Symbolfältet

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Fältet symboler visas symboler som ger dig ett meddelande om olika aspekter av varje aktivitet eller resurs.

Indikatorkolumnen i Project

Diverse

2016

2013

2010

2007

Beskrivning

Kolumnrubrik, Indikatorer

Kolumnrubrik, Indikatorer

Kolumnrubrik, Indikatorer

Kolumnrubrik, Indikatorer

Kolumnrubrik, indikatorer.

Obs!

Obs!

Obs!

Obs!

Aktiviteten, resursen, åtagande eller tilldelningen har en bifogad anteckning.

Hyperlänk

Hyperlänk

Hyperlänk

Hyperlänk

Aktiviteten, resursen eller tilldelningen har en tillhörande hyperlänk

Uppgifter

2016

2013

2010

2007

Beskrivning

Återkommande aktivitet

Återkommande aktivitet

Återkommande aktivitet

Återkommande aktivitet

Aktiviteten är en återkommande uppgift.

Slutförd

Slutförd

Slutförd

Slutförd

Aktiviteten har avslutats.

Infogat projekt

Infogat projekt

Infogat projekt

Infogat projekt

Aktiviteten är ett infogat projekt.

Infogat projekt är skrivskyddat

Infogat projekt är skrivskyddat

Infogat projekt är skrivskyddat

Infogat projekt är skrivskyddat

Aktiviteten är ett infogat projekt som är skrivskyddat.

Kalender som används

Kalender som används

Kalender som används

Kalender som används

Aktiviteten har en kalender som är kopplad till.

Icke-överlappande kalendrar

Icke-överlappande kalendrar

Icke-överlappande kalendrar

Icke-överlappande kalendrar

Aktiviteten har icke-överlappande aktivitets- och resurskalendrar.

Uppgiften avslutades sent

Uppgiften avslutades sent

Uppgiften avslutades sent

Uppgiften avslutades sent

Aktiviteten slutar på ett datum som är senare än dess måldatum.

Villkor

2016

2013

2010

2007

Beskrivning

Statiskt villkor

Statiskt villkor

Statiskt villkor

Statiskt villkor

Aktiviteten har ett statiskt villkor, till exempel följande:

  • Måste avslutas

  • Måste starta

Måttlig begränsning

Måttlig begränsning

Måttlig begränsning

Måttlig begränsning

Aktiviteten har en bild av villkor, till exempel följande:

  • Avsluta tidigast

  • Avsluta senast

  • Starta tidigast

  • Starta senast

Begränsningsfel

Begränsningsfel

Begränsningsfel

Begränsningsfel

Aktiviteten har inte schemalagts eller avslutats inom villkorets tidsram.

Slutprodukter och underordnade behörigheter

2016

2013

2010

2007

Beskrivning

Slutprodukt

Slutprodukt

Slutprodukt

Slutprodukt

Aktiviteten har en slutprodukt som är kopplad till den som ett annat projekt är beroende av för att kunna avslutas.

Samband

Samband

Samband

Samband

Aktiviteten har ett externt samband för en aktivitet i ett annat projekt.

Resurser

2016

2013

2010

2007

Beskrivning

Överbelagd

Överbelagd Jämna ut resurs

Överbelagd Jämna ut resurs

Jämna ut resurs

Resurs är överbelagd och behöver utjämnas.

Lokal resurs

Lokal resurs

NA

NA

Resursen är lokala projektet och måste bli godkänd för tilldelningar.

Allmän resurs

Allmän resurs

Allmän resurs

Allmän resurs

Resurs är allmän.

Åtagande krävs

NA

NA

NA

Det finns inga åtagande som täcker resurstilldelningen.

Föreslaget ärende

NA

NA

NA

Ett åtagande skapas, men ännu inte har skickats eller ännu inte har accepterats.

Åtagande har lagts till

NA

NA

NA

En ny resurs har lagts till i projektet på grund av ett åtagande.

Åtagande redigerat

NA

NA

NA

Åtagande har redigerats och måste skickas för godkännande.

Kontur

2016

2013

2010

2007

Beskrivning

Slutintensiv kontur

Slutintensiv kontur

Slutintensiv kontur

Slutintensiv kontur

Tilldelningens arbete fördelas enligt en Slutintensiv kontur.

Klockkontur

Klockkontur

Klockkontur

Klockkontur

Tilldelningens arbete fördelas enligt en klockkontur.

Kontur med dubbel topp

Kontur med dubbel topp

Kontur med dubbel topp

Kontur med dubbel topp

Tilldelningens arbete fördelas enligt en dubbeltoppskontur.

Kontur med tidig topp

Kontur med tidig topp

Kontur med tidig topp

Kontur med tidig topp

Tilldelningens arbete fördelas enligt en kontur med tidig topp.

Tilldelningen redigerad

Tilldelningen redigerad

Tilldelningen redigerad

Tilldelningen redigerad

Tilldelningens arbete fördelas enligt en redigerad kontur.

Startintensiv kontur

Startintensiv kontur

Startintensiv kontur

Startintensiv kontur

Tilldelningens arbete fördelas enligt en startintensiv kontur.

Kontur för sen topp

Kontur för sen topp

Kontur för sen topp

Kontur för sen topp

Tilldelningens arbete fördelas enligt en kontur med sen topp.

Sköldpaddskontur

Sköldpaddskontur

Sköldpaddskontur

Sköldpaddskontur

Tilldelningens arbete fördelas enligt en sköldpaddskontur.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×