Stavnings- eller grammatikkontrollen flaggar text jag inte vill eller förväntar mig att de ska flagga i Word för Mac

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Ibland vill du kanske stavnings- och grammatikkontrollen kontrollerar att ignorera misstag i texten. I annat fall kan du inte förstår varför grammatik eller stavningskontrollen är flagga lite text, där texten kan bestå av ett enskilt ord eller ett helt dokument.

När du använder stavningskontrollen jämförs orden i ditt dokument med orden i huvudordlistan. Huvudordlistan innehåller de flesta vanliga ord, men inte egennamn, tekniska termer, förkortningar och så vidare. Dessutom kan vissa ord kan skrivas med versaler annorlunda i huvudordlistan än i ditt dokument. Lägga till sådana ord eller stavningar i en egen ordlista förhindrar att stavningskontrollen flagga dem.

Information om hur du använder och hanterar egna ordlistor finns i Lägga till ord i ordlistan för stavningskontroll.

Du kan kontrollera stavning och grammatik ignorera text. Anta att du infoga text från ett informellt e-postmeddelande som innehåller Meningsfragment och slang termer och du vill att stavnings- och grammatikkontrollen kontrollerar att ignorera alla fel i det här stycket med text.

Du kan skapa en särskild formatmall om du har en viss typ av innehåll som du inte vill ska stavnings- och grammatikkontrolleras, till exempel om dokumentet innehåller teknisk information som datakod.

Obs!: Om du vill att viss text ska ignoreras vid stavnings- och grammatikkontrollen, flaggas inga stavfel eller grammatiska fel i den texten. Informera andra personer som ska arbeta med dokumentet om att du använder det här alternativet.

 1. Markera texten som du vill ignorera i stavnings- och grammatikkontrollen.

 2. Klicka på Språk på fliken Granska.

  Klicka på Språk på fliken Granska för att ange ett språk för den markerade texten.

  Dialogrutan Språk visas i Word.

 3. Markera Kontrollera inte stavning eller grammatik.

  Välj Kontrollera inte stavning eller grammatik om du inte vill kontrollera den markerade texten.
 4. Klicka på OK.

Om dokumentet innehåller text som inte ska stavnings- och grammatikkontrolleras kan du ändra inställningen så att texten kontrolleras i Word.

 1. Markera hela dokumentet.

  Du kan till exempel trycka på KOMMANDO +A.

 2. Klicka på Språk på fliken Granska.

  Dialogrutan Språk visas i Word.

 3. Avmarkera kryssrutan Kontrollera inte stavning eller grammatik.

 4. Klicka på OK.

När du klickar på Språkkontroll på fliken Granska för att språkkontrollera texten i det aktuella dokumentet visas inte bara stavfel utan även grammatiska fel om Grammatikkontroll har markerats. Längst upp i dialogrutan Stavning och grammatik beskrivs vilken typ av fel som visas för tillfället.

Om grammatikkontrollen markerar fel som du inte vill åtgärda, kan du anpassa alternativen för grammatik och stil regler om du vill vara mindre restriktiva. Mer information om hur du stänger av regler för särskilda grammatik eller skriva format finns i välja grammatik och skrivregler i Word för Mac.

I Word finns en grammatikkontroll för naturligt språk som flaggar möjliga problem genom att en omfattande textanalys utförs. Om grammatikkontrollen inte kan fastställa rätt meningsbyggnad, eller om en tveksam användning av versaler påträffas, kanske texten flaggas felaktigt eller så visas fel förslag.

Snabbreferens

Kontrollera stavning och grammatik i Office för Mac

Välja grammatik och skrivregler i Word för Mac

Lägga till ord i ordlistan för stavningskontroll

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×