Synkronisera dina dokument, bilder och datormappar med OneDrive

Synkronisera dina dokument, bilder och datormappar med OneDrive

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan använda mappsäkerhet för att säkerhetskopiera viktiga mappar på din dator (skriv bord, dokument och bilder) med OneDrive, så att de är skyddade och tillgängliga på andra enheter. Om du inte redan har konfigurerat OneDrive på datorn läser du Synkronisera filer med OneDrive-synkroniseringsklienten i Windows. Det kostar inget extra att använda mappsäkerhet (upp till 5 GB filer utan ett abonnemang). Se OneDrive-abonnemang.

Obs!: Om du är förvånad om att dina filer sparas i OneDrive kan du läsa filerna Spara till OneDrive som standard i Windows 10.

Konfigurera mappsäkerhet

 1. Om du uppmanas att skydda dina viktiga mappar (skriv bord, dokument och bilder) klickar du på uppmaningen för att starta guiden för mappsäkerhet.

  Om du inte ser uppmaningen eller om du redan har stängt guiden väljer du den vita eller blå moln ikonen i meddelande fältet i Windows och väljer sedan fler _GT_- Inställningar _GT_ automatiskt spara > uppdateringsfiler.

 2. I dialog rutan Konfigurera skydd för viktiga mappar kontrollerar du att de mappar som du vill skydda är markerade.

  Skärm bild av dialog rutan för att skydda viktiga mappar i OneDrive

 3. Välj Starta skydd.

 4. Du kan stänga dialog rutan medan filerna synkroniseras med OneDrive. Om du vill se dina filsynkroniseringar väljer du Visa uppladdnings förlopp. Om du redan har stängt dialog rutan väljer du det vita eller blå molnet i meddelande fältet för att öppna OneDrive-aktivitets Center.

När filerna har synkroniserats till OneDrive är de skyddade och du kan komma åt dem var som helst i dokument, skriv bord och bilder. När du skyddar din Skriv bords dator är det bara att använda de objekt som finns på din station ära dator där du kör OneDrive.

Du kan skydda upp till 5 GB filer i OneDrive gratis, eller upp till 1 TB med ett Office 365-abonnemanghttps://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=847261.

Ändra inställningar för mappsäkerhet

Om du vill sluta skydda eller börja skydda en viktig mapp i OneDrive kan du uppdatera dina mappar i OneDrive inställningar.

Viktigt!: När du slutar skydda en mapp finns de filer som redan skyddats av OneDrive finns i OneDrive. Om du inte längre vill ha dem i OneDrive måste du flytta dem till en lokal mapp på datorn. Alla nya filer som du lägger till i mappen på din dator skyddas inte av OneDrive.

 1. Öppna inställningar för OneDrive (Välj den vita eller blå moln ikonen i meddelande fältet och välj sedan fler >- Inställningar.)

  Skärmbild av OneDrive-inställningarna

 2. I Inställningar väljer du Spara automatiskt > .

 3. Om du vill sluta skydda en mapp väljer du sluta skydda och bekräftar sedan att du vill sluta skydda i dialog rutan inaktivera skydd .

  Skärm bild av när du slutar att skydda mappar på OneDrive

 4. Om du vill börja skydda en mapp markerar du en mapp som inte säger filer skyddadeoch väljer sedan Starta skydd.

Åtgärda problem med mappsäkerhet

Här är en lista med fel som kan visas när du konfigurerar mappsäkerhet och hur du löser dem:

 • Följande filtyper kan inte skyddas: Outlook-databasfiler (. pst) och OneNote-filer som inte redan finns i OneDrive (. One,. onepkg,. onetoc,. onetoc2). Om du vill fortsätta skydda mappen flyttar du dina OneNote-anteckningsböcker till OneDrive eller tar bort objekten från den mapp som du vill skydda och försöker igen.

 • Mappsäkerhet är inte tillgängligt: det finns en vanlig orsak till att viktiga mappar på datorer som är anslutna till en domän inte kan skyddas i ett personligt OneDrive-konto (när du är inloggad med ett Microsoft-konto). Kontakta IT-administratören angående data skydds lösningar. Du bör inte ha det här problemet med ett arbets-eller skol konto.

 • Filen överskrider maximal sökväg: kontrol lera att hela sökvägen, inklusive fil namnet, innehåller färre än 520 tecken i Windows 10 eller under 260 tecken i Windows 7. Ett exempel på en fil Sök väg är
  :C:\Users\<UserName>\Pictures\Saved\2017\December\Holiday\NewYears\Family...
  Lös det genom att förkorta namnet på filen eller namnet på undermappar i OneDrive eller Välj en undermapp som ligger närmare mappen på översta nivån.

 • Filen överskrider maximal fil storlek: OneDrive kan inte synkronisera filer via 15 GB om du är inloggad på ett Microsoft-konto eller om du är inloggad på ett arbets-eller skol konto. Ta bort de här filerna från den mapp som du vill skydda och försök igen.

 • Fil namnet är inte tillåtet i OneDrive: fil namn får inte börja med blank steg eller innehålla något av följande tecken: \:/*? < > "|. Flytta eller Byt namn på filen för att fortsätta.

 • Mappen är inte markerad för synkronisering: mappen med felet synkroniseras inte till datorn. Lös det här felet genom att öppna OneDrive inställningar (Högerklicka på den vita eller blå moln ikonen i meddelande fältet och klicka på Inställningar), klicka på Välj mapparoch kontrol lera att mappen du vill skydda är markerad. Om det här felet visas i bilden kontrollerar du att bilder, skärm bilder och kamera rulle är markerade (eller inte finns). Det är också möjligt att mappen OneDrive har ett annat namn från Windows viktigt-mappen.

 • Mappen finns på en annan volym än OneDrive: OneDrive är inställd på att synkronisera på en annan volym än den valda mappen. Ett par vanliga sätt som det kan hända är 1) om du har konfigurerat datorn så att OneDrive finns på D: Drive, men mappen dokument finns på C: Drive eller 2) om du har dina mappar pekande på en nätverks resurs (detta skulle troligen inträffa i skolan eller jobbet). Lös det här problemet genom att konfigurera OneDrive på samma volym som den mapp som du vill skydda. I OneDrive inställningar klickar du på ta bort länken till datorn. När du har länkat bort loggar du in igen och väljer Rotmappens plats där du vill att den ska synkroniseras. Du kan också flytta den mapp som du vill synkronisera till samma volym manuellt som OneDrive genom att högerklicka på mappen, välja fliken plats och välja en plats på samma volym som OneDrive.

 • Viktiga mappar finns inte på standard platserna: mappen med felet innehåller en annan viktig mapp och kan inte skyddas förrän den mappen flyttas. Viktiga mappar som kan finnas i mappen är bland annat: dokument, skriv bord, bilder, skärm bilder, kamera rulle eller mappen OneDrive.

 • Ett okänt fel inträffade, med felkod 0X80070005: om du får felkod 0x80070005 visas inte grup princip inställningen "förhindra att användare måste omdirigera profilmappar manuellt". Det kan hända att filerna från mapparna du valde flyttades till identiska namngivna mappar i mappen OneDrive och att de ursprungliga platserna är tomma. Flytta tillbaka mappinnehållet till de ursprungliga platserna och be administratören om att principen kan ändras.

 • Mappen innehåller en referens punkt (kopplings punkt eller symlink): den mapp som du vill skydda innehåller en speciell filtyp som länkar delar av fil systemet. Dessa objekt kan inte skyddas. Skydda mappen genom att ta bort den fil som orsakar problemet.

  Varning!: Vissa program kan vara beroende av dessa länkar för att fungera korrekt. Ta bara bort länkar som du vet är säkra att ändra.

Behöver du mer hjälp?

Om Microsoft Outlook eller OneDrive är felplacerat och din PST-fil finns i OneDrive kan du försöka ta bort Outlook. PST-datafilen från OneDrive.

Online

Få onlinehjälp
Visa fler supportsidor för OneDrive och OneDrive för företag.
För OneDrive-mobilappen finns mer information i Felsöka problem med OneDrive-mobilappen.

Ikonen för att skicka e-post till supporten

Skicka e-post till supporten
Om du fortfarande behöver hjälp kan du skaka du din mobila enhet när du använder OneDrive-appen eller skicka ett e-postmeddelande till OneDrive-supportteamethttps://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=528676. Om du vill kontakta OneDrive för företag-supporten från din PC- eller Mac-dator väljer du OneDrive-ikonen i meddelandefältet eller menyraden, och sedan Mer > Skicka feedback > Jag ogillar något.

OneDrive för företag Administratörer kan också se OneDrive för företag Tech Community, Hjälp för OneDrive för företag-administratörer eller kontakta Office 365 för företag-supporten.

Office 365-communityforum

Har du några synpunkter?
OneDrive Med UserVoice kan du föreslå funktioner som du vill att vi ska lägga till i OneDrive. Vi kan inte garantera specifika funktioner eller tidslinjer, men vi svarar på alla förslag som får minst 500 röster.

Gå till OneDrive UserVoice.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×