Summera en kolumn eller rad med tal i en tabell i Word 2016 för Mac

Om du vill summera en kolumn eller rad med tal använder du kommandot Formel.

 1. Klicka på den tabellcell där resultatet ska visas.

 2. Gå till fliken Layout bredvid fliken Tabelldesign och välj Formel.

  Välj Formel på fliken Layout

 3. Kontrollera att alla celler som ska summeras omges av parenteserna.

  Rutan Formel, som visar formeln som används till att summera en kolumn

  =SUM(ABOVE) summerar talen i kolumnen ovanför den aktiva cellen.

  =SUM(LEFT) summerar talen på raden till vänster om den aktiva cellen.

  =SUM(BELOW) summerar talen i kolumnen nedanför den aktiva cellen.

  =SUM(RIGHT) summerar talen på raden till höger om den aktiva cellen.

Tips: 

 • Om du gör ändringar i de tal som du lägger till väljer du summan och trycker på fn + F9 för att visa de nya resultaten.

 • Du kan använda mer än en formel i en tabell. Du kan till exempel summera varje rad med tal i kolumnen till höger, och sedan summera resultatet längst ned i kolumnen.

Andra formler för tabeller

Word innehåller andra tabellfunktioner, t.ex. AVERAGE och PRODUCT.

 1. Klicka på den tabellcell där resultatet ska visas.

 2. Gå till fliken Layout bredvid fliken Tabelldesign och klicka på Formel.

  Välj Formel på fliken Layout

 3. Radera formeln SUM i rutan Formel, men behåll likhetstecknet (=). Klicka sedan på rutan Klistra in funktion och klicka på den funktion som du vill använda.

  Välj funktionen i listan Infoga funktion i rutan Formel

 4. Mellan parenteserna väljer du vilka tabellceller som ska ingå i formeln:

  Skriv ABOVE om du vill beräkna talen i kolumnen ovanför den aktiva cellen.

  Skriv LEFT om du vill beräkna talen på raden till vänster om den aktiva cellen.

  Skriv BELOW om du vill beräkna talen i kolumnen nedanför den aktiva cellen.

  Skriv RIGHT om du vill beräkna talen på raden till höger om den aktiva cellen.

  Om du till exempel vill beräkna medelvärdet för talen på raden till vänster om cellen klickar du på AVERAGE och skriver LEFT:

  =AVERAGE(LEFT)

  Om du vill multiplicera två tal klickar du på PRODUCT och anger tabellcellernas placering:

  =PRODUCT(ABOVE)

Tips: Om du vill lägga till ett bestämt cellintervall i en formel kan du hänvisa till särskilda celler. Tänk dig att varje kolumn i tabellen har en bokstav och att varje rad har ett nummer, som i ett kalkylblad i Microsoft Excel. Om du till exempel vill multiplicera talen från den andra och tredje kolumnen på den andra raden skriver du =PRODUCT(B2:C2).

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×