Styra när externa referenser (länkar) ska uppdateras

När du skapar externa referenser till andra arbets böcker (kallas även för länkar) kan du kontrol lera om och när de uppdateras. Det här är viktigt eftersom någon annan ändrar värdet i en länkad cell uppdateras inte länken och det nya värdet visas inte om du inte anger det.

Den arbets bok som innehåller länkarna kallas mål arbets bok och den arbets bok som den är länkad till kallas käll arbets bok. Du kan länka flera käll arbets böcker till en enda mål arbets bok.

Arbetsboken innehåller länkar

1. mål arbets boken innehåller den externa referensen (länk).

2. den externa referensen (eller länken) är en referens till en cell eller ett område i käll arbets boken.

3. käll arbets boken innehåller den länkade cellen eller området och det faktiska värdet som returneras till mål arbets boken.

Obs!: Även om det inte finns någon gräns för hur många arbets böcker du kan länka till är det vanligt vis en bra idé att länka till så lite som möjligt. Annars kan du stöta på prestanda problem med beräkning av formeln. Det är också möjligt att länka samman arbets böcker, där alla fungerar som både källa och mål, men detta kan vara förvirrande och svårt att hantera.

När käll-och mål arbets böcker öppnas på samma dator uppdateras länkar automatiskt. När du öppnar en målarbetsbok och källarbetsboken inte är öppen, kan du tillfrågas om du vill uppdatera länkarna. Du kan styra om det här meddelandet ska visas eller inte, och om alla länkarna ska uppdateras om frågan inte visas. Du kan också välja att bara uppdatera vissa länkar om arbets boken innehåller fler än en.

I följande avsnitt beskrivs de vanligaste alternativen för att hantera hur länkar uppdateras.

 1. Stäng alla käll arbets böcker. Om en källarbetsbok är öppen och andra stängda blir uppdateringen inte konsekvent.

 2. Öppna målarbetsboken.

 3. Om du vill uppdatera länkarna klickar du på Uppdaterai fältet pålitlighet. Stäng förtroende fältet om du inte vill uppdatera länkarna (leta efter X till höger).

 1. Öppna arbetsboken som innehåller länkarna.

 2. Gå till Data > frågor & anslutningar > Redigera länkar.

  Dataanslutningar

 3. Klicka på det länkade objekt som du vill uppdatera i listan Källa.

  Du kan välja enskilda arbets böcker med CTRL + klickaeller alla med CTRL + A.

 4. Klicka på Uppdatera värden.

  Excel-dialogrutan Redigera länkar från data > frågor & anslutningar > Redigera länkar

 1. Leta reda på den arbets bok som du vill använda som den nya källan för den externa referensen och notera dess plats.

 2. Markera cellen med den externa referens som du vill ändra i mål arbets boken.

 3. I formelfältet Bild av knapp letar du efter en referens till en annan arbets bok, till exempel C:\Reports\ [budget. xlsx], och ersätter referensen till den nya käll arbets boken.

Du kan bestämma om länkarna i den här arbets boken ska uppdateras när filen öppnas i enlighet med användarens inställning, inte uppdateras när filen öppnas eller uppdateras automatiskt utan att användaren uppmanas att göra det.

Varning!: Det här alternativet påverkar alla användare av arbetsboken. Om du väljer att inte uppdatera länkarna och att inte visa något meddelande kommer användarna inte att veta om informationen är inaktuell.

 1. Gå till Data > frågor & anslutningar > Redigera länkar.

 2. Klicka på Uppmaning vid start.

 3. Välj något av följande tre alternativ:

 • Låt användare välja om aviseringen ska visas eller inte

 • Visa inte varningen och uppdatera inte automatiska länkar

 • Visa inte varningen och uppdatera länkar.

Meddelanden: 

 • Alternativ för automatisk kontra manuell uppdatering – formel länkar är alltid inställda på automatisk.

 • Även om du anger att Excel inte ska fråga om länkar ska uppdateras får du fortfarande meddelanden om det finns brutna länkar.

När du öppnar dialog rutan Redigera länkar (Data > frågor & anslutningar > Redigera länkar) visas flera olika alternativ för att hantera befintliga länkar. Du kan välja enskilda arbets böcker med CTRL + klickaeller alla med CTRL + A.

Excel-dialogrutan Redigera länkar från data > frågor & anslutningar > Redigera länkar
 • Uppdatera värden

  Detta uppdaterar alla markerade arbets böcker.

 • Ändra källa

  Det här alternativet är användbart när du vill peka på befintliga länkar till en annan källa. Du kan till exempel ha en arbets bok med föregående år och behöva peka på en ny arbets bok när ett nytt år börjar. Om du väljer Ändra källa öppnas en dialog ruta i Utforskaren där du kan bläddra till den nya käll arbets boken. Om arbets boken innehåller fler än ett kalkyl blad uppmanas du att ange vilken du vill länka till – Klicka på önskat blad och klicka på OK.

  Obs!: Det går att flytta en arbets bok tillbaka till sig själv genom att välja den i dialog rutan Ändra källa. Då får alla formler länkar till den ursprungligen länkade käll arbets boken.

 • Öppen källa

  Käll arbets boken öppnas.

 • Bryt länk

  Viktigt!: Om du bryter en länk till en källa visas alla formler som använder källan med sina aktuella värden. Länken = Summa ([budget. xlsx] årlig! C10: C25) konverteras till summan av värdena i käll arbets boken. Eftersom den här åtgärden inte kan ångras kan du spara en version av filen först.

  1. Klicka på Redigera länkari gruppen frågor & anslutningar på fliken data .

  2. Klicka på länken som du vill bryta i listan Källa.

   Du kan välja enskilda arbets böcker med CTRL + klickaeller alla med CTRL + A.

  3. Klicka på Ta bort länk.

   Meddelanden: 

   • Om länken använde ett definierat namn tas namnet inte bort automatiskt, så du kanske också vill ta bort namnet.

   • Så här tar du bort ett namn:

   • Om du använder ett externt data område kan en parameter i en fråga också använda data från en annan arbets bok. Det kan vara lämpligt att söka efter och ta bort alla sådana typer av länkar.

   • Klicka på Namnhanteraren i gruppen Definierade namn på fliken Formler.

   • Klicka på det namn som du vill ta bort i kolumnen Namn och klicka på Ta bort.

 • Kontrol lera status

  Då visas bara ett meddelande i fönstret Redigera länkar om en länkad arbets bok fortfarande är en giltig källa. Den ska visas , menom det inte gör det måste du kontrol lera käll arbets boken. I många fall kan en käll arbets bok ha flyttats eller tagits bort och klippa ut länken. Om arbets boken fortfarande finns kan du använda alternativet Ändra källa för att länka om arbets boken.

 • Kan jag ersätta en enda formel med dess beräknade värde?

  Ja. När du ersätter en formel med dess värde tas formeln bort permanent. Om du av misstag ersätter en formel med ett värde och du vill återställa formeln klickar du på ångra Knappen Ångra omedelbart efter att du har angett eller klistrat in värdet.

  1. Tryck på CTRL + C för att kopiera formeln.

  2. Tryck på Alt + E + S + V för att klistra in formeln som dess värde eller gå till start> Urklipp> Klistra in > Klistra in värden.

 • Vad händer om jag inte är ansluten till källan?

  Klicka på Uppdatera inte. Det går inte att uppdatera informationen från en källa som inte är ansluten. Källan kan exempelvis finnas i ett nätverk, men du kanske inte är ansluten till nätverket.

 • Jag vill inte att mina aktuella data ersätts med nya data

  Klicka på Uppdatera inte.

 • Jag försökte uppdatera förra gången, men det tog för lång tid

  Klicka på Uppdatera inte. Om informationen inte måste vara absolut aktuell kan du spara tid genom att inte uppdatera alla länkarna. Öppna arbetsboken, klicka på Redigera länkar i gruppen Anslutningar på fliken Data och uppdatera bara länkarna från de källor du behöver.

 • Någon annan har skapat arbets boken och jag vet inte varför jag ser den här uppmaningen

  Klicka på Uppdatera inteoch kontakta arbets bokens ägare. Du kan också undersöka vilka länkar som visas i arbets boken. Klicka på Redigera länkari gruppen frågor & anslutningar på fliken data .

 • Jag svarar på samma sätt varje gång och inte vill visa den igen

  Du kan ange ett svar som du vill använda som standard för arbetsboken så att frågan inte visas i fortsättningen.

  • Fråga inte om länkarna ska uppdateras när jag öppnar en arbetsbok, utan uppdatera länkar automatiskt    

   Det här alternativet påverkar varje arbetsbok som öppnas på datorn. Användare som öppnar arbetsboken på en annan dator påverkas inte.

   1. Gå till >alternativ > Avancerat.

   2. Avmarkera kryssrutan Fråga vid uppdatering av automatiska länkar under Allmänt. Om kryssrutan är avmarkerad uppdateras länkarna automatiskt och inget meddelande visas.

  • Fråga på samma sätt för alla som använder arbetsboken    

   Varning!: Det här alternativet påverkar alla användare av arbetsboken. Om du väljer att inte uppdatera länkarna och att inte visa något meddelande kommer användarna inte att veta om informationen är inaktuell.

   Gå till Data > frågor & anslutningar > Redigera länkar > Start meddelandeoch välj sedan det alternativ som du vill använda.

   Obs!: Du kommer fortfarande att få eventuella meddelanden om brutna länkar.

 • Vad händer om jag använder en parameter fråga?

  1. Klicka på Uppdatera inte.

  2. Stäng målarbetsboken.

  3. Öppna källarbetsboken.

  4. Öppna målarbetsboken.

  5. Klicka på Uppdatera.

  En länk till en parameterfråga kan inte uppdateras om inte källarbetsboken är öppen.

 • Varför kan jag inte välja "Manuell" som uppdaterings alternativ för en viss extern länk?

  Formel länkar är alltid inställda på automatisk.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel-Tech-communityn, få support i Answers-communityneller föreslå en ny funktion eller förbättring av Excel-användarnas röst.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×