Steg 3 – Lär dig grunderna i programmering

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du har lärt dig hur du spelar in ett makro och fått en inblick i hur VBA-procedurer skapas. Nästa steg är en lektion i några fler programmeringsgrunder så att du får en stabil grund för VBA-programmering.

Grundläggande VBA-begrepp: objekt, metoder och egenskaper

Det första du behöver veta är att VBA-koden skapas på ett sätt som efterliknar hur du beskriver saker omkring dig. Koden består av följande fyra begrepp:

Begrepp

Beskrivning

Exempel

Objekt

En "sak"

Kalkylblad med pivottabell

Metod

Åtgärd, eller något som "saken" kan göra

Lägga till en "sak"

Egenskap

Beskrivning, eller egenskapen för en "sak"

Namn

Samling

En grupp med "saker"

Kalkylblad

Tillsammans är de här fyra begreppen det som programmerare kallar för en objektorienterad programmeringsmodell. Det här är ett sätt att åstadkomma en uppgift genom att beskriva "saken", det vill säga "objektet/samlingen", du vill utföra en åtgärd för, ange "egenskaperna" för saken du vill utföra åtgärden för samt hur du vill utföra åtgärden, det vill säga "metoden".

Vi tar en titt på koden i steg 2:

Sub DeleteRow()
'
' DeleteRow Macro
'
'
    Selection.Rows.Delete
 
End Sub

På raden Selection.Rows.Delete är Selectionobjektet, eller "saken" som du refererar till i koden. Du har beskrivit den "saken" ytterligare genom att säga att det är egenskapen Rows du vill utföra en åtgärd för. Därefter har du tillämpat metoden att ta bort raden med syntaxen Delete.

Först kan dessa begrepp verka lite förvirrande men försök prata reda på vad du försöker utföra och identifiera vad är ”sak”-du försöker arbeta på, vad är Egenskaper för den ”sak” och vilken åtgärd du vill utföra på den ”sak”. Med lite övning och perseverance kommer du att finnas på dig att skapa några kraftfulla VBA-makron.

Lär dig mer om objekt, metoder och egenskaper

Mer information om webbplatssamlingar

Grundläggande kontrollflödessatser

Här följer två begrepp till som är bra att kunna när du vill skapa användara VBA-makron.

Om det här, så det där: IF/THEN-satsen är ett programmeringsverktyg som gör att du kan kontrollera vilken typ av åtgärd du vill utföra, baserat på vissa typer av kriterier. Anta att du vill att all Rubrik 1-text ska ha formatet Helvetica 16 punkter fetstil och att all Rubrik 2-text ska ha Helvetica 12 punkter kursiv. Med IF/THEN-satsen kan du kontrollera om texten har Rubrik 1- eller Rubrik 2-format och sedan tillämpa rätt format.

Lär dig mer om funktionerna om det här, sedan att konceptet

For Each-loop: Det här är användbart när du vill bearbeta genom en samling, eller en uppsättning "saker" och utföra en åtgärd. Åtgärden kan även tillämpa begreppet "om det här, så det där" så du kan ha ännu mer finjusterad kontroll. Anta att du har en tabell och du vill söka igenom varje rad i tabellen efter ett visst ord och när du hittar ordet gul vill du färga den cellen gul, och när du hittar ordet röd vill du färga tabellcellen röd. Du skulle använda For Each-loopen och IF/THEN-satsen tillsammans för att skapa den här proceduren.

Mer ingående VBA-information

Nu när du har lärt dig grunderna följer här några ytterligare länkar till djupare kunskaper om VBA för alla Office-program.

Vad stöds inte med VBA i Office för Mac?

Här följe några saker som inte stöds med VBA i Office för Mac:

  • Active-X stöds inte på Mac.

  • Outlook för Mac stöder inte VBA.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×