Summera värden baserat på flera villkor

Summera värden baserat på flera villkor

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Anta att du behöver summera värden med fler än ett villkor, till exempel summan av produktförsäljning i en viss region. Det här är ett bra ärende för att använda funktionen SUMMA.OMF i en formel.

Titta på det här exemplet som vi har två villkor: vi vill summan av köttförsäljningen (från kolumn C) i region Syd (från kolumn A) .

Data i ett Excel-kalkylblad

Här är en formel du kan använda för att acomplish här:

=SUMIFS(D2:D11,a2:a11,"South",C2:C11,"Meat")

Resultatet är värdet 14,719.

Nu ska vi titta lite närmare på varje del av formeln.

= Summa.OMF är en aritmetiska formel. Beräkna tal, som i det här fallet är i kolumn D. Det första steget är att ange platsen för talen:

=SUMMA.OMF(D2:D11;

Med andra ord vill du att formeln ska summera tal i kolumnen om de uppfyller villkoren. Att cellområdet är det första argumentet i den här formeln – det första talet som funktionen kräver som indata.

I nästa steg ska du vill söka efter data som uppfyller två villkor, så att du anger din första villkoret genom att ange för funktionen placering av data (a2: a11) och vilken villkoret är också, vilket är ”Syd”. Lägg märke till kommatecken mellan separat argument:

= SUMIFS(D2:D11,A2:A11,"South",

Citattecken runt ”Syd” anger som den här textdata.

Slutligen kan du ange argumenten för andra villkoret – cellområdet (C2: C11) som innehåller ordet ”kött” plus ordet själva (omges av citattecken) så att Excel kan du matcha det. Avsluta formeln med en avslutande parentes ) och tryck sedan på RETUR. Resultatet är igen, 14,719.

=SUMIFS(D2:D11,a2:a11,"South",C2:C11,"Meat")

Medan du skriver funktionen SUMMA.OMF i Excel om du inte kommer ihåg argumenten är hjälp redo till hands. När du har skrivit = Summa.OMF (, Komplettera automatiskt för formel visas under formeln med argumenten i rätt ordning.

Om vi tittar på bilden av Komplettera automatiskt för formel och listan med argument är i vårt exempel summaområde D2:D11, kolumnen med tal du vill summera, villkorsområde1 A2.A11, kolumnen med data där villkor1 ”Syd” finns.

Använda Komplettera automatiskt för formel om du vill ange funktionen SUMMA.OMF

När du skriver visas resten av argumenten i Komplettera automatiskt för formel (visas inte här), villkorsområde2 är C2:C11, kolumnen med data där villkor2 ”kött” finns.

Om du klickar på Summa.OMF i Komplettera automatiskt för formel öppnas en artikel hjälpinformation.

Prova själv

Om du vill experimentera med funktionen SUMMA.OMF finns här några exempeldata och en formel som använder funktionen.

Du kan arbeta direkt med exempeldata och formler i den här Excel Online-arbetsboken. Ändra värden och formler eller lägg till dina egna värden och formler och se hur resultaten ändras i realtid.

Kopiera alla celler i tabellen nedan och klistra in dem i cell A1 i en ny arbetsbok i Excel. Du kanske vill justera kolumnbredderna så att du ser formlerna bättre.

Region

Säljare

Typ

Försäljning

Söder

Ito

Drycker

3571

Väst

Lannin

Mejeri

3338

Öst

Makovec

Drycker

5122

Norr

Makovec

Mejeri

6239

Söder

Jordan

Spannmål

8677

Söder

Lannin

Kött

450

Söder

Lannin

Kött

7673

Öst

Makovec

Spannmål

664

Norr

Lannin

Spannmål

1 500

Söder

Jordan

Kött

6596

Formel

 

Beskrivning

Resultat

' = Summa.OMF (D2: D11, a2: a11;
”Södra”, C2: C11, ”kött”)

Summerar köttförsäljningen i
Kolumn C i Syd
region i kolumn A (resultatet är 14719).

= SUMIFS(D2:D11,A2:A11,
”Södra”, C2: C11, ”kött”)

Meddelanden: 

  • Vill du ha fler exempel? Du hittar fler i artikeln om funktionen SUMMA.OMF.

  • Om du vill skapa en summa för bara ett område baserat på ett värde i ett annat område kan du använda funktionen SUMMA.OMF.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×