Stycke (fliken Rad- och styckebrytningar)

Använd alternativen på fliken Rad- och styckebrytningar om du vill ange hur rader och stycken ska brytas mellan textrutor eller kolumner. De här alternativen gäller bara markerad text eller markerade stycken.

Kontroll av enstaka rader     Enstaka rader är textrader i ett stycke som skrivs ut överst eller nederst i en textruta eller kolumn. Om du vill förhindra uppkomsten av enstaka rader genom att alltid ha minst två textrader överst och nederst i en textruta markerar du kryssrutan Kontroll av enstaka rader.

Håll ihop med nästa     Du kan förhindra att två stycken delas upp i två textrutor eller kolumner. Om du vill att ett markerat stycke och påföljande stycke ska hållas ihop i samma textruta eller kolumn markerar du kryssrutan Håll ihop med nästa.

Håll ihop rader     Du kan förhindra att ett stycke delas upp i två textrutor eller kolumner. Om du vill att alla rader i ett markerat stycke ska hållas ihop i samma textruta eller kolumn markerar du kryssrutan Håll ihop rader.

Börja i nästa textruta     Om du vill att ett markerat stycke alltid ska börja överst i en textruta markerar du kryssrutan Börja i nästa textruta.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×