Synkronisera med en SharePoint-uppgiftslista

Project Professional 2013 kan synkronisera en lista med uppgifter med SharePoint utan att behöva använda Project Web App. De andra gruppmedlemmarna kan visa schemat och uppdatera det de arbetar med i SharePoint. Och vice versa

Tips: Har du fler än 100 uppgifter att synkronisera? I så fall kan du förvänta dig att det tar lite tid. Första gången du synkroniserar tar längre tid än normalt. Om du har många ändringar, många anpassade fält eller lagt till eller tagit bort många aktiviteter kommer det också att ta längre tid.

Synkronisera ett projekt med en ny SharePoint-webbplats

I stegen nedan förutsätts det att du har ett projekt öppet i Project, men att du inte har skapat en SharePoint-webbplats för det än.

 1. Klicka på Arkiv > Spara i Project.

 2. Markera Ny SharePoint-webbplats i listan Synkronisera med.

 3. Skriv in ett namn i rutan Projektnamn.

 4. Lägg till adressen till den SharePoint-aktivitetslista som du vill synkronisera projektet med i listan Webbplatsadress.

  Obs!:  Använd inte en adress som innehåller namnet på aktivitetslistan i det här stadiet. Den delen läggs till automatiskt i Project.

  Bild av hur du synkroniserar ett projekt med en ny SharePoint-webbplats

 5. Klicka på Spara.

Nu händer följande: När du klickar på Spara skapas en ny SharePoint-webbplats för projektet. Om du ändrar aktiviteterna i Project reflekteras ändringarna i SharePoint, och omvänt.

Om du har många aktiviteter kan det ta flera minuter.

Synkronisera ett projekt med en befintlig SharePoint-webbplats

I stegen nedan förutsätts det att du har ett tomt schema öppet i Project, men att alla aktiviteter som du vill synkronisera projektet med ligger på en SharePoint-webbplats någonstans.

Obs!: Hur synkroniserar jag ett befintligt projekt med en befintlig SharePoint-webbplats? Det här stöds inte. Du måste antingen har en tom projektplan eller en tom aktivitetslista. Project kan inte sammanfoga två aktivitetslistor vid den initiala synkroniseringen. När du har konfigurerat synkronisering med hjälp av stegen i den här artikeln kan du göra ändringar i en av listorna och visa ändringarna på båda ställena.

 1. Klicka på Arkiv > Spara i Project.

 2. Markera Befintlig SharePoint-webbplats i listan Synkronisera med.

 3. Skriv in adressen till den SharePoint-aktivitetslista du vill importera i rutan Webbplatsadress.

  Obs!:  Använd inte en adress som innehåller namnet på aktivitetslistan. Den delen läggs till automatiskt i Project.

 4. Klicka på Verifiera webbplats.

 5. Skriv in eller markera ett namn på den aktivitetslista du vill synkronisera projektet med i rutan Aktivitetslista.

  Spara projektet i SharePoint

 6. Klicka på Spara.

Nu händer följande: När du klickar på Spara visas SharePoint-aktivitetslistan även i Project. Om du ändrar aktivitetslistan i Project reflekteras ändringarna i SharePoint, och omvänt.

Om du har många aktiviteter kan det ta flera minuter.

Synkroniseras inte dina aktiviteter?

I tabellen nedan finns exempel på situationer som kan göra att aktiviteter i Project inte synkroniseras med SharePoint-aktivitetslistan.

Problem

Förklaring

Begränsningar av aktivitetssynkroniseringen

Du bör inte synkronisera mer än 1 000 aktiviteter för ett projekt. Om du behöver synkronisera mer än 1 000 aktiviteter bör du överväga att dela upp projektet i flera mindre projekt, och sedan synkronisera projekten separat.

Projekt med fler än 100 uppgifter går att synkronisera, men det kan ta flera minuter.

Obligatoriska fält i SharePoint

Om en projektplan saknar ett fält som är obligatoriskt i SharePoint går det inte att synkronisera planen. Lägg därför till det obligatoriska fältet som ett anpassat fält i Project.

Obs!: Obligatoriska fält i SharePoint kan variera beroende på hur din organisation har konfigurerat aktivitetslistan. Om du inte vet vilka fält som är obligatoriska kan du prova att lägga till en aktivitet i aktivitetslistan på SharePoint-webbplatsen. Obligatoriska fält är markerade med en asterisk (*).

Ett Project-fält innehåller en formel

SharePoint-fälten stöder inte formler. Försök att ta bort formeln från fältet i Project och synkronisera om.

Sammanfattningsaktiviteternas namn

SharePoint antar att sammanfattningsaktiviteter ska bli mappar på webbplatsen, så du kan inte använda tecken som är otillåtna för mappar: . /:*?<>|

Kontrollera att inget av dessa tecken förekommer i namnen på sammanfattningsaktiviteterna i Project.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×