Subtrahera tal

Anta att du vill ta reda på hur många lagerartiklar som inte är lönsamma (summa lager minus lönsamma artiklar) eller att du vill se hur många anställda som närmar sig pensionsålder (antal anställda minus anställda under 55). Du kan subtrahera tal på flera olika sätt.

Vad vill du göra?

Subtrahera tal i en cell

Subtrahera tal i ett cellområde

Subtrahera tal i en cell

Du använder den aritmetiska operatorn - (minustecken) för att utföra den här åtgärden.

Om du till exempel skriver följande formel i en cell:

=10-5

Visas följande resultat:

5

Överst på sidan

Subtrahera tal i ett cellområde

Använd funktionen SUMMA om du vill utföra den här åtgärden. Att lägga till ett negativt tal är det samma som att subtrahera.

Obs!: Det finns ingen funktion med namnet SUBTRAHERA i Excel. Använd funktionen SUMMA och konvertera alla tal som du vill subtrahera till negativa värden. Exempel: SUMMA(100;-32;15;-6) returnerar 77.

Exempel

 1. Skapa en tom arbetsbok eller ett tomt kalkylblad.

 2. Markera innehållet i cellerna A1-B7 i exemplet nedan.

  Obs!: Markera inte rad- eller kolumnrubrikerna.

  A

  B

  1

  Data

  2

  15000

  3

  9000

  4

  -8000

  5

  Formel

  Beskrivning (resultat)

  6

  =A2-A3

  9 000 subtraheras från 15 000 (6 000)

  7

  =SUMMA(A2:A4)

  Lägger till alla tal i listan, inklusive negativa tal (16 000)

 3. Tryck på CTRL+C.

 4. Markera cellen A1 i kalkylbladet och tryck sedan på CTRL+V.

 5. Om du vill växla mellan att visa resultatet och de formler som returnerar resultatet trycker du på CTRL+§. Du kan också gå till fliken Formler och klicka på Visa formler i gruppen Formelgranskning.

Så här använder du funktionen SUMMA

Funktionen SUMMA adderar alla tal som du anger som argument. Varje argument kan vara ett område, en cellreferens, en matris, en konstant, en formel eller resultatet av en annan funktion. Exempel: SUMMA(A1:A5) adderar alla tal som finns i cellområdet från A1 till och med A5. Ett till exempel: SUMMA(A1; A3; A5) adderar alla tal som finns i cellerna A1, A3 och A5 (A1, A3 och A5 är argument).

Överst på sidan

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×