Stavnings- eller grammatikkontrollen fungerar inte som den ska

Stavnings- eller grammatikkontrollen fungerar inte som den ska

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Ibland vill du kanske att stavnings- och grammatikkontrollen i Office-programmet ska ignorera vissa stavningar och/eller grammatiska konstruktioner. I andra fall kanske du inte vet varför grammatik- och stavningskontrollen flaggar, eller inte flaggar, viss text.

Här är några förslag som du kan prova om stavnings- och grammatikkontrollen inte fungerar som förväntat eller om du vill anpassa resultatet.

Obs!: Excel inte gör stavningskontroll medan du skriver. I stället måste du starta en manuell stavningskontrollen genom att trycka på F7 eller gå till Granska > Stavning.

Klicka på rubrikerna nedan för mer information.

Om du vill att stavningskontrollen ska ignorera vissa egennamn, tekniska termer, förkortningar eller särskilda ord i versaler kan du lägga till de orden i en egen ordlista så att de inte flaggas vid stavningskontroll.

Lägga till ett ord som har flaggats för som felstavade i den egna ordlistan helt enkelt högerklickar du på den och väljer Lägg till i ordlistan.

Mer information om hur du använder och hanterar egna ordlistor finns i Lägg till ord i din stavningskontrollen Kontrollera ordlista.

Om kryssrutan Kontrollera inte stavning eller grammatik är markerad kontrolleras inte stavningen i dina dokument.

Om du vill avmarkera kryssrutan Kontrollera inte stavning och grammatik gör du följande:

 1. Klicka någonstans i filen.

 2. Klicka på språk på fliken Granska > Ange språk för språkkontroll.

  (I Word 2007 klickar du på Ange språk i gruppen Språkkontroll.)

 3. Avmarkera kryssrutan Kontrollera inte stavning eller grammatik i dialogrutan Språk.

  Dialogrutan Språk

Tips: Kontrollera inte stavning eller grammatik-inställningen kan tillämpas på en hel fil eller bara delar av den. Om du vill kontrollera att hela filen som kontrollen för stavning och grammatik, väljer du alla (CTRL + A) innan du avmarkerar kryssrutan.

Om stavningen flaggas för ett språk som du inte menade att använda eller använder alls kan du ändra det språk som används i Office för språkkontrollen och/eller ordlistan. Mer information finns i Kontrollera stavning och grammatik på ett annat språk.

Om stavnings- och grammatikkontrollen inte flaggar ord eller fraser som du vet är felaktiga kan har du valt att ignorera dem under en tidigare stavningskontroll. I Word, Outlook, PowerPoint 2013 och PowerPoint 2016 kan du tvinga fram en ny kontroll av ord och grammatik som du tidigare valde att ignorera. Mer information finns i Göra en ny kontroll av stavning och grammatik som du tidigare valde att ignorera.

Om stavnings- och grammatikkontrollen hoppar över vissa delar av ett dokument kan det vara så att de delarna har markerats som sådana som ska ignoreras. Mer information om hur du avmarkerar den här inställningen finns i Avmarkera inställningen Kontrollera inte stavning för text som har markerats med den inställningen nedan.

Om grammatikkontrollen flaggar fel som du inte vill åtgärda kan du anpassa grammatik- och skrivreglerna så att de blir mindre restriktiva. Mer information om hur du inaktiverar vissa grammatik- och skrivregler finns i Välja alternativ för grammatik och skrivregler. I vissa program kan du också enkelt inaktivera grammatikkontrollen.

Såhär inaktiverar du grammatikkontrollen helt:

 1. Öppna alternativen för stavnings- och grammatikkontroll:

  • I Word 2010 eller senare, PowerPoint 2013 eller PowerPoint 2016: Klicka på AlternativArkiv-menyn och klicka sedan på Språkkontroll.

  • I Outlook 2010 eller senare: Klicka på AlternativArkiv-menyn, klicka på E-post och klicka sedan på Stavning och autokorrigering.

  • I Word 2007: Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen > Word-alternativ > Språkkontroll.

  • I Outlook 2007: Klicka på Alternativ på menyn Verktyg, klicka på fliken Språkkontroll och klicka sedan på Stavning och autokorrigering.

 2. Avmarkera kryssrutan Kontrollera grammatik och stavning.

I Word, Outlook och PowerPoint kan du låta stavnings- och grammatikkontrollen ignorera text. Anta t.ex. att du infogar text från ett informellt e-postmeddelande som innehåller ofullständiga meningar och slanguttryck och vill att stavnings- och grammatikkontrollen ska ignorera alla fel i det textblocket.

I Office 2010, Office 2013 och Office 2016

 1. Markera texten som du vill ignorera i stavnings- och grammatikkontrollen.

 2. Klicka på Språk i gruppen Språk på fliken Granska och välj sedan Ange redigeringsspråk.

 3. Markera kryssrutan Kontrollera inte stavning eller grammatik.

I Office 2007

 1. Markera texten som du vill ignorera i stavnings- och grammatikkontrollen.

 2. Öppna dialogrutan Språk:

  • I Word: Klicka på Ange språk i gruppen Språkkontroll på fliken Granska.

  • I Outlook: Klicka på Ange språk i gruppen Språkkontroll i den nedrullningsbara listan Stavning.

  • I PowerPoint: Klicka på Språk i gruppen Språkkontroll på fliken Granska.

 3. Markera kryssrutan Kontrollera inte stavning eller grammatik.

Om stavnings- och grammatikkontrollen hoppar över viss text som du vill kontrollera i Word, Outlook eller PowerPoint kan du ändra den här inställningen och sedan köra stavnings- och grammatikkontrollen igen.

I Office 2010, Office 2013 och Office 2016

 1. Markera hela dokumentet genom att trycka på CTRL+A.

 2. På fliken Granska i gruppen Språk klickar du på Språk och klicka sedan på Ange redigeringsspråk.

 3. Avmarkera kryssrutan Kontrollera inte stavning eller grammatik.

I Office 2007

 1. Markera hela dokumentet genom att trycka på CTRL+A.

 2. Öppna dialogrutan Språk:

  • I Word: Klicka på Ange språk i gruppen Språkkontroll på fliken Granska.

  • I Outlook: Klicka på Ange språk i gruppen Språkkontroll i den nedrullningsbara listan Stavning.

  • I PowerPoint: Klicka på Språk i gruppen Språkkontroll på fliken Granska.

 3. Avmarkera kryssrutan Kontrollera inte stavning eller grammatik.

Om t.ex. vissa ord inte flaggas som felstavade kan det vara så att du har anpassade inställningar, t.ex. för att ignorera ord med versaler eller ord som innehåller tal, som du behöver ändra. Mer information om alla inställningar som du kan ändra finns i Ignorera ord med versaler, tal eller Internetadresser vid stavningskontroll.

Om du använder Word eller Outlook och inte vet varför grammatikkontrollen flaggade viss text som grammatiskt felaktig kan du få mer information genom att göra följande:

Såhär får du mer information om eventuella grammatiska fel:

 • När du använder den automatiska stavnings- och grammatikkontrollen    Högerklicka på ordet och klicka sedan på Om den här meningen.

  Högerklicka på ett grammatikfel

 • När du kör stavnings- och grammatikkontrollen    Klicka på Förklara i dialogrutan Stavning och grammatik.

I Outlook kan du ange att den ursprungliga texten i ett meddelande inte ska kontrolleras när du svarar på eller vidarebefordrar ett meddelande.

I Outlook 2010, Outlook 2013 och Outlook 2016

 1. Klicka på fliken Arkiv, sedan på Alternativ och därefter på E-post.

 2. Under Skriv meddelanden markerar du kryssrutan Ignorera originalmeddelande vid svar/vidarebefordran.

I Outlook 2007

 1. Klicka på Alternativ på menyn Verktyg och klicka sedan på fliken Stavning.

 2. Markera kryssrutan Ignorera originalmeddelande vid svar/vidarebefordran.

Vissa tabeller i Access innehåller data som inte bör stavningskontrolleras.

 1. När du visar data i en tabell, en fråga, ett formulär eller en rapport markerar du det fält som du vill undanta.

 2. Öppna dialogrutan Stavning:

  • I Access 2010, Access 2013 och Access 2016: Klicka på Stavning i gruppen Poster på fliken Start.

  • I Access 2007: Klicka på Kontrollera stavning i gruppen Redigering på fliken Data.

 3. Klicka på Ignorera fältet "fältnamn".

Se även

Kontrollera stavning och grammatik

Lägga till ord i ordlistan för stavningskontroll

Kontrollera stavning och grammatik på ett annat språk

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×