Synkronisera innehåll i en SharePoint-arbetsyta

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

En SharePoint-arbetsyta synkroniseras automatiskt med SharePoint-webbplatsen så här:

 • Alla uppdateringar du gör i en SharePoint-arbetsyta skickas direkt till SharePoint-webbplatsen när du sparar dem.

 • Allt innehåll på SharePoint-arbetsytan och SharePoint-webbplatsen synkroniseras automatiskt så ofta som möjligt, minst var 10:e minut, beroende på nätverkstrafiken.

Du behöver inte vidta några åtgärder för att hålla innehållet synkroniserat. Men eftersom uppdateringarna på SharePoint-webbplatsen inte skickas direkt till SharePoint-arbetsytan kanske du ibland vill synkronisera SharePoint-arbetsytan manuellt så att du är säker på att innehållet är uppdaterat.

Obs!: Externa listor synkroniseras med det externa systemet enligt ett annat schema, vanligtvis var tredje timme.

Vad vill du göra?

Synkronisera en enstaka lista eller bibliotek

Synkronisera alla listor och bibliotek i SharePoint workspace

Ändra synkroniseringsinställningar för en lista eller ett bibliotek på en SharePoint-arbetsyta

Lär dig mer om kopplingen mellan SharePoint-arbetsytor och Microsoft Office Upload Center

Synkronisera en enstaka lista eller ett enstaka bibliotek

 1. Klicka på listan eller biblioteket som du vill synkronisera i innehållsfönstret.

 2. Klicka på Synkronisera på fliken Synkronisera och klicka sedan på Synkroniseringsverktyg.

I statusfältet kan du följa hur synkroniseringen fortskrider.

Överst på sidan

Synkronisera alla listor och bibliotek i SharePoint-arbetsytan

Klicka på Synkronisera på fliken Synkronisera och klicka sedan på Synkronisera arbetsyta.

I statusfältet kan du följa hur synkroniseringen fortskrider.

Obs!: Den här funktionen gäller inte för externa listor. Externa listor synkroniserar inte med det externa systemet när du använder funktionen för att synkronisera alla listor och bibliotek.

Överst på sidan

Ändra synkroniseringsinställningar för en lista eller ett bibliotek i en SharePoint-arbetsyta

När du skapar en SharePoint-arbetsyta är det vanligt att innehåll hämtas för listor och bibliotek som du inte har för avsikt att använda. Du kanske vill "koppla från" anslutningen till dessa listor eller bibliotek så att de inte längre använder lagringsutrymme på systemet eller använder onödiga resurser för att synkronisera innehåll med servern. Dessutom kan du om du har problem med en lista eller ett bibliotek föredra att bara ta bort innehållet från SharePoint-arbetsytan och sedan hämta det från början.

När du kopplar från anslutningen till en lista eller ett bibliotek från SharePoint-webbplatsen tas det hämtade innehållet bort från SharePoint-arbetsytan. List- eller biblioteksnamnet visas fortfarande i listan Innehåll, kategoriserat under "Tillgänglig på server". Du kan välja att hämta innehållet för listan eller biblioteket igen när du vill.

Obs!: Att koppla från anslutningen till SharePoint-webbplatsen påverkar inte motsvarande lista på SharePoint-webbplatsen.

 1. Markera listan eller biblioteket i SharePoint-arbetsytan.

 2. Klicka på Ändra synkroniseringsinställningar på fliken Synkronisera så visas de tillgängliga alternativen.

 3. Om listan eller biblioteket är frånkopplat visas alternativet Anslut namn på lista till servern.

 4. Om listan synkroniserar innehåll med SharePoint-webbplatsen, ser du alternativet Koppla från namn på lista från servern.

  Om du väljer det här alternativet visas ett varningsmeddelande där du ombes bekräfta att du vill koppla från den här listan eller det här biblioteket från servern.

Överst på sidan

Lär dig mer om kopplingen mellan SharePoint-arbetsytor och Microsoft Office Upload Center

Synkroniseringen mellan en SharePoint-arbetsyta och motsvarande SharePoint-webbplats hanteras via Microsoft Office Upload Center (msosync.exe). Med tanke på synkroniseringsfrekvensen mellan en SharePoint-arbetsyta och SharePoint-webbplatsen betyder det att Upload Center-ikonen visas mer eller mindre hela tiden i meddelandefältet, och meddelanden om synkroniseringsaktiviteter visas antagligen väldigt ofta. Exempel på den här typen av meddelanden är meddelanden om väntande överföringar och överföringsfel.

Obs!: SharePoint-arbetsytor kan bara synkroniseras med webbplatser som körs på Microsoft SharePoint Server 2010, SharePoint Foundation 2010 eller SharePoint Online 2010-servrar.

När du öppnar Microsoft Office Upload Center kanske du märker att det inte finns någon Avsluta-funktion (även om du kan stänga Upload Center-fönstret genom att klicka på stängningsrutan). Det beror på att Upload Center måste köras för att program som SharePoint Workspace ska fungera korrekt. Så, även om du kan avsluta Upload Center genom att klicka på Avsluta process i Aktivitetshanteraren är detta inget som vi rekommenderar.

Om du störs av mängden meddelanden från Upload Center kan du dölja vissa typer av meddelanden eller dölja Upload Center-ikonen.

Om du vill ändra inställningarna för Upload Center klickar du på Upload Center-ikonen och sedan på Inställningar. Gör något av följande i dialogrutan Inställningar för Microsoft Office Upload Center:

 • Om du inte vill att meddelanden ska visas avmarkerar du alternativen för att visa meddelanden.

 • Om du vill dölja Upload Center-ikonen avmarkerar du Visa ikon i meddelandefältet.

Om du har dolt Upload Center-ikonen och vill att den ska visas igen i meddelandefältet måste du först öppna Upload Center. Klicka på Start, Alla program, Microsoft Office, Microsoft Office 2010-verktyg och sedan på Microsoft Office 2010 Upload Center. Kicka på Inställningar i Upload Center-fönstret.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×