Utforskaren och komma åt dem även när du är offline. När du är online synkroniseras eventuella ändringar som du eller andra har gjort.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om tangentbordsgenvägar finns i Kortkommandon i OneDrive för företag för Windows.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows. Om du vill ha mer information om Skärmläsaren går du till Fullständig guide till Skärmläsaren.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen på en PC. Navigering och gester kan vara annorlunda på telefon eller surfplatta med Windows.

I det här avsnittet

Synkronisera med hjälp av OneDrive-synkroniseringsklienten

Om du har den nya OneDrive-synkroniseringsklienten på datorn synkroniseras dina filer automatiskt när du är inloggad på OneDrive på datorn. Mer information om hur du konfigurerar och loggar in finns i Logga in på OneDrive för företag.

Synkronisera med hjälp av synkroniseringsklienten för OneDrive för företag

Om du använder den tidigare OneDrive för företag-synkroniseringsklienten följer du anvisningarna nedan för att synkronisera.

Om du är osäker på vilken synkroniseringsklient du har går du till Vilken version av OneDrive använder jag.

 1. Logga in på Office 365 i webbläsaren eller organisationens SharePoint-webbplats med ditt arbets- eller skolkonto.

  Obs!: Om du behöver mer information om att logga in på Office 365 läser du Här loggar du in på Office 365 för företag.

 2. Tryck på Tabb-tangenten tills du hör ”Startikonen”, och tryck sedan på Retur.

 3. Tryck på Tabb-tangenten tills du hör ”OneDrive”, och tryck sedan på Retur.

 4. Tryck på Tabb-tangenten tills du hör ”Nytt”.

 5. Tryck på högerpiltangenten tills du hör ”Synkronisera”. (I Skärmläsaren hör du ”Synkronisera menyobjektet.”) Tryck sedan på Retur. Dialogrutan Synkronisera öppnas och du hör ”Synkronisera det här biblioteket till din enhet för enkel åtkomst.”

 6. Starta synkroniseringen genom att trycka på Tabb-tangenten tills du hör ”Synkronisera nu”, och sedan trycka på Retur. En Internet-säkerhetsdialogruta öppnas, och du hör ”Vill du tillåta att den här webbplatsen öppnar ett program på datorn?”

 7. I dialogrutan Säkerhet kan du ge behörighet genom att trycka på Alt+A eller Tabb tills du hör ”Tillåt” och sedan trycka på Retur.

 8. Dialogrutan OneDrive för företag öppnas med knappen Visa mina filer vald, och du hör ”Microsoft OneDrive för företag, knappen Visa mina filer.” Dialogrutan innehåller webbadressen till din OneDrive för företag, och den sökväg på datorn där biblioteket ska sparas.

  I det här skedet kan en säkerhetsdialogruta öppnas. Om den här dialogrutan kräver att du ska ange e-postadressen för ditt Office 365-konto, så kan du göra följande:

  1. Skriv in e-postadressen för ditt konto, tryck på Tabb-tangenten för att växla till knappen Nästa och tryck sedan på Retur.

  2. Fönstret Logga in öppnas med fältet Redigera lösenord valt. Skriv ditt lösenord.

  3. Tryck på Tabb-tangenten för att växla till knappen Logga in och tryck sedan på Retur. Fönstret Inloggning stängs och dialogrutan OneDrive för företag visas med den knappen Visa mina filer vald.

 9. Visa dina filer medan de synkroniseras genom att trycka på blanksteg. Utforskaren öppnas med fokus på listan med dokument i din OneDrive för företag-mapp, och du hör "OneDrive för företag, vyn Objekt" och namnet på det första objektet i listan. (I Skärmläsaren hör du ”OneDrive för företag fönster, vyn Tabellobjekt,” och namnet på den första posten.)

Utforskaren visar din OneDrive för företag-mapp i navigeringsfönstret som antingen OneDrive – företagsnamn eller OneDrive @ företagsnamn.

När dina dokument har synkroniserats till datorn, så kan du spara Microsoft Office-filer direkt till din OneDrive för företag-mapp. Tryck på Alt+F, A och sedan A från filen som du vill spara. I listan Spara som trycker du på uppåt- eller nedåtpiltangenterna för att markera din OneDrive för företag-mapp och trycker sedan på Retur.

Sluta synkronisera ditt OneDrive för företag-bibliotek

 1. Växla till Start-knappen genom att trycka på F6 med fokus på skrivbordet.

 2. Tryck på Tabb-tangenten tills du hör ”Knappen Fortsättningstecken för meddelande” och tryck sedan på blanksteg. Fönstret Meddelandespill öppnas.

 3. Tryck på uppilen tills du hör: ”OneDrive <företagsnamn>, <status>”.

 4. Visa snabbmenyn genom att trycka på Skift+F10.

 5. Tryck på tabbtangenten tills du hör "Fler alternativ, knapp". Tryck på Retur för att öppna menyn och sedan på S för att öppna Inställningar.

 6. Tryck på Tabb tills du hör "Stoppa synkronisering, länk" och tryck på Retur.

 7. En dialogruta för bekräftelse öppnas med fokus på knappen Ta bort länken till kontot. Sluta synkronisera din OneDrive för företag-mapp genom att trycka på Retur.

Synkronisera en mapp manuellt

 1. Växla till Start-knappen genom att trycka på F6 med fokus på skrivbordet.

 2. Tryck på Tabb-tangenten tills du hör ”Knappen Fortsättningstecken för meddelande” och tryck sedan på blanksteg. Fönstret Meddelandespill öppnas.

 3. Tryck på uppilen tills du hör: ”OneDrive <företagsnamn>, <status>”.

 4. Visa snabbmenyn genom att trycka på Skift+F10.

 5. Du kan synkronisera en mapp manuellt med hjälp av knappen Synkronisera nu och sedan trycka på N. När du är i nätverket synkroniserar OneDrive för företag automatiskt mappar med deras SharePoint-bibliotek ungefär var 10:e minut.

Visa och åtgärda problem med synkronisering

Om du stöter på problem med synkronisering med OneDrive för företag, så kan du försöka med följande för att identifiera och lösa problemen.

 1. Växla till Start-knappen genom att trycka på F6 med fokus på skrivbordet.

 2. Tryck på Tabb-tangenten tills du hör ”Knappen Fortsättningstecken för meddelande” och tryck sedan på blanksteg. Fönstret Meddelandespill öppnas.

 3. Tryck på uppilen tills du hör: ”OneDrive <företagsnamn>, <status>”.

 4. Visa snabbmenyn genom att trycka på Skift+F10.

 5. Välj bland följande alternativ:

  • Tryck på V om du vill visa synkroniseringsproblem. Dialogrutan OneDrive för företag öppnas och du hör ”Lämnar menyn Utforskaren, vyn Objekt, dialogrutan OneDrive för företag, [X] objekt inte kan synkroniseras med OneDrive för företag” och namnet på den första filen.

   Tryck på nedåtpiltangenten för att gå igenom listan med filer. Markera filen som du vill öppna, tryck på Tabb-tangenten för att växla till knappen Öppna objekt och tryck sedan på Retur. Åtgärda problemet som orsakar synkroniseringsproblemet i den öppna filen och spara sedan filen.

  • Med det här alternativet repareras bibliotek som inte är synkroniserade. Den synkroniserar serverversioner av de här biblioteken till datorn och säkerhetskopierar alla lokala filer med ändringar som inte har synkroniserats.

   Kör Reparera genom att trycka på E. En OneDrive för företag-dialogruta öppnas med fokus på knappen Reparera. Reparera genom att trycka på Retur.

Mer information

Se även

Kortkommandon för OneDrive för företag i Windows

Grundläggande uppgifter när du använder en skärmläsare med OneDrive för företag

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Lär dig att navigera med hjälpmedelsfunktioner i OneDrive för företag

Se till att filer och mappar på din Mac är synkroniserade med din OneDrive för företag i molnet med hjälp av ett tangentbord och VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren för Mac OS.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda Mac OS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i startguide för VoiceOver.

I det här avsnittet

Synkronisera med hjälp av OneDrive-programmet

Dina OneDrive-filer synkroniseras automatiskt när du är inloggad på OneDrive på datorn. När du konfigurerar OneDrive-programmet på din Mac ombeds du välja filer och mappar som du vill synkronisera. När konfigurationen är klar synkroniseras automatiskt det markerade innehållet till din Mac. Instruktioner för konfiguration finns i avsnittet Öppna OneDrive och konfigurera OneDrive för företag i Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med OneDrive för företag.

Synkronisera med hjälp av Office 365-portalen

 1. Gå till sidan Office 365 i webbläsaren och logga in på ditt organisationskonto.

 2. Tryck på TABB-tangenten flera gånger tills du hör: ”Installera Office-appar.” Tryck på NEDÅTPIL tills du hör ”Länk, OneDrive”. Tryck sedan på Retur.

 3. Tryck på TABB flera gånger tills du hör: ”Nytt”. Fokus är på vyn Filer.

 4. Tryck på högerpilen flera gånger tills du hör ”Synkronisera” och tryck på RETUR.

 5. En dialogruta för bekräftelse öppnas där du tillfrågas om du vill tillåta att OneDrive öppnas. Tryck på TABB-tangenten flera gånger tills du hör ”Tillåt” och tryck på Retur.

 6. Dialogrutan Synkronisera filer från OneDrive öppnas. I den här dialogrutan kan du välja mappar och filer som du vill synkronisera med OneDrive-mappen på din Mac.

  Välj vad du vill göra:

  • Synkronisera alla markerade OneDrive-filer och mappar till din Mac genom att trycka på RETUR.

  • Du kan också välja vilka OneDrive-filer och mappar som du vill synkronisera. Du flyttar mellan objekten i dialogrutan genom att trycka på Ctrl+Alt+vänster eller höger piltangent. Tryck på Ctrl+Alt+Skift+nedåtpilen för att öppna tabellen. Tryck på blanksteg för att markera eller avmarkera ett objekt eller en kryssruta. Tryck på Ctrl+Alt+Skift+uppåtpilen för att lämna tabellen. När du är klar med markeringarna trycker du på Ctrl+Alt+höger piltangent för att gå till knappen Starta synkronisering och sedan på Retur.

Mer information finns i OneDrive för Mac: Vanliga frågor och svar.

Se även

Grundläggande uppgifter när du använder en skärmläsare med OneDrive för företag

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Lär dig att navigera med hjälpmedelsfunktioner i OneDrive för företag

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×