Starta en direktreklamskampanj med Publisher

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Direkta e-postkampanjer är ett bra sätt att locka nya kunder eller fråga kunder för mer affärer.

När du planerar din nuvarande marknadsförings kampanj svarar du på följande frågor:

 • Vilka kunder är du riktade till?

 • Vad är det exakta marknadsförings resultatet?

 • Vad är ditt marknadsförings meddelande?

När du väl har fastställt svaren på dessa frågor kan du använda Publisher för att utveckla innehållet och skapa dina direkta e-postpublikationer.

Utveckla innehållet

Innan du väljer publikationstyp och dess design är det viktigt att du känner till e-postkampanjens meddelande och syfte. När du utvecklar innehållet kan du behöva ändra designen för att få plats med text och bilder och vice versa. Om du behöver hjälp med innehålls utveckling kan du läsa tips för att skriva effektiva marknadsförings publikationer och tips för att arbeta med bilder.

Välja rätt publikationstyp för kampanjen

I Publisher kan du välja bland en mängd olika publikationstyper, till exempel vykort, flyg blad, Gratulations kort, broschyrer och e-post.

Du kan också kombinera flera publikationer till ett direkt e-postpaket för att få en mängd information till en bred publik.

Vykort är ett av de mest tids lösta sätten att nå kunderna direkt. De är också en av de mest ekonomiskt direkt reklam produkterna som du kan tillverka.

Använd vykort för att:

 • Tillkännage en försäljning

 • Bjuda in kunder till en speciell händelse

 • Publicize en omplacering

 • Ge ett gratis prov eller en rabatt

Skapa ett förslag, skapa ett meddelande eller visa ett utbud med en serie vykort genom att skicka varje vykort ett par dagar till varandra. I Publisher finns ett antal fördefinierade vykort att välja bland, eller så kan du skapa ett eget.

Om du har mer information för att skicka till dina kunder än ett vykort kan du använda ett flyg blad. Vanligt vis mindre formell än vykort är det lika enkelt och ännu mer ekonomiskt att tillverka. De är avsedda att passa på ett helt pappersark och kan skrivas ut på båda sidor för att omfatta två till fyra gånger mer information än ett vykort. Det är bara att se till att du inte förvirrar dina kunder genom att uppge för mycket information. Håll dina innehålls val justerade efter ditt direkta e-postmål.

Reklamblad är perfekta när du vill:

 • Ange en karta och vägvisningar

 • Visa särskilda priser

 • Ny produkt profil

Du kan välja bland reklambladen i Publisher och anpassa dem genom att lägga till en kupong, ett order formulär eller ett registrerings formulär.

Ett personligt signerat kort eller brev visar uppskrivning och gör kunderna värda. Här är några idéer om hur du använder Gratulations kort och mallar för att rikta dina direkt meddelanden till dem:

 • Skicka ett brev till företagets brev huvud för att presentera ditt företag och föreslå ytterligare kontakt. Erbjuda en särskild rabatt till kunder som får brevet i ditt företag eller inkludera ett presentkort.

 • Anpassa företagets mallar genom att göra huvud rubriken och logo typen mindre, med papper med en mjuk färg eller struktur, lägga till en bakgrunds bild som vattenstämpel och manuell att signera brevet.

 • Använd högtids kort för att skicka ett säsongs meddelande och infoga ett visitkort med en särskild rabatt på bak sidan.

 • Skicka ett hälsnings kort i stället för ett vykort eller flyg blad om du vill tillkännage en försäljning eller en speciell händelse eller Bjud in kunder till en butiks öppning.

 • Skicka kort som ett tack för tidigare affärer.

  Mer information om hur du skapar Gratulations kort finns i skapa Gratulations kort och inbjudningar med Publisher.

Broschyrer är ett idealiskt sätt att presentera företaget och dess produkter och tjänster till nya kunder. Du kan e-posttips utan extra kostnad för kuvert genom att lägga till dina kunders post adresser på bak sidan. Du kan också skicka broschyrer till egna och andra verksamheter.

Med broschyr design i Publisher får du möjlighet att dela upp sidan i tre eller fyra paneler. Du kan också anpassa en broschyr genom att lägga till en order, anmälnings-eller svars form.

Här är några idéer för hur du använder broschyrer som direkt meddelanden:

 • Inkludera en företags profil som en del av panelerna fram och bak och Lägg till en del av produkt katalogen på insidan.

 • Lista de produkter och tjänster som du erbjuds. Se till att du inkluderar ett order formulär och instruktioner för ringer i en beställning.

 • Lägga till en kupong på en av broschyrens paneler.

  1. Klicka på annonserpå fliken Infoga .

  2. Välj kupong under kupongeroch klicka sedan på Infoga.

   Du kan redigera kupong texten och andra uppgifter.

   Om du behöver ändra storlek på kupongen drar du i ett av kupongens hörn handtag.

Mer information om att utveckla en broschyr för ditt företag finns i skapa broschyrer som hjälper dig att sälja i Publisher.

Om du vill skicka mycket information och överklaga till det breda kund intresset kan du kombinera flera marknadsförings delar i ett direkt e-postpaket.

Vykort och broschyrer med landskapsdesign från Contoso

Du kan till exempel göra något av följande:

 • Skapa en pris lista som visar företagets produkter och inkludera den i ett nyhets brev som ger kunderna en bredare bild av ditt företag och dess framtida tillväxt.

 • E-posta ett nyhets brev tillsammans med en komplett företags katalog.

 • Skicka ett paket som innehåller ett undertecknat brev i företags brev huvudet, en broschyr som beskriver ditt företag och ett vykort med en särskild inledande rabatt.

Genom att använda e-post kan du rikta ett mål grupps segment som kan vara svårt att nå genom andra metoder. Med funktionen Koppla e-post kan du skicka ett mer personligt e-postmeddelande. Du kan till och med konvertera andra publikationer som du skapar i e-postmeddelanden till en mer enhetlig marknadsförings kampanj.

Mer information om hur du använder e-post som en del av en marknadsförings kampanj finns i tips om marknadsföring via e-post.

Välja en publikationsdesign

När du har bestämt dig för en publikationstyp är det dags att välja en design. Du kan använda:

 1. I Publisher klickar du på fil > nyoch skriver sedan en publikationstyp i sökrutan eller klickar på inbyggd för att se ett galleri med layouter sorterade efter Publikationstyp.

 2. Klicka på en av publikationssidorna i listan. Klicka till exempel på broschyrer.

 3. I katalogen broschyrer klickar du på den design du vill använda och väljer andra alternativ som du vill använda (till exempel ett färg schema, ett teckensnitts schema eller en uppsättning med företags information) och klickar sedan på skapa.

  Obs!: Mer information om teckensnitts scheman och uppsättningar med företags information finns i skapa och ändra teckensnitts scheman för professionellt utseende och skapa, ändra eller ta bort information om affärs uppgifter.

Publisher innehåller uppsättningar med olika typer av publikationer som ger en enhetlig design. Du kan till exempel skapa broschyrer, visitkort, vykort, brev papper, kuvert, flyg blad och nyhets brev som alla använder Brocade-designen.

Du kan välja en design som är koordinerad över olika typer av publikationer eller skapa en ny publikation baserat på en publikation som du redan har skapat. Gör något av följande:

Välja en design som är koordinerad över olika typer av publikationer

 1. I Publisher klickar du på fil > nyoch skriver sedan en publikationstyp i sökrutan eller klickar på inbyggd för att se ett galleri med layouter sorterade efter Publikationstyp.

 2. Klicka på en av publikationssidorna i listan. Klicka till exempel på vykort.

 3. Klicka på den design du vill använda i vykorts katalogen, Anteckna namnet på designen (till exempel Brocade) och klicka sedan på önskad storlek.

 4. När du skapar andra typer av publikationer väljer du samma design namn. Om du till exempel vill skapa en broschyr klickar du på Brocade i broschyrens katalog.

  Tips: Du kan använda en unik design för en e-postpublikation och ändå behålla det färg schema och de teckensnitt som motsvarar din företags identitet. Välj det färg schema som du vill använda för ditt företag på fliken Sidlayout i gruppen scheman i den publikation som du vill använda.

 5. Välj andra alternativ som du vill använda, till exempel ett färg schema, ett teckensnitts schema eller en uppsättning med företags information, och klicka sedan på skapa.

  Obs!: Mer information om teckensnitts scheman och uppsättningar med företags information finns i skapa och ändra teckensnitts scheman för professionellt utseende och skapa, ändra eller ta bort information om affärs uppgifter.

Skapa en ny publikation baserat på en som du redan har skapat

 1. Öppna publikationen som du redan har skapat i Publisher.

 2. Spara publikationen och klicka sedan på ändra mallpå fliken Sidlayout .

 3. Klicka på en publikationstyp i dialog rutan ändra mall . Klicka till exempel på broschyrer.

 4. Klicka på den design du använde för den ursprungliga publikationen, klicka på OKoch sedan på OK igen.

  Viktigt!: Om du redan har lagt till innehåll i publikationen kan du välja att tillämpa ändringarna på den befintliga publikationen eller skapa en ny i dialog rutan ändra mall . Om du väljer att skapa en ny publikation stängs publikationen som du arbetade med och sparas inte. Se till att spara publikationen som du arbetar med innan du klickar på ändra mall. Eller så kan du klicka på Avbryt för att gå tillbaka till den tidigare publikationen.

 5. Objekt som inte passar in i den valda designen visas i fönstret extra innehåll . Om du ser ett objekt under extra innehållklickar du på pilen till höger om objektet och gör något av följande:

  • Om du vill lägga till det extra innehållet i publikationen klickar du på Infoga.

  • Om du vill ta bort det extra innehållet klickar du på ta bort.

  • Om du vill spara det extra innehållet som ett Bygg block som du kan använda i en annan publikation klickar du på Spara som bygg block.

 1. Starta Publisher och klicka på en av publikationssidorna. Klicka till exempel på hälsnings kort.

 2. Klicka på tom storleki katalogen hälsnings kort och klicka sedan på önskad storlek.

 3. Välj andra alternativ som du vill använda, till exempel ett färg schema, ett teckensnitts schema eller en uppsättning med företags information, och klicka sedan på skapa.

  Obs!: Mer information om teckensnitts scheman och uppsättningar med företags information finns i skapa och ändra teckensnitts scheman för professionellt utseende och skapa, ändra eller ta bort information om affärs uppgifter.

Förbereda e-postpublikationen och spåra svaren

Det spelar ingen roll hur Clever din e-post är, det har ingen effekt om du skickar det till fel personer. Genom att noggrant kvalificera kund namnen på din distributions lista och rikta dina utskick till kunder som är intresserade av ditt erbjudande kan du maximera marknadsförings kampanjens framgång.

När du har kvalificerat namnen på din distributions lista kan Publisher hjälpa dig att skapa, hantera och lagra en enskild kund lista genom att kombinera och redigera kund listor från flera källor. Mer information om att förbereda och förfina distributions listan finns i tips för distributions listor.

med Publisher kan du också anpassa varje direkt utskick till mottagaren, till exempel med kundens namn och adress, en personlig hälsning eller information om kundens senaste besök. Mer information om hur du anpassar dina direkta e-postpublikationer finns i tips för att personanpassa din publikation.

Genom att hålla reda på svaren på marknadsförings kampanjen och förstå vad du uppmaningen med svar på kan du ta reda på vilken taktiker som lyckades och vilken som inte gjorde det. Mer information om hur du kan spåra svar på din e-postkampanj effektivt finns i tips för att spåra effektiviteten.

Överst på sidan

Utveckla innehållet

Innan du väljer publikationstyp och dess design är det viktigt att du känner till e-postkampanjens meddelande och syfte. När du utvecklar innehållet kan du behöva ändra designen för att få plats med text och bilder och vice versa. Om du behöver hjälp med innehålls utveckling kan du läsa tips för att skriva effektiva marknadsförings publikationer och tips för att arbeta med bilder.

Välja rätt publikationstyp för kampanjen

I Publisher kan du välja bland en mängd olika publikationstyper, till exempel vykort, flyg blad, Gratulations kort, broschyrer och e-post.

Du kan också kombinera flera publikationer till ett direkt e-postpaket för att få en mängd information till en bred publik.

Vykort är ett av de mest tids lösta sätten att nå kunderna direkt. De är också en av de mest ekonomiskt direkt reklam produkterna som du kan tillverka.

Använd vykort för att:

 • Tillkännage en försäljning

 • Bjuda in kunder till en speciell händelse

 • Publicize en omplacering

 • Ge ett gratis prov eller en rabatt

Skapa ett förslag, skapa ett meddelande eller visa ett utbud med en serie vykort genom att skicka varje vykort ett par dagar till varandra. I Publisher finns ett antal fördefinierade vykort att välja bland, eller så kan du skapa ett eget.

Om du har mer information för att skicka till dina kunder än ett vykort kan du använda ett flyg blad. Vanligt vis mindre formell än vykort är det lika enkelt och ännu mer ekonomiskt att tillverka. De är avsedda att passa på ett helt pappersark och kan skrivas ut på båda sidor för att omfatta två till fyra gånger mer information än ett vykort. Det är bara att se till att du inte förvirrar dina kunder genom att uppge för mycket information. Håll dina innehålls val justerade efter ditt direkta e-postmål.

Reklamblad är perfekta när du vill:

 • Ange en karta och vägvisningar

 • Visa särskilda priser

 • Ny produkt profil

Du kan välja bland reklambladen i Publisher och anpassa dem genom att lägga till en kupong, ett order formulär eller ett registrerings formulär.

Ett personligt signerat kort eller brev visar uppskrivning och gör kunderna värda. Här är några idéer om hur du använder Gratulations kort och mallar för att rikta dina direkt meddelanden till dem:

 • Skicka ett brev till företagets brev huvud för att presentera ditt företag och föreslå ytterligare kontakt. Erbjuda en särskild rabatt till kunder som får brevet i ditt företag eller inkludera ett presentkort.

 • Anpassa företagets mallar genom att göra huvud rubriken och logo typen mindre, med papper med en mjuk färg eller struktur, lägga till en bakgrunds bild som vattenstämpel och manuell att signera brevet.

 • Använd högtids kort för att skicka ett säsongs meddelande och infoga ett visitkort med en särskild rabatt på bak sidan.

 • Skicka ett hälsnings kort i stället för ett vykort eller flyg blad om du vill tillkännage en försäljning eller en speciell händelse eller Bjud in kunder till en butiks öppning.

 • Skicka kort som ett tack för tidigare affärer.

  Mer information om hur du skapar Gratulations kort finns i skapa Gratulations kort och inbjudningar med Publisher.

Broschyrer är ett idealiskt sätt att presentera företaget och dess produkter och tjänster till nya kunder. Du kan e-posttips utan extra kostnad för kuvert genom att lägga till dina kunders post adresser på bak sidan. Du kan också skicka broschyrer till egna och andra verksamheter.

Med broschyr design i Publisher får du möjlighet att dela upp sidan i tre eller fyra paneler. Du kan också anpassa en broschyr genom att lägga till en order, anmälnings-eller svars form.

Här är några idéer för hur du använder broschyrer som direkt meddelanden:

 • Inkludera en företags profil som en del av panelerna fram och bak och Lägg till en del av produkt katalogen på insidan.

 • Lista de produkter och tjänster som du erbjuds. Se till att du inkluderar ett order formulär och instruktioner för ringer i en beställning.

 • Lägga till en kupong från design galleriet i Publisher till en av broschyrens paneler.

  1. På menyn Infoga klickar du på Designgalleriobjekt.

  2. Klicka på kupongerunder Kategorier.

  3. Välj kupong och eventuella andra alternativ som du vill använda och klicka sedan på Infoga objekt.

   Om du behöver ändra storlek på kupongen drar du i ett av kupongens hörn handtag.

Mer information om att utveckla en broschyr för ditt företag finns i skapa broschyrer som hjälper dig att sälja i Publisher.

Om du vill skicka mycket information och överklaga till det breda kund intresset kan du kombinera flera marknadsförings delar i ett direkt e-postpaket.

Vykort och broschyrer med landskapsdesign från Contoso

Du kan till exempel göra något av följande:

 • Skapa en pris lista som visar företagets produkter och inkludera den i ett nyhets brev som ger kunderna en bredare bild av ditt företag och dess framtida tillväxt.

 • E-posta ett nyhets brev tillsammans med en komplett företags katalog.

 • Skicka ett paket som innehåller ett undertecknat brev i företags brev huvudet, en broschyr som beskriver ditt företag och ett vykort med en särskild inledande rabatt.

Genom att använda e-post kan du rikta ett mål grupps segment som kan vara svårt att nå genom andra metoder. Med funktionen Koppla e-post kan du skicka ett mer personligt e-postmeddelande. Du kan till och med konvertera andra publikationer som du skapar i e-postmeddelanden till en mer enhetlig marknadsförings kampanj.

Mer information om hur du använder e-post som en del av en marknadsförings kampanj finns i tips om marknadsföring via e-post.

Välja en publikationsdesign

När du har bestämt dig för en publikationstyp är det dags att välja en design. Du kan använda:

 1. Starta Publisher och klicka på en av publikationssidorna i listan publikationstyper . Klicka till exempel på broschyrer.

 2. I katalogen broschyrer klickar du på den design du vill använda, väljer andra alternativ som du vill använda (till exempel ett färg schema, ett teckensnitts schema eller en företags information) och klickar sedan på skapa.

  Obs!: Mer information om teckensnitts scheman och uppsättningar med företags information finns i skapa och ändra teckensnitts scheman för professionellt utseende och skapa, ändra eller ta bort information om affärs uppgifter.

Publisher innehåller uppsättningar med olika typer av publikationer som ger en enhetlig design. Du kan till exempel skapa broschyrer, visitkort, vykort, brev papper, kuvert, flyg blad och nyhets brev som alla använder Brocade-designen.

Du kan välja en design som är koordinerad över olika typer av publikationer eller skapa en ny publikation baserat på en publikation som du redan har skapat. Gör något av följande:

Välja en design som är koordinerad över olika typer av publikationer

 1. Starta Publisher och klicka på en av publikationssidorna i listan publikationstyper . Klicka till exempel på vykort.

 2. Klicka på den design du vill använda i vykorts katalogen, Anteckna namnet på designen (till exempel Brocade) och klicka sedan på önskad storlek.

 3. När du skapar andra typer av publikationer väljer du samma design namn. Om du till exempel vill skapa en broschyr klickar du på Brocade i broschyrens katalog.

  Tips: Du kan använda en unik design för en e-postpublikation och ändå behålla det färg schema och de teckensnitt som motsvarar din företags identitet. Öppna publikationen som du vill använda och klicka på färg schemanformat -menyn. Under Använd ett färg schemaväljer du det färg schema som du använder för ditt företag. Klicka på teckensnitts schemanformat -menyn. Under Använd ett teckensnitts schemaväljer du det teckensnitt som du använder för ditt företag.

 4. Välj andra alternativ som du vill använda, till exempel ett färg schema, ett teckensnitts schema eller en uppsättning med företags information, och klicka sedan på skapa.

  Obs!: Mer information om teckensnitts scheman och uppsättningar med företags information finns i skapa och ändra teckensnitts scheman för professionellt utseende och skapa, ändra eller ta bort information om affärs uppgifter.

Skapa en ny publikation baserat på en som du redan har skapat

 1. Öppna publikationen som du redan har skapat i Publisher.

 2. Klicka på ändra mallunder Publikationsalternativi åtgärds fönstret Formatera publikation .

  Om du till exempel baserar en ny publikation på ett visitkort som du har skapat klickar du på ändra mall under alternativ för visitkort.

 3. Klicka på en publikationstyp i dialog rutan ändra mall . Klicka till exempel på broschyrer.

 4. Klicka på den design du använde för den ursprungliga publikationen och klicka sedan på OK.

  Viktigt!: Om du redan har lagt till innehåll i publikationen kan du välja att tillämpa ändringarna på den befintliga publikationen eller skapa en ny i dialog rutan ändra mall . Om du väljer att skapa en ny publikation stängs publikationen som du arbetade med och sparas inte. Se till att spara publikationen som du arbetar med innan du klickar på ändra mall. Eller så kan du klicka på Avbryt för att gå tillbaka till den tidigare publikationen.

 5. Granska det extra innehållet.

  Objekt som inte ryms i den valda designen visas under extra innehåll i åtgärds fönstret Formatera publikation . Om du ser ett objekt under extra innehållklickar du på pilen till höger om objektet och gör något av följande:

  • Om du vill lägga till det extra innehållet i publikationen klickar du på Infoga.

  • Om du vill ta bort det extra innehållet klickar du på ta bort.

  • Klicka på Flytta till innehålls bibliotekom du vill lägga till det extra innehållet i innehålls biblioteket.

Viktigt!: Du måste först vara ansluten till Internet innan du kan söka efter Publisher-mallar på Office Online.

 1. Starta Publisher och klicka på en av publikationssidorna i listan publikationstyper . Klicka till exempel på vykort.

 2. Gör något av följande:

  • Klicka på Visa mallar från Microsoft Office Onlinei vykorts katalogen. Om du ser en katalog under rubrik, till exempel marknadsföring eller fast egendom, klickar du på den för att se de tillgängliga mallarna.

  • Skriv ett nyckelord i rutan Sök efter mallar. Skriv till exempel vykort. I nästa ruta väljer du på Microsoft Office Onlineoch klickar sedan på den gröna Sök knappen.

   Obs!: Rutan Sök efter mallar är ovanför katalog rubriken.

 3. Klicka på den mall du vill använda och klicka sedan på skapa.

 1. Starta Publisher och klicka på en av publikationssidorna i listan publikationstyper . Klicka till exempel på hälsnings kort.

 2. Klicka på tomma storlekarunder rubriken hälsnings kort i katalogen hälsnings kort och klicka sedan på önskad storlek.

 3. Välj andra alternativ som du vill använda, till exempel ett färg schema, ett teckensnitts schema eller en uppsättning med företags information, och klicka sedan på skapa.

  Obs!: Mer information om teckensnitts scheman och uppsättningar med företags information finns i skapa och ändra teckensnitts scheman för professionellt utseende och skapa, ändra eller ta bort information om affärs uppgifter.

Överst på sidan

Förbereda e-postpublikationen och spåra svaren

Det spelar ingen roll hur Clever din e-post är, det har ingen effekt om du skickar det till fel personer. Genom att noggrant kvalificera kund namnen på din distributions lista och rikta dina utskick till kunder som är intresserade av ditt erbjudande kan du maximera marknadsförings kampanjens framgång.

När du har kvalificerat namnen på din distributions lista kan Publisher hjälpa dig att skapa, hantera och lagra en enskild kund lista genom att kombinera och redigera kund listor från flera källor. Mer information om att förbereda och förfina distributions listan finns i tips för distributions listor.

med Publisher kan du också anpassa varje direkt utskick till mottagaren, till exempel med kundens namn och adress, en personlig hälsning eller information om kundens senaste besök. Mer information om hur du anpassar dina direkta e-postpublikationer finns i tips för att personanpassa din publikation.

Genom att hålla reda på svaren på marknadsförings kampanjen och förstå vad du uppmaningen med svar på kan du ta reda på vilken taktiker som lyckades och vilken som inte gjorde det. Mer information om hur du kan spåra svar på din e-postkampanj effektivt finns i tips för att spåra effektiviteten.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×