Starta en direktreklamskampanj med Publisher

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Direktreklamkampanjer är ett utmärkt sätt att locka nya kunder eller utöka samarbetet med befintliga kunder.

Besvara de här frågorna innan du planerar din aktuella marknadsföringskampanj:

 • Vilka kunder är målgruppen?

 • Vad exakt är det du vill få ut av marknadsföringskampanjen?

 • Vilket är ditt marknadsföringsbudskap?

När du har kommit fram till tydliga svar på de här frågorna är du redo att använda Microsoft Office Publisher 2007 för att skapa innehållet och tillverka direktutskicken.

Vad vill du göra?

Utveckla innehåll

Välj rätt publikationstyp för kampanjen

Välj publikationsdesign för en

Förbered dig för att skicka din publikation och följa upp svaren

Skapa innehåll

Innan du väljer publikationstyp och dess design, se till att du känner till meddelandet och syftet med direktreklamskampanj. När du utvecklar innehållet kan du behöva ändra design för text och bilder, och vice versa. Hjälp med innehåll utveckling finns i Tips för hur du skriver effektiva marknadsföringspublikationer och Tips för att arbeta med bilder.

Överst på sidan

Välja rätt publikationstyp för din kampanj

Du kan välja från en mängd olika typer av publikationer, inklusive Vykort, reklamblad, gratulationskort, mallar, broschyreroch e-posti Office Publisher 2007.

Det går också bra att kombinera flera olika publikationer till ett gemensamt direktutskick när du vill sprida olika typer av information till ett bred publik.

Vykort

Vykort är ett av de mest traditionella sätten när du vill nå ut till kunder direkt. Det är också ett av de mest ekonomiska produktionsalternativen när det gäller marknadsföring via direktreklam.

Använd vykort när du vill

 • avisera om en rea

 • bjuda in kunder till ett specialevenemang

 • offentliggöra en flytt

 • erbjuda gratisprover eller rabatt.

Skapa förväntningar, bygg upp ett budskap eller presentera ett erbjudande med en rad vykort genom att skicka vykorten med ett par dagar eller veckors mellanrum. I Publisher finns det mer än 150 fördefinierade vykort att välja bland.

Reklamblad

Om du har mer information att skicka till dina kunder än vad som får plats på ett vykort kan du använda ett reklamblad. Reklamblad är vanligtvis mindre formella än vykort, men lika enkla att producera och till och med ännu mer ekonomiska. De är utformade för att få plats på ett helt pappersark och kan skrivas ut på båda sidorna så att två till fyra gånger så mycket information får plats som på ett vykort. Vad som är viktigt är att se till så att kunderna inte blir förvirrade av för mycket information. Valet av innehåll ska gå i linje med målet med direktreklamen.

Reklamblad passar perfekt när du vill

 • tillhandahålla en karta och vägbeskrivning

 • demonstrera specialpriser

 • framställa nya produkter.

Du kan välja bland genom 145 flygblad formaten som du kan anpassa genom att lägga till en kupong, ett orderformulär eller en anmälningsformulär.

Hälsningskort och brevpapper

Ett kort eller brev som har undertecknats personligen är ett tecken på uppskattning och får kunderna att känna sig speciella. Här presenteras flera idéer om hur du kan använda hälsningskort och brevpapper för att uppfylla de mål du har med direktreklamen:

 • Skicka ett brev med företagets brevhuvud på när du vill presentera ditt företag och föreslå vidare kontakt. Erbjud specialrabatter för de kunder som tar med brevet till affären eller skicka med ett presentkort.

 • Anpassa företagets brevpapper genom att göra huvudrubriken och logotypen mindre, använda papper med en svag färg eller annan struktur, lägga till en bakgrundsbild som vattenmärke eller handsignera brevet.

 • Använd helgkort när du vill skicka en högtidshälsning och bifoga ett visitkort med ett specialerbjudande på baksidan.

 • Skicka ett hälsningskort i stället för ett vykort eller reklamblad när du vill avisera om en rea eller ett specialevenemang eller om du vill bjuda in kunder till en nyöppnad butik.

 • Skicka tackkort för affärer som redan genomförts.

  Mer information om hur du skapar hälsningskort finns i få kontakt med kunder och vänner hälsningskort i Publisher.

Broschyrer

Broschyrer är ett enkelt sätt att presentera företaget och dess produkter och tjänster för nya kunder. Du kan skicka broschyrer utan extrakostnaden för kuvert genom att lägga till kundens postadress på baksidan. Det går också att distribuera broschyrer inom det egna företaget eller till andra företag.

Med broschyrdesignerna i Publisher har du möjlighet att dela arket i tre eller fyra sidor. Du kan också anpassa broschyren genom att lägga till ett formulär för beställning, registrering eller feedback.

Här följer några idéer om hur du kan använda broschyrer som direktutskicksdelar:

 • Infoga en företagsprofil till en del av fram- eller baksidan och lägg till delar av produktkatalogen på insidan.

 • Lista de produkter och tjänster du har att erbjuda. Se till att bifoga ett beställningsformulär och anvisningar om hur man ringer in en beställning.

 • Lägg till en kupong från Designgalleriet i Publisher till någon av sidorna i broschyren.

  1. Klicka på DesigngalleriobjektInfoga-menyn.

  2. Klicka på Kuponger under Kategorier.

  3. Markera den kupong och övriga alternativ du vill använda och klicka på Infoga objekt.

   Om du behöver byta storlek på kupongen drar du i en av kupongens hörnhandtag.

Mer information om hur du utvecklar en broschyr för ditt företag finns i skapa broschyrer som hjälper dig att sälja i Publisher.

Publikationspaketet

Om du vill skicka mycket information och vända dig till den bredaste gruppen av kundintressenter kan du kombinera flera delar av marknadsföringen i ett enda gemensamt direktutskick.

Vykort och broschyrer med landskapsdesign från Contoso

Du kan till exempel göra något av följande:

 • Skapa en prislista med alla företagets produkter och bifoga den i ett nyhetsbrev så att dina kunder får en större inblick i ditt företag och dess framtida tillväxt.

 • Skicka ett nyhetsbrev tillsammans med en komplett företagskatalog.

 • Skicka ett paket som innehåller ett signerat brev på företagets brevpapper, en broschyr som beskriver företaget och ett vykort med ett introduktionserbjudande om specialrabatter.

E-post

Om du använder e-post kan du inrikta dig på ett målgruppssegment som kan vara svårt att nå på andra vägar. Med funktionen för kopplad e-post kan du skicka mer personliga e-postmeddelanden. Du kan till och med konvertera andra publikationer som du skapar till e-postmeddelanden och på så sätt skapa en mer enhetlig marknadsföringskampanj.

Mer information om hur du använder e-post som en del av din marknadsföringskampanj finns i Tips om e-marknadsföring.

Överst på sidan

Välja en publikationsdesign

När du har bestämt dig för en publikationstyp är det dags att välja design. Du kan använda:

 • En av de många fördefinierade publikationer som är tillgängliga för varje publikationstyp.

 • En uppsättning koordinerad design med samma utseende över många publikationstyper. Detta är användbart om du skapar en publikation paket och det hjälper dig att fastställa företagets identitet och varumärke.

 • En av de nya mallar tillgängliga på Microsoft Office Online-webbplatsen.

 • En publikation som du utformar från början.

Använda en fördefinierad publikation

 1. Starta Publisher och klicka på någon av publikationstyperna i listan Publikationstyper. Klicka till exempel på Broschyrer.

 2. Klicka på den design du vill använda i katalogen Broschyrer, välj eventuella andra alternativ du vill ha med (till exempel ett färgschema, ett teckensnittsschema eller en uppsättning företagsinformation) och klicka sedan på Skapa.

  Obs!: Mer information om teckentabeller och uppsättningar med företagsinformation finns i Skapa och ändra teckensnittsschema för ett professionellt utseende och Skapa, ändra eller ta bort företagsinformation.

Använda en uppsättning koordinerade designer

Office Publisher 2007 innehåller uppsättningar av olika publikationstyper som har en enhetlig design gemensamt. Du kan till exempel skapa broschyrer, visitkort, vykort, brevhuvuden, kuvert, reklamblad och nyhetsbrev som alla har designen Brokad.

Du kan välja en design som är koordinerad i flera publikationstyper eller skapa en ny publikation som är baserad på en du redan har skapat. Gör något av följande:

Välj en design som är koordinerad i flera publikationstyper

 1. Starta Publisher och klicka på någon av publikationstyperna i listan Publikationstyper. Klicka till exempel på Vykort.

 2. Klicka på den design du vill använda i katalogen Vykort, notera namnet på designen (till exempel Brokad) och klicka på önskad storlek.

 3. Välj samma designnamn när du skapar andra publikationstyper. Om du till exempel vill skapa en broschyr klickar du på Brokad i katalogen Broschyrer.

  Tips: Du kan använda en unik design för ett direktutskick men ändå hålla dig till ett färgschema och teckensnitt som återspeglar företagets identitet. Öppna publikationen och klicka sedan på FärgschemanFormat-menyn. Välj det färgschema du vill använda för företaget under Använd ett färgschema. Klicka på TeckensnittsschemanFormat-menyn. Välj det färgschema du vill använda för företaget under Använd ett färgschema.

 4. Välj eventuella andra alternativ som du vill använda, till exempel ett färgschema, ett teckensnittsschema eller en uppsättning företagsinformation, och klicka sedan på Skapa.

  Obs!: Mer information om teckentabeller och uppsättningar med företagsinformation finns i Skapa och ändra teckensnittsschema för ett professionellt utseende och Skapa, ändra eller ta bort företagsinformation.

Skapa en ny publikation baserad på en som du redan skapat

 1. Öppna den publikation du redan har skapat i Publisher.

 2. Klicka på Ändra mall under publikation skriver alternativ visas i åtgärdsfönstret Formatera publikation.

  Om du till exempel baserar din nya publikationen på ett visitkort som du skapat tidigare klickar du på Ändra mall under Alternativ för Visitkort.

 3. Klicka på en publikationstyp i dialogrutan Ändra mall. Klicka till exempel på Broschyrer.

 4. Klicka på den design som du använde för den ursprungliga publikationen, och klicka sedan på OK.

  Viktigt!: Om du redan har lagt till innehåll i publikationen kan du välja att använda ändringarna i den befintliga publikationen eller skapa en ny i dialogrutan Ändra mall. Om du väljer att skapa en ny publikation stängs den publikation du arbetade med utan att sparas. Var noga med att spara den publikation du arbetar med just nu innan du klickar på Ändra mall. Du kan också klicka på Avbryt om du vill återgå till den tidigare publikationen.

 5. Granska extra innehåll.

  Alla objekt som inte får plats i den valda designen visas under Extra innehåll i åtgärdsfönstret Formatera publikation. Om du ser ett objekt under Extra innehåll klickar du på pilen till höger om objektet och gör något av följande:

  • Klicka på Infoga om du vill lägga till det extra innehållet i publikationen.

  • Klicka på Ta bort om du vill ta bort det extra innehållet.

  • Klicka på Flytta till innehållsbiblioteket om du vill lägga till det extra innehållet i innehållsbiblioteket.

Använda en mall från webbplatsen Office Online

Viktigt!: Du måste vara ansluten till Internet innan du kan söka efter Publisher-mallar på Office Online.

 1. Starta Publisher och klicka på någon av publikationstyperna i listan Publikationstyper. Klicka till exempel på Vykort.

 2. Gör något av följande:

  • Klicka på Visa mallar från Microsoft Office Online i katalogen Vykort. Om du ser en underrubrik i katalogen, till exempel Marknadsföring eller Fastigheter kan du klicka på den för att se vilka mallar som finns tillgängliga.

  • Skriv ett nyckelord i rutan Sök efter mallar, till exempel vykort. I nästa ruta markerar du På Microsoft Office Online och klickar sedan på den gröna Sök-knappen.

   Obs!: Rutan Sök efter mallar finns ovanför katalogrubriken.

 3. Klicka på den mall du vill använda och sedan på Skapa.

Använda en design som du skapar från grunden

 1. Starta Publisher och klicka på någon av publikationstyperna i listan Publikationstyper. Klicka till exempel på Hälsningskort.

 2. Klicka på Tomma storleksalternativ under rubriken Hälsningskort i katalogen Hälsningskort.

 3. Välj eventuella andra alternativ som du vill använda, till exempel ett färgschema, ett teckensnittsschema eller en uppsättning företagsinformation, och klicka sedan på Skapa.

  Obs!: Mer information om teckentabeller och uppsättningar med företagsinformation finns i Skapa och ändra teckensnittsschema för ett professionellt utseende och Skapa, ändra eller ta bort företagsinformation.

Överst på sidan

Göra förberedelser för att skicka ut publikationen och följa upp reaktionerna

Oavsett hur bra dina utskick är uteblir effekten om du skickar dem till fel personer. Genom att välja ut kundnamn från distributionslistan med omsorg och inrikta utskicket på kunder som kan vara intresserade av ditt erbjudande kan du göra din marknadsföringskampanj extra framgångsrik.

När du har kvalificerat namn på adresslistan hjälper Office Publisher 2007 dig att skapa, hantera och lagra en enda Kundlista genom att kombinera och redigera kundlistor från flera källor. Mer information om hur du förbereder och förfina distributionslistan finns i Tips om distributionslistor.

Office Publisher 2007 också är det enkelt att anpassa animeringseffekten direktutskick efter mottagaren – till exempel med kundens namn och adress, en personlig hälsning eller information om kundens senaste besök. Mer information om hur du anpassar direktutskick publikationer finns i Tips för att anpassa din publikation.

Genom att hålla reda på svar som du kommer till din marknadsföringskampanj och förstå vad du uppmanas att göra de svar du identifiera vilka taktiker lyckades och som är oförändrad. Mer information om hur du effektivt spåra svar på dina direktreklamskampanj finns i Tips för effektiv uppföljning.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×