Svara på en undersökning

Svara på en undersökning

En undersökning kan ofta ge värdefull feedback till en organisation om hur företaget sköter sig och vad kunder tycker om en produkt eller tjänst. Mer information om undersökningar finns i Skapa en undersökning.

Om du vill svara på en undersökning måste du ha behörighet att bidra till undersökningen. Beroende på hur undersökningen är konfigurerad kanske du bara kan svara på den en gång.

Om du inte blir färdig med alla frågor i en undersökning under en session, till exempel om du avbryts medan du besvarar frågorna, klickar du på Slutför och sparar en del svaren. Beroende på vilka inställningar undersökningens författare har ställt in kanske du kan öppna undersökningen igen för att redigera eller slutföra den.

Undersökningsförfattaren kan också välja att göra frågor obligatoriska, och då visas en varning om du inte svarar på frågan. Ett undersökningssvar anses vara slutfört när den svarande har visat alla sidor, besvarat alla obligatoriska frågor och klickar på Slutför.

Svara på en undersökning

 1. Om undersökningen inte redan är öppen klickar du på undersökningens namn i Snabbstart.

  Om du inte ser namnet på undersökningen klickar du på Visa allt webbplatsinnehåll eller Webbplatsinnehåll i Snabbstart och sedan på namnet på undersökningen.

 2. Klicka på Svara på den här undersökningen.

  Undersökningssida där Svara på den här undersökningen är markerat
 3. Svara på frågorna i undersökningen.

 4. Om du ser knappen Nästa klickar du på Nästa för att gå vidare i undersökningen.

 5. Om undersökningsägaren tillåter det kan du skicka en del undersökningen genom att trycka på Slutför. Om det finns några obligatoriska fält markeras de och du måste ge dina svar innan du lämnar undersökningen.

 6. När du ser knappen Slutför klickar du på Slutför.

Överst på sidan

Redigera svar på en undersökning

Använd den här proceduren om du vill ändra dina svar eller slutföra en undersökning.

 1. Om undersökningen inte redan är öppen klickar du på undersökningens namn i Snabbstart.

  Om du inte ser namnet på undersökningen klickar du på Visa allt webbplatsinnehåll eller Webbplatsinnehåll i Snabbstart och sedan på namnet på undersökningen.

 2. Klicka på Visa alla svar under undersökningsinformationen.

  Visa alla svarslänkar under undersökning
 3. Klicka på svaret du vill redigera i listan och sedan på Redigera svar.

  Länken Redigera svar i ett undersökningssvar från en användare
 4. Om det behövs klickar du på Nästa tills du hittar de svar du vill ändra och tills du ser knappen Slutför.

 5. När du är färdig med svaren klickar du på Slutför.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×