Styra sidbrytningarna

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

När du ställer in sidnumreringsalternativ kan du styra var automatisk sidbrytning ska infogas eller åsidosätta automatiska sidbrytningar.

Viktigt!: I anvisningarna nedan förutsätts att du är i utskriftslayoutvyn. Om du inte är i utskriftslayoutvyn klickar du på Utskriftslayout på menyn Visa.

Gör något av följande:

Håll ihop rader

Du kan hålla ihop alla rader i ett stycke på en sida eller i en kolumn så att stycket inte delas upp mellan två sidor.

 1. Markera de rader som du vill hålla ihop.

 2. Klicka på StyckeFormat-menyn och sedan på fliken Textflöde.

 3. Markera kryssrutan Håll ihop rader.

Håll ihop stycken

Du kan hålla ihop stycken, till exempel en rubrik och nästa stycke, på en sida eller i en kolumn.

 1. Markera de stycken som du vill hålla ihop på en sida.

 2. Klicka på StyckeFormat-menyn och sedan på fliken Textflöde.

 3. Markera kryssrutan Håll ihop med nästa.

Tvinga alltid en sidbrytning före ett stycke

Om du vill att en viss punkt i dokumentet alltid ska visas överst på en sida kan du ange att en sidbrytning ska ske före stycket.

 1. Markera det stycke som du vill ska följa sidbrytningen.

 2. Klicka på StyckeFormat-menyn och sedan på fliken Textflöde.

 3. Markera kryssrutan Sidbrytning före.

Kontrollera enstaka rader

Som standard förhindrar Word att den sista raden i ett stycke visas högst upp eller längst ned på en sida.

 1. Markera de stycken där du vill kontrollera ensamma rader.

 2. Klicka på StyckeFormat-menyn och sedan på fliken Textflöde.

 3. Markera kryssrutan Kontroll av enstaka rader.

Förhindra att en tabellrad bryts över en sida

 1. Klicka på tabellen.

 2. Klicka på TabellegenskaperTabell-menyn och klicka på fliken Rader.

 3. Avmarkera kryssrutan Dela rad över sidbrytning.

Infoga en manuell sidbrytning

En manuell radbrytning avslutar aktuell rad och fortsätter på nästa rad. Vissa styckeformat innehåller extra blanksteg före varje stycke. Om du vill utelämna extra utrymme mellan korta textrader, som i ett adressblock eller en dikt, infogar du en manuell radbrytning efter varje rad i stället för att trycka på RETURN.

 1. Klicka på den plats där du vill att raden ska brytas.

 2. Tryck på SKIFT + RETURN.

  Word infogar en manuell sidbrytning ( Tecken för manuell radbrytning ).

  Tips: För att visa manuella radbrytningar på verktygsfältet Standard klickar du på Knappen Visa .

Infoga en manuell sidbrytning

Word infogar sidbrytningar automatiskt, beroende på hur dokumentet är konfigurerat. Men du kan infoga en sidbrytning manuellt på en specifik plats.

 1. Klicka på den plats där du vill att den nya sidan ska börja.

 2. På fliken Dokumentelement under Infoga sidorklickar du på Ta bort och sedan på Sida.

  Fliken Dokumentelement, gruppen Infoga sidor

  Tips: Du kan också infoga en manuell sidbrytning genom att trycka på SKIFT+RETUR. Om tangenterna RETUR och ENTER på tangentbordet är samma tangent trycker du på SKIFT + FN + ENTER.

Ta bort en manuell sidbrytning.

 1. Välj sidbrytningen du vill ta bort.

  Om du inte ser sidbrytningen i verktygsfältet Standard klickar du på Knappen Visa .

 2. Tryck på Ta bort .

  Om tangentbordet inte har en Ta bort -nyckel håller du ned SKIFT och trycker på högerpilen Pil , och sedan på DELETE.

Se även

Dokumentet innehåller oönskade sidbrytningar.

Lägga till eller ta bort sidnummer

Ändra avståndet mellan rader eller stycken

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×