Synkronisera dina dokument, bilder och datormappar med OneDrive

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

När du sparar filerna i OneDrive du kommer åt dem var som helst och dina filer är säkra i OneDrive om ingenting händer med din enhet. Nu kan du kan ställa in skydd för din viktiga mappar i Windows (mapparna skrivbord, dokument och bilder) när med din personliga OneDrive konto eller ditt konto för arbetet eller skolan. Här finns information om hur du konfigurerar mappen skydd.

Konfigurera mappen skydd

Om du är berättigad att skydda viktiga Windows-mappar (till exempel skrivbord, dokument eller bilder) visas en uppmaning om att konfigurera mapp skydd.

 1. Klicka på uppmaning att skydda dina viktiga mappar.

  Om du redan har stängt uppmaningen markerar på vitt eller blå molnikonen i meddelandefältet i Windows och i aktivitetscenter, klicka på mer > Inställningar > Spara automatiskt > Uppdatera mappar.

  Viktigt!: Om du inte ser knappen Uppdatera mappar i OneDrive inställningar du är inte berättigad till mappen skydd och resten av den här artikeln gäller inte för dig. Men du kan börja spara dina filer på OneDrive genom att ändra val bredvid varje mappnamn från Den här datorn till OneDrive. Du uppmanas att skydda viktiga mappar om du är berättigad.

 2. Kontrollera vilka mappar som du vill skydda är markerad i dialogrutan Konfigurera skydd av viktiga mappar.

  Skärmbild av sidan Konfigurera skydd av dialogrutan för viktiga mappar i OneDrive

 3. Välj Starta skydd.

 4. Du kan stänga dialogrutan vid synkronisering av filer till OneDrive. Eller om du vill se dina synkronisering av filer, väljer du Visa överföra förlopp. Om du redan har stängt dialogrutan Välj vit eller blå molnet i meddelandefältet för att öppna aktivitetscenter OneDrive.

När filerna är klar synkronisera OneDrive de skyddade och du kan komma åt dem var som helst i dokument, skrivbordet eller bilder. När du skyddar mappen Skrivbord flytta objekt på skrivbordet med dig till andra PC-datorer där du kör OneDrive.

Ändra inställningarna för dokumentskydd mapp

Om vill sluta skydda eller start skydda ett viktigt mapp i OneDrive, du kan uppdatera dina mappar i OneDrive inställningar.

Viktigt!: När du avslutar skydda en mapp tas de filer som redan skyddas av OneDrive stanna kvar i OneDrive. Om du inte längre vill filerna i OneDrive måste du flytta dem till en lokal mapp på datorn själv. Alla nya filer som du lägger till i den mappen på datorn skyddas inte av OneDrive.

 1. Öppna OneDrive inställningar (Välj vit eller blå molnikonen i meddelandefältet och välj sedan mer > Inställningar.)

  Skärmbild av OneDrive-inställningarna

 2. Välj Spara automatiskt i Inställningar > Uppdatera mappar.

 3. Om du vill sluta skydda en mapp, väljer du sluta skydda och bekräfta att du vill stoppa skydd i dialogrutan Inaktivera skydd.

  Skärmbild av när du slutar skydda mappar i OneDrive

 4. Om du vill börja skyddar en mapp, väljer du en mapp som inte säger skyddade filer och välj sedan Starta skydd.

Åtgärda problem med mappen skydd

Här följer en lista över fel som kan inträffa när du har konfigurerat mappen skydd och hur du löser dem:

 • I följande filtyper kan inte skyddas: Outlook-databasfiler (.pst) och OneNote filer som inte redan har lagrat i OneDrive (One, ONEPKG, .onetoc, .onetoc2). Om du vill fortsätta skydda mappen, Flytta dina OneNote-anteckningsböcker till OneDrive eller ta bort dessa objekt från mappen som du vill skydda och försök sedan igen.

 • Mappen skydd är inte tillgänglig: en vanlig orsak till det här felet är viktiga mappar på datorer som är anslutna till en domän inte kan skyddas i ett personligt OneDrive-konto (när du är inloggad med ett Microsoft-konto). Kontakta IT-administratören om lösningar för skydd. Du borde ha det här problemet med ett konto för arbetet eller skolan.

 • Filen överskrider den maximala sökvägslängden: Kontrollera att hela sökvägen, inklusive filnamnet, innehåller färre än 520 tecken under 260 tecken i Windows 7 eller Windows 10. Ett exempel på sökväg är:
  C:\Users\ < användarnamn > \Pictures\Saved\2017\December\Holiday\NewYears\Family...
  Förkorta namnet på filen eller namnet på undermappar i OneDrive för att lösa det här eller välj en undermapp som ligger närmare mappen på översta nivån.

 • Filen överskrider den största tillåtna filstorleken: OneDrive kan inte synkronisera filer större än 20 GB. Ta bort dessa filer från den mapp du vill skydda och försök sedan igen.

 • Det filnamn som inte är tillåtet i OneDrive: filnamnen kan inte börja med ett blanksteg eller innehåller något av följande tecken: \: / *? < > ”|. Flytta eller byta namn på den fil du vill fortsätta.

 • Mappen inte är markerad för att synkronisera: mappen med fel synkroniseras inte på din dator. För att lösa det här felet kan öppna OneDrive inställningar (Högerklicka på vitt eller blå molnikonen i meddelandefältet och klicka på Inställningar ), klicka på Välj mappar och kontrollera den mapp du vill skydda är markerad. Om bilder visas det här felet, kontrollera inställningarna som bilder, skärmbilder och kamera ska markeras alla (eller inte finns). Det är också möjligt att mappen OneDrive har ett annat namn från mappen Windows viktigt.

 • Den mappen finns på en annan volym än OneDrive: OneDrive har konfigurerats att synkronisera på en annan volym än den mappen valt för skydd. A couple av vanliga sätt det här kan inträffa är 1) om du har konfigurerat datorn så att OneDrive på d:, men mappen dokument på enhet C: eller 2) om du har dina mappar som pekar på en nätverksresurs (detta skulle förmodligen händer i skolan eller arbeta). Lös problemet genom att konfigurera OneDrive på samma volym som den mapp som du vill skydda. Klicka på Bryt länk den här datorn i OneDrive inställningar. När du avlänkat, logga in igen och välj rot mappens plats vara i samma volym som den mapp du vill synkronisera. Du kan också manuellt flytta mappen du vill synkronisera till samma volym som OneDrive genom att högerklicka på mappen, markera fliken plats och välja en plats som finns på samma volym som OneDrive.

 • Viktiga mappar inte på standardplatser: mappen med fel innehåller en annan viktiga mapp och kan inte skyddas tills mappen behållare flyttas. Ta med viktiga mappar som kan finnas i mappen: dokument, skrivbord, bilder, skärmbilder, kamera lyfta eller mappen OneDrive.

 • Ett okänt fel uppstod, med felkoden 0x80070005: Om du får felkod 0x80070005 Grupprincip ”förhindra användare från att manuellt omdirigera profilmappar” är aktiverad. Det kan vara att filer från mapparna du valt har flyttats till identiskt namngivna mappar i mappen OneDrive och de ursprungliga platserna är tomma. Flytta innehållet i mappen tillbaka till de ursprungliga platserna och be administratören om principen kan ändras.

 • Mappen innehåller en referenspunkt (förgrenad punkt eller symlink): den mapp du vill skydda innehåller en särskild filtyp som leder delar av filsystem tillsammans. Dessa objekt kan inte skyddas. Ta bort filen som orsakar problemet om du vill skydda mappen.

  Varning!: Vissa program kan vara beroende av de här länkarna för att fungera korrekt. Ta bort de länkar som du vet är säkert att ändra.

Behöver du mer hjälp?

Se Hjälp om OneDrive.

Få hjälp genom att skicka e-post till OneDrive-supportteamet. När en OneDrive-mobilapp är öppen skakar du på enheten för att få hjälp eller dela feedback på OneDrive.

Om du har följt stegen i den här artikeln och fortfarande behöver hjälp skickar du e-post till OneDrive-supportteamet.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×