Styra sidbrytningarna

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

När du ställer in sidnumreringsalternativ kan du styra var automatisk sidbrytning ska infogas eller åsidosätta automatiska sidbrytningar.

Viktigt!: I anvisningarna nedan förutsätts att du är i utskriftslayoutvyn. Om du inte är i utskriftslayoutvyn klickar du på Utskriftslayout på menyn Visa.

Gör något av följande:

Håll ihop rader

Du kan hålla ihop alla rader i ett stycke på en sida eller i en kolumn så att stycket inte delas upp mellan två sidor.

 1. Markera de rader som du vill hålla ihop.

 2. Klicka på StyckeFormat-menyn och sedan på fliken Textflöde.

 3. Markera kryssrutan Håll ihop rader.

Håll ihop stycken

Du kan hålla ihop stycken, till exempel en rubrik och nästa stycke, på en sida eller i en kolumn.

 1. Markera de stycken som du vill hålla ihop på en sida.

 2. Klicka på StyckeFormat-menyn och sedan på fliken Textflöde.

 3. Markera kryssrutan Håll ihop med nästa.

Tvinga alltid en sidbrytning före ett stycke

Om du vill att en viss punkt i dokumentet alltid ska visas överst på en sida kan du ange att en sidbrytning ska ske före stycket.

 1. Markera det stycke som du vill ska följa sidbrytningen.

 2. Klicka på StyckeFormat-menyn och sedan på fliken Textflöde.

 3. Markera kryssrutan Sidbrytning före.

Kontrollera enstaka rader

Som standard förhindrar Word att den sista raden i ett stycke visas högst upp eller längst ned på en sida.

 1. Markera de stycken där du vill kontrollera ensamma rader.

 2. Klicka på StyckeFormat-menyn och sedan på fliken Textflöde.

 3. Markera kryssrutan Kontroll av enstaka rader.

Förhindra att en tabellrad bryts över en sida

 1. Klicka på tabellen.

 2. Klicka på TabellegenskaperTabell-menyn och klicka på fliken Rader.

 3. Avmarkera kryssrutan Dela rad över sidbrytning.

Infoga en manuell sidbrytning

En manuell radbrytning avslutar aktuell rad och fortsätter på nästa rad. Vissa styckeformat innehåller extra blanksteg före varje stycke. Om du vill utelämna extra utrymme mellan korta textrader, som i ett adressblock eller en dikt, infogar du en manuell radbrytning efter varje rad i stället för att trycka på RETURN.

 1. Klicka på den plats där du vill att raden ska brytas.

 2. Tryck på SKIFT + RETURN.

  Word infogar en manuell sidbrytning ( Tecken för manuell radbrytning ).

  Tips: För att visa manuella radbrytningar på verktygsfältet Standard klickar du på Knappen Visa .

Infoga en manuell sidbrytning

Word infogar sidbrytningar automatiskt, beroende på hur dokumentet är konfigurerat. Men du kan infoga en sidbrytning manuellt på en specifik plats.

 1. Klicka på den plats där du vill att den nya sidan ska börja.

 2. Klicka på Dela i Word 2011 för Mac på fliken Dokumentelement under Infoga sidor och klicka sedan på sida.

  Fliken Dokumentelement, gruppen Infoga sidor

  Går du till sidbrytningar i Word 2016 för Mac i Infoga-menyn och klicka på Sidbrytning.

  Tips: I Word 2011 för Mac kan du också infoga en manuell sidbrytning genom att trycka på SKIFT + RETUR. Tryck på SKIFT + FN + RETUR om samma nyckel tangenterna RETUR och RETUR på tangentbordet.

  I Word 2016 för Mac, tryck på kommando + RETUR.

Ta bort en manuell sidbrytning.

 1. Välj sidbrytningen du vill ta bort.

  Om du inte ser sidbrytningen i verktygsfältet Standard klickar du på Knappen Visa .

 2. Tryck på Ta bort .

  Om tangentbordet inte har en Ta bort -nyckel håller du ned SKIFT och trycker på högerpilen Pil , och sedan på DELETE.

Se även

Dokumentet innehåller oönskade sidbrytningar.

Lägga till eller ta bort sidnummer

Ändra avståndet mellan rader eller stycken

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×