Start (fält)

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Fältet Start visas det datum då en aktivitet, resurs eller tilldelning har planerats ska börja. Du kan ha Microsoft Project beräkna startdatum eller ange det själv.

Det finns flera kategorier av fälten.

Datatyp    Datum

Start (aktivitetsfält)

Typ av post    Beräknad eller manuell

Beräkning    I Project beräknas aktivitetens startdatum från projektets startdatum och eventuella aktivitetssamband. Project kan också använda aktivitet varaktighet och andra villkor. Om resurser tilldelas anser Project också resurskalender och tilldelning enheter.

Om du anger ett startdatum för en automatiskt schemalagd aktivitet Project tilldelas villkoret Starta tidigast till aktiviteten och angivet startdatumet används som villkorsdatum. Om projektet schemaläggs från slutdatumet, och om du anger ett startdatum, används automatiskt villkoret Starta senast till aktiviteten.

Obs!: Alla aktiviteter schemaläggs automatiskt Microsoft Office Project 2007 och tidigare versioner.

Om du använder Microsoft Project 2010 och ange ett startdatum för manuellt schemalagd aktivitet, datumet anges bara som är och Project inte tilldela en aktivitetsbegränsning eller göra andra ändringar av schemaläggning.

Om du anger ett verkligt startdatum som skiljer sig från det planerade startdatumet ändras projektet det schemalagda startdatumet för överensstämmelse med datumet i fältet Verklig Start.

Rekommenderad användning    Lägg till fältet Start i en aktivitetslista om du vill visa eller filtrera för aktivitet startdatum. Fältet Start visas i vyn Gantt-schema som standard.

Exempel    Du behöver filtrera fram alla startdatum schemalagts senare än mars. Filtrera efter fältet Start för att visa endast de aktiviteter som har schemalagts med ett startdatum utöver 31 mars.

Obs!    Du kan ange ett giltigt startdatum i en manuellt schemalagd aktivitet eller du kan skriva text, till exempel TBD eller Okänd. En manuellt schemalagd aktivitet betraktas som en platshållare för aktiviteten tills två av tre schemaläggningsfaktorer – startdatum, slutdatum och varaktighet, innehåller giltiga schemainformation.

När du anger procent färdigt eller verkligt arbete projekt schemaläggs återstående arbete kring rapportdatumet och det kan ändras det här schemalagda startdatumet. Om du vill kan du lämna uppföljningsfälten i projektet enligt det ursprungliga schemat, även om färdigt arbete visas senare och återstående arbete visas tidigare.

Klicka på Alternativ för Office Project 2007 och tidigare versioner på Verktyg-menyn. På fliken beräkning avmarkera kryssrutorna betecknat Flytta slutet på avslutade delar som infaller efter rapportdatumet till rapportdatumet och flytta fram starten av återstående delar som ligger före rapportdatumet till rapportdatumet. Om du vill ange rapportdatum till ett annat datum än dagens datum klickar du på Projektinformationprojekt-menyn och sedan ange datum i rutan rapportdatum.

Om du använder Project 2010 klickar du på

på fliken Arkiv

, klicka på Alternativ och sedan på beräkning. Avmarkera kryssrutorna Flytta slutet på avslutade delar som infaller efter rapportdatumet till rapportdatumet och flytta fram starten av återstående delar som ligger före rapportdatumet till rapportdatumet. Du kan ange rapportdatum till ett annat datum än dagens datum. Klicka på Projektinformation på fliken projekt i gruppen Egenskaper och sedan ange datum i rutan rapportdatum.

Start (resursfält)

Typ av post    Beräknad

Beräkning    Project beräknar resursens startdatum som det tidigaste startdatumet för alla tilldelningar för resursen.

Rekommenderad användning    Lägg till fältet Start i en resurslista om du vill visa eller filtrera fram de tidigaste startdatumen för resurser.

Exempel    Du behöver se när Johan är schemalagd att börja med först 10 tilldelade aktiviteter. Lägg till fältet Start i vyn Resurslista. Du ser tidigaste startdatum för alla Johan tilldelningar.

Start (tilldelningsfält)

Posttyp    Beräknad eller angiven

Beräkning    I Project beräknas tilldelningens startdatum baserat på resurskalender och aktivitetssamband. Det tar också hänsyn aktivitetens startdatum och tilldelningar fördröjning på följande sätt:

Start (tilldelning) = Start (aktivitet) + förskjutning (tilldelning)

Om du anger ett startdatum för uppgiften som är senare än startdatumet för uppgiften anges Project skillnaden som Tilldelningsförskjutning.

Rekommenderad användning    Lägg till fältet Start i vyn Aktivitetsanvändning eller Resursanvändning när du vill granska, filtrera eller redigera startdatum för tilldelningar.

Exempel    Du behöver granska alla startdatum för sju personer som tilldelats aktiviteten ”Skriva förslag”. Lägg till fältet Start i vyn Aktivitetsanvändning. Under aktiviteten ”Skriva förslag” kan du se startdatum för varje resurs som tilldelats aktiviteten.

Obs!    När du anger procent färdigt eller verkligt arbete, projekt schemaläggs återstående arbete kring rapportdatumet och schemalagda startdatum för efterföljande aktiviteter och deras tilldelningar kan ändras. Om du vill kan du lämna uppföljningsfälten i projektet enligt det ursprungliga schemat, även om färdigt arbete visas senare och återstående arbete visas tidigare.

Klicka på Alternativ för Microsoft Office Project 2007 och tidigare versioner på Verktyg-menyn. På fliken beräkning avmarkera kryssrutorna betecknat Flytta slutet på avslutade delar som infaller efter rapportdatumet till rapportdatumet och flytta fram starten av återstående delar som ligger före rapportdatumet till rapportdatumet. Om du vill ange rapportdatum till ett annat datum än dagens datum klickar du på Projektinformationprojekt-menyn och sedan ange datum i rutan rapportdatum.

Om du använder Microsoft Project 2010 klickar du på

på fliken Arkiv

, klicka på Alternativ och sedan på beräkning. Avmarkera kryssrutorna Flytta slutet på avslutade delar som infaller efter rapportdatumet till rapportdatumet och flytta fram starten av återstående delar som ligger före rapportdatumet till rapportdatumet. Du kan ange rapportdatum till ett annat datum än dagens datum. Klicka på Rapportdatumet på fliken projekt i gruppen Status och sedan ange datum.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×