Symboler som används vid hantering av bildobjekt

Särskilda symboler används för att visa vilken status ett ritobjekt för tillfället har och hur det kan hanteras. Alla ritobjekt kan inte hanteras eller redigeras på samma sätt. Därför används inte alla symboler i alla ritobjekt.

Storlekshandtag

Dessa visas på ett ritobjekt när det är markerat. När du drar i handtagen förstoras eller förminskas objektet.

Kantlinje kring ActiveX-kontroll

Roteringshandtag

Ett grönt roteringshandtag visas när du markerar ett objekt. Du kan då rotera objektet genom att dra i något av handtagen.

Objekt med roteringshandtag

Ändringshandtag

Ett gult ändringshandtag på en AutoShapes innebär att du kan ändra form på den. I exemplet drogs handtaget mot mitten av figuren så att formen blev smalare.

Objekt med justeringshandtag

Brytpunkt

Detta är svarta fyrkanter som visas i slutet av och i skärningarna mellan linjer eller kurvor i markerade kurvor och frihandsfigurritobjekt när du klickar på Redigera punkterRitobjekt-menyn. Genom att dra i dem kan du ändra objektets form.

objekt med hörn

Streckad kantlinje

När en textruta omges av en streckad kantlinje kan du skriva in, ta bort, markera och formatera texten inuti den.

Textruta med en streckad kantlinje

Prickad kantlinje

När en textruta omges av en prickad kantlinje kan du formatera själva textrutan. Om du vill att kantlinjen ska vara prickad klickar du på den streckade kantlinjen.

Textruta med en prickad kantlinje

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×