Synkronisera data mellan ett filverktyg i SharePoint och en SharePoint-webbplats i SharePoint Workspace 2010

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Periodiska synkroniseringar måste göras för att bibehålla parallella datauppsättningar mellan ett SharePoint-filverktyg och den tillhörande SharePoint-platsen. Varje gång en synkronisering startas utväxlas alla ändringar som har skett på båda platserna sedan den senaste synkroniseringen. Ändringarna kan omfatta filer som har lagts till, tagits bort, namnändrats eller flyttats samt uppdateringar av filinnehåll.

Endast en av medlemmarna i ett SharePoint-filverktyg kan vara synkroniserare. Därmed ansvarar medlemmen för att initiera regelbundna synkroniseringar. Om du är synkroniserare och inte kan utföra den uppgiften under en längre tid bör du ge ansvaret till någon annan medlem. Du kan även aktivera schemalagd synkronisering så att synkroniseringarna sker automatiskt med angivna tidsintervall.

Initiera en synkronisering genom att klicka på Synkronisera nu.

Växla mellan manuell och schemalagd synkronisering

Synkroniseraren kan växla mellan manuell och schemalagd synkronisering när som helst. Om du vill visa den aktuella synkroniseringsinställningen pekar du på Kalender-ikonen i statusområdet. Exempel:

Aktuell synkroniseringsinställning

Så här ändrar du inställningen:

  1. Klicka på Synkronisering på fliken Start och klicka sedan på Synkronisera schema.

    Tips: Du kan även klicka på Kalender-ikonen i statusområdet.

  2. Gör ändringarna och klicka på OK.

Avgöra när det finns osynkroniserade ändringar

Statusområdet i SharePoint-filverktyget visar den aktuella synkroniseringsstatusen, men endast för den nuvarande synkroniseraren.

Statusmeddelande

Betydelse

Alla Groove-filer är synkroniserade.

Det finns inga ändringar av innehållet i det SharePoint-filverktyg som ska skickas till SharePoint-dokumentbibilioteket. Det kan dock finnas väntande ändringar i det SharePoint-bibliotek som ska skickas till SharePoint Workspace vid nästa synkronisering. Klicka på förhandsgranskningslänken för att se om det finns några väntande ändringar SharePoint-biblioteket.

Alla Groove-filer är synkroniserade. Synkroniseringsfel.

Trots att det är sällsynt kan det ibland inträffa synkroniseringsfel när alla filer synkroniseras. Det kan till exempel finnas olika regler för tillåtna filtyper i SharePoint-filverktyget och på SharePoint-platsen. Därför kanske en fil som lagts till i SharePoint-biblioteket inte är tillåten i SharePoint-filverktyget.

Det finns osynkroniserade ändringar i det här verktyget.

Det finns en eller flera väntande ändringar i SharePoint-filverktyget som ska skickas till SharePoint-biblioteket vid nästa synkronisering. Klicka på förhandsgranskningslänken för att visa en sammanfattning av alla väntande ändringar, inklusive väntande ändringar i SharePoint-biblioteket.

Det finns osynkroniserade ändringar i det här verktyget. Synkroniseringsfel.

Normalt beror den här statusen på filkonflikter som inträffat mellan SharePoint-filverktyget och SharePoint-platsen under synkroniseringen. Klicka på länken Synkroniseringsfel för att granska felen och åtgärda konflikterna och andra problem.

Förhandsgranska synkroniseringsuppdateringar

När synkroniseraren initierar en synkronisering öppnas fönstret Förhandsgranska synkronisering med beskrivningar av alla väntande uppdateringar. I fönstret Förhandsgranska synkronisering visas också väntande ändringar som kommer att orsaka synkroniseringsfel. Synkroniseringsfel som indikerar filkonflikter bör du åtgärda innan du fortsätter med synkroniseringen.

Obs!: Du kan fortsätta med synkroniseringen utan att först lösa konflikterna. Om du gör det visas länken Synkroniseringsfel. Du kan klicka på länken om du vill öppna dialogrutan Synkroniseringsfel med en lista över konflikterna. Dialogrutan innehåller dock inte de automatiska funktionerna för att lösa konflikterna som visas i fönstret Förhandsgranska synkronisering. Du måste därför lösa alla konflikter manuellt.

Åtgärda synkroniseringsfel

Så här åtgärdar du synkroniseringsfel som rapporteras i fönstret Förhandsgranska synkronisering:

  1. Markera en post som indikerar en konflikt.

    I den nedre delen av dialogrutan visas information om orsaken till konflikten.

  2. Klicka på Lös konflikt för att öppna dialogrutan Lös konflikt.

  3. Markera de fil- eller mappändringar som du vill behålla (SharePoint-filverktygets eller SharePoint-platsens) och klicka på OK.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×