Steg 2 – läsa och förstå koden

I Steg 1 spelade du in ditt första VBA-makro för att ta bort en rad. Nu ska vi titta på koden som genererades vid inspelningen av makrot.

Du visar koden genom att klicka på Verktyg > Makro > Visual Basic Editor. Det här ser du:

Sub DeleteRow()
'
' DeleteRow Macro
'
'
 Selection.Rows.Delete
 
End Sub

Nu går vi igenom varje rad i det här makrot:

  1. Sub DeleteRow

    Alla makron börjar med nyckelordet Sub och slutar med End Sub. I exemplet ovan är DeleteRow namnet på makrot eller proceduren du skapade.

  2. ' DeleteRow Macro

    Detta kallas kommentarer. Kommentarer är användbara för att beskriva vad som händer i koden. Det här är särskilt användbart när din kod är mer komplex och andra personer behöver underhålla koden, eller om du behöver omarbeta koden senare. Kommentarer börjar alltid med ett enkelt citattecken, och teckenfärgen blir grön i Visual Basic Editor så att du kan skilja kommentarerna från andra delar av din kod.

  3. Selection.Rows.Delete

    Den här kodraden anger för Word vad som ska utföras. I det här fallet ska raden väljas och tas bort.

Nu när du har skapat ditt första makro och granskat de grundläggande delarna kan vi gå vidare till nästa avsnitt, där du får lär dig fler grunder i programmering.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×