Summera värden i en pivottabell

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Om du vill summera värdena i en pivottabell i Excel Online kan du använda summeringsfunktioner som Summa, Antal och Medelvärde. Funktionen Summa används som standard för numeriska värden i värdefälten. Så här gör du för att välja en annan summeringsfunktion:

  1. Högerklicka var som helst i pivottabellen och klicka på Visa fältlista.

  2. I listan Pivottabellfält, under Värden, klickar du på pilen bredvid värdefältet.

  3. Klicka på Värdefältsinställningar.

  4. Välj den summeringsfunktion som du vill använda och klicka på OK.

Obs!: Summeringsfunktioner är inte tillgängliga i Pivottabeller som baseras på källdata från Online Analytical Processing (OLAP).

Summeringsfunktioner

Använd den här sammanfattande f unktion :

Att beräkna :

Summa

De summerade värdena. Den används som standard för värdefält som har numeriska värden.

Antal

Antalet värden som inte är tomma. Summeringsfunktionen Antal fungerar på samma sätt som funktionen ANTALV. Antal används som standard för värdefält med ickenumeriska värden eller tomma fält.

Medelvärde

Värdenas medelvärde.

Max

Det största värdet.

Min

Det minsta värdet.

Produkt

Produkten av värdena.

Antal tal

Antalet värden som innehåller siffror (inte samma som Antal, som inkluderar värden som inte är tomma).

Stdav

En uppskattning av standardavvikelsen i en population där urvalet är en delmängd av hela populationen.

Stdavp

Standardavvikelsen för en population, där populationen är alla data som ska summeras.

Varians

En uppskattning av variansen i en population där urvalet är en delmängd av hela populationen.

Variansp

Variansen för en population, där populationen är alla data som ska summeras.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×