Standardwebbplatsmallar

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

När du skapar en ny Office SharePoint Server 2007 webbplats kan starta du genom att välja ett av flera olika typer av webbplatsmallar. Webbplatsmallar som ingår i Office SharePoint Server 2007 innehåller sidor, listor, bibliotek och andra element eller funktioner att support specifikt innehåll publicering, hantering av webbinnehåll, hantering av arkivhandlingar eller business intelligence kräver att din organisation kan ha.

Webbplatsmallar som är tillgängliga i Office SharePoint Server 2007 är grupperade i följande kategorier: samarbete, möten, Enterprise och publicera. Mer information om vilka funktioner tillhandahåller mallar i var och en av dessa kategorier finns i avsnitten nedan.

I den här artikeln

Samarbete

Möten

Enterprise

Publicera

Samarbete

Avsikten med webbplatsmallarna i gruppen Samarbete är att hjälpa grupper på företaget att arbeta tillsammans med projekt, samarbeta med dokument och dela information.

Gruppwebbplats

Välj den här webbplatsmallen om du vill skapa en webbplats som arbetsgrupper kan använda för att skapa, ordna och dela information. Mallen inkluderar ett dokumentbibliotek, en meddelandelista, en kalender, en kontaktlista och en lista med länkar.

Exempel Använd     Den här generella mallen kan uppfyller olika spektrum av behov. Det kan lagra långsiktiga rutinmässigt information för en enskild avdelning eller kort giltighetstid information från ett särskilt projekt som sträcker sig över flera avdelningar. Till exempel kan en marknadsföringsaktivitet avdelning lagra och hantera dess planering och budgetinformation dokument, spåra problem och uppgifter och dela dess länkar och kontakter.

Tom webbplats

Markera den här mallen när du vill skapa en webbplats med en tom startsida som du planerar att anpassa. Du kan använda Microsoft Office SharePoint Designer 2007 för att lägga till listor eller andra funktioner. Den här mallen innehåller en Webbplatsbild av webbdel och verktyg för att infoga andra webbdelar.

Exempel Använd     En tom webbplats kan hjälpa dig när du planerar att skapa en egen webbplats, och du inte vill använda någon av befintliga mallar, webbdelar, listor eller bibliotek som utgångspunkt.

Dokumentarbetsyta

Välj den här webbplatsmallen om du vill skapa en webbplats som gör det lättare att koordinera utvecklingen av ett eller flera relaterade dokument tillsammans med andra användare. Webbplatsmallen tillhandahåller verktyg för att dela och uppdatera filer, samt för att hålla alla inblandade uppdaterade om filernas status. Mallen inkluderar ett dokumentbibliotek, en meddelandelista, en aktivitetslista, en medlemslista och en lista med länkar.

Exempel på användning     Du kan använda en dokumentarbetsyta för att arbeta med ett dokument eller en dokumentsamling tillsammans med andra. Du kan också använda en dokumentarbetsyta för att publicera meddelanden, tilldela uppgifter, dela relevanta länkar och för att få aviseringar om ändringar i webbplatsinnehållet.

Wiki-webbplats

Välj den här webbplatsmallen om du vill skapa en webbplats där användarna snabbt och lätt kan lägga till, redigera och länka webbsidor. Mallen tillhandahåller sidor som användarna snabbt kan redigera för att lagra information och koppla information med hjälp av nyckelord. När du redigerar sidorna skapas en historik så att du kan återställa innehållet om det behövs. En Wiki-webbplats inkluderar Wiki-sidor, en länklista och ett Wiki-sidbibliotek.

Exempel på användning     En Wiki-webbplats kan fungera som en community-webbplats där företagets anställda kan lägga fram och utbyta idéer för ett nytt projekt. På en Wiki-webbplats är det enkelt att skapa och formatera sidor så att användarna lätt kan arbeta med varandra för att lagra information.

Blogg

Välj den här webbplatsmallen om du vill skapa en webbplats där användarna snabbt kan publicera information som andra användare kan kommentera. Bloggar, eller webbloggar som de också kallas, är onlinedagböcker där du snabbt kan dela dina idéer i ett informellt, kronologiskt format. En bloggwebbplats inkluderar en lista för inlägg där blogginläggen lagras, en blogglista för länkar till andra bloggar, en kategorilista, en kommentarslista, en länklista för länkar till relaterade resurser, ett fotobibliotek och verktyg som du kan använda för att hantera dina inlägg och andra resurser.

Exempel på användning     En bloggwebbplats kan göra det lättare för chefer att utbyta idéer och tankar i ett engagerande dagboksformat, där de anställda kan ställa frågor eller lägga till kommentarer.

Överst på sidan

Möten

Avsikten med webbplatsmallarna i gruppen Möten är att underlätta möteshanteringen för grupper på företaget. Mallarna i den här gruppen stöder allt från enkla möten till beslutsfokuserade möten och sociala tillställningar.

Grundläggande mötesarbetsyta

Välj den här webbplatsmallen om du vill skapa en webbplats som gör det lättare att planera, ordna och följa upp möten med resten av arbetsgruppen. Mallen inkluderar en lista för målsättningar, en deltagarlista, en dagordning och ett dokumentbibliotek.

Exempel på användning     En grundläggande mötesarbetsyta passar bra för de flesta allmänna typer av möten, t.ex. veckovisa statusmöten.

Tom mötesarbetsyta

Välj den här webbplatsmallen om du vill skapa en tom mötesarbetsyta som du kan anpassa baserat på dina behov och önskemål. Mallen inkluderar en sida som du kan anpassa och lägga till innehåll på.

Exempel på användning     En tom mötesarbetsyta passar bra om du vill skapa en anpassad mötesarbetsyta och du inte vill utgå från någon av de befintliga mallarna, webbdelarna, listorna eller biblioteken.

Mötesarbetsyta för diskussioner och beslut

Välj den här webbplatsmallen om du vill skapa en webbplats som är anpassad för att granska dokument och dokumentera beslut som fattas på mötet. Mallen inkluderar en lista för målsättningar, en deltagarlista, en dagordning, ett dokumentbibliotek, en uppgiftslista och en beslutslista.

Exempel på användning     En mötesarbetsyta för diskussioner och beslut tillhandahåller verktyg som kan användas av arbetsgrupper för att fatta och dokumentera beslut och för att definiera uppgifter. Den här mallen passar bra om du vill att arbetsgruppen ska fokusera på själva utgången av mötet.

Mötesarbetsyta för tillställningar

Välj den här webbplatsmallen om du vill skapa en webbplats som gör det lättare att planera och organisera sociala tillställningar. Mallen inkluderar en deltagarlista, en vägbeskrivning, en bild/logotyp, en att ta med-lista och ett bildbibliotek för foton.

Exempel på användning     Du kan använda en mötesarbetsyta för tillställningar för att hantera sociala tillställningar, t.ex. en välgörenhetsinsamling eller en företagsfest.

Mötesarbetsyta för möten med flera sidor

Välj den här webbplatsmallen om du vill skapa en webbplats som gör det lättare att planera, ordna och identifiera resultatet från ett invecklat möte eller en serie med flera möten. Mallen inkluderar en lista för målsättningar, en deltagarlista, en dagordning och två sidor som kan anpassas (du kan lägga till upp till tio sidor per möte).

Exempel på användning     Du kan använda en mötesarbetsyta för möten med flera sidor för att hantera invecklade möten som kräver detaljerat stödmaterial som du vill lagra på separata sidor, t.ex. sidor för att hantera projekt eller följa upp ärenden.

Överst på sidan

Företag

Webbplatsmallarna i gruppen Företag är avsedda att användas för dokumenthantering på företagsnivå, hantering av arkivhandlingar och allmän informationshantering.

Dokumentcenter

Välj den här webbplatsmallen om du vill skapa en enskild webbplats för att hantera alla dokument inom företaget på en central plats. Ett dokumentcenter är optimerat för genereringen och användningen av ett stort antal dokument. Funktionerna i den här mallen inkluderar bland annat:

  • Dokumentbibliotek.

  • Webbdelen Relevanta dokument som används för att generera en anpassad vy av dokument som har checkats ut, skapats eller senast ändrats av den aktuella användaren. Du kan konfigurera webbdelen så att mer än ett villkor används.

  • Webbdelen Kommande uppgifter som används för att generera en anpassad vy av dokumentrelaterade uppgifter som den aktuella användaren har tilldelats.

  • Trädvynavigering som gör det lättare att bläddra i och hitta innehåll.

  • Rekommenderade dokumenthanteringsfunktioner är aktiverade som standard (t.ex. huvudversioner och delversioner, obligatorisk utcheckning och stöd för flera innehållstyper).

Exempel på användning     Du kan använda ett dokumentcenter för att skapa en omfattande redigeringsmiljö där användarna kan redigera 50 000 eller fler dokument i 500 eller fler mappar. Versionshanteringsfunktionen är aktiverad och normalt sett sparas tio eller fler tidigare versioner för varje dokument. Dokumenten checkas in och ut ofta och arbetsflöden används för att kontrollera dokumentens livscykler. Tjugo eller fler innehållstyper kan användas samtidigt på webbplatsen.

Arkivhandlingscenter

Välj den här webbplatsmallen om du vill skapa en webbplats för hantering av arkivhandlingar. Arkivhandlingscentret är avsett att fungera som en central lagringsplats där de anställda kan lagra och hantera alla företagets arkivhandlingar. Webbplatsmallen stöder hela arkivhanteringsprocessen, från insamling till hantering och arkivering av handlingarna. Normalt sett utformas och konfigureras ett arkivhandlingscenter av företagets arkivhanteringsansvariga och IT-personalen för att matcha företagets arkiveringsplan. Den här mallen inkluderar bland annat:

  • Säkerhetsfunktioner som säkerställer informationens integritet.

  • Tillämpning av informationshanteringsprinciper.

  • Listan Undantag som används för att undvika att arkivhandlingar som kan komma att undersökas eller leda till juridiska förhandlingar förfaller eller förstörs.

  • Listan Cirkulation av arkivhandlingar för automatisk vidarebefordring av arkivhandlingar som skickas till arkivhandlingscentret till rätt plats.

  • Biblioteket Oklassificerade arkivhandlingar för att lagra arkivhandlingar som skickas till arkivhandlingscentret men som inte matchar någon annan arkivhandlingscirkulationspost.

Exempel på användning     Du kan använda ett arkivhandlingscenter för att implementera företagets strategi och arkiveringsplan för hantering av arkivhandlingar. Den här webbplatsen gör det lättare att följa statliga eller juridiska bestämmelser avseende arkivering och hantering av särskilda slags dokument. Innehåll kan skickas till arkivhandlingscentret via en webbtjänst med hjälp av SOAP-protokollet eller via e-post med hjälp av SMTP-protokollet.

Anpassningswebbplats

Välj den här webbplatsmallen om du vill skapa en webbplats för att tillhandahålla anpassade vyer, data och navigering från den aktuella webbplatssamlingen till Min webbplats. Mallen inkluderar specifika webbdelar och navigering som har optimerats för webbplatser i Min webbplats.

Exempel på användning     Du kan använda en anpassningswebbplats om du vill presentera innehåll som anpassats för eller som riktar sig till enskilda användare på deras webbplatser i Min webbplats.

Webbplatskatalog

Välj den här webbplatsmallen om du vill skapa en webbplats som visar och kategoriserar webbplatser på företaget. Mallen inkluderar olika vyer för kategoriserade webbplatser, de vanligaste webbplatserna och en webbplatskarta.

Exempel på användning     Du kan använda en webbplatskatalog om du vill tillhandahålla en central plats där webbplatsbesökarna kan visa eller hitta alla webbplatserna i din webbplatssamling.

Rapportcenter

Välj den här webbplatsmallen om du vill skapa en webbplats för genereringen, hanteringen och publiceringen av webbsidor, instrumentpaneler och prestationsindikatorer (KPIs) som inkluderar mätvärden, målsättningar och Business Intelligence-information. Rapportcentret tillhandahåller en central plats för Business Intelligence-relaterad information. Mallen inkluderar särskilda dokumentbibliotek där du kan lagra rapporter, listor och anslutningar till externa datakällor. Mallen tillhandahåller också åtkomst till sidmallar och webbdelar som gör det lättare att skapa sidor och listor som innehåller affärsinformation. I rapportcentret kan användare söka efter objekt med hjälp av kategorier, visa en kalender med kommande rapporter och prenumerera på relevanta rapporter.

Exempel på användning     Du kan använda ett rapportcenter för att skapa en interaktiv Business Intelligence-portal med realtidsdata som sammanställer och visar affärsinformation från olika källor med hjälp av integrerade Business Intelligence-funktioner, t.ex. instrumentpaneler, webbdelar, prestationsindikatorer och tekniker för affärsdataanslutningar. Den här typen av webbplats tillhandahåller en central plats där användarna har tillgång till de senaste rapporterna, kalkylbladen eller prestationsindikatorerna.

Sökcenter med flikar

Välj den här mallen om du vill skapa en webbplats för att förbättra sökningen för användarna. Välkomstsidan innehåller en enkel sökruta på mitten av sidan. Webbplatsen innehåller två flikar: en för allmänna sökningar och en för sökningar efter information om personer. Du kan lägga till och anpassa flikar för att fokusera på andra sökomfattningar eller resultattyper.

Exempel på användning     Du kan använda ett sökcenter för att returnera objekt på din webbplats, och eliminera sökträffar som inte gäller din sökning. Du kan också söka i olika samlingar med information separat med hjälp av flikar.

Sökcenter

Välj den här webbplatsmallen om du vill skapa en webbplats för att förbättra sökningen för användarna. Välkomstsidan innehåller en enkel sökruta på mitten av sidan. Webbplatsen innehåller sidor för sökresultat och avancerad sökning.

Exempel på användning     Du kan använda ett sökcenter för att returnera objekt på din webbplats, och eliminera sökträffar som inte gäller din sökning.

Värd för Min webbplats

Välj den här webbplatsmallen om du vill skapa en webbplats som används som värd för Min webbplats.

Obs!: Den här webbplatsmallen är bara tillgänglig om du skapar en webbplatssamling i Central administration.

Överst på sidan

Publicering

Webbplatsmallarna i gruppen Publicera kan användas av företag för att utforma, distribuera och hantera företagets intranätportaler, webbplatser för Internetnärvaro och portalwebbplatser för avdelningar. Portalkomponenterna gör det också lätt att ansluta till personer inom företaget som har rätt kompetens, kunskaper och projekterfarenhet. Alla publiceringsfunktioner är aktiverade för webbplatsmallarna i gruppen Publicera, till exempel verktygsfältet för sidredigering, innehållsredigeraren och utcheckningsfunktioner.

Publiceringswebbplats

Välj den här webbplatsmallen om du vill skapa en tom webbplats och snabbt publicera webbsidor. Mallen inkluderar dokument- och bildbibliotek för lagring av webbpubliceringsresurser. Deltagare kan arbeta med utkast av sidor och sedan publicera dem så att de blir tillgängliga för användarna. Webbplatsen inkluderar dokument- och bildbibliotek för lagring av webbpubliceringsresurser.

Obs!: Den här webbplatsmallen är endast tillgängliga om publiceringsfunktioner är aktiverade på den här webbplatsen (och den överordnade webbplatsen).

Exempel på användning     Skapa en publiceringswebbplats om du vill lägga till ett område för pressmeddelanden på webbplatsen där de fem senaste webbsidorna för pressmeddelanden automatiskt visas på välkomstsidan. Du kan skapa och redigera webbsidorna för pressmeddelanden med hjälp av en webbläsare. Använd HTML-redigeraren för att formatera innehållet och välj länkar och bilder för sidorna från bibliotek. Använd webbdelen Innehållsfråga om du vill visa särskilda sidor för pressmeddelanden på välkomstsidan.

Publiceringswebbplats med arbetsflöde

Välj den här webbplatsmallen om du vill skapa en webbplats för publicering av webbsidor baserat på ett schema med hjälp av arbetsflöden för godkännande. Mallen inkluderar dokument- och bildbibliotek för lagring av webbpubliceringsresurser. Som standard kan bara publiceringsunderwebbplatser skapas under den här webbplatsen.

Obs!: Den här webbplatsmallen är endast tillgängliga om publiceringsfunktioner är aktiverade på den här webbplatsen (och den överordnade webbplatsen).

Exempel på användning     Du kan använda en publiceringswebbplats med ett arbetsflöde om du vill skapa en webbplats med tekniska artiklar som måste granskas av experter innan de publiceras.

Nyhetswebbplats

Välj den här typen av webbplatsmall om du snabbt och enkelt vill kunna skapa en webbplats för nyhetsartiklar och länkar till nyhetsartiklar. Mallen inkluderar exempel på sidlayouter för nyhetsinnehåll och ett arkiv för lagring av äldre nyhetselement. Mallen innehåller också en lättanvänd layout för läsare och nyhetsleverantörer. Den här webbplatsmallen innehåller också två webbdelar som effektiviserar nyhetsdistributionen: RSS-visning och Denna vecka i bilder.

Exempel på användning     Du kan använda en nyhetswebbplats för att skapa en central plats för nyheter eller liknande information. En nyhetswebbplats innehåller uppdaterad information för hela företaget.

Samarbetsportal

Välj den här typen av webbplats om du vill skapa en första webbplatshierarki för en avdelningsportal i företagets intranät. Webbplatsen inkluderar en startsida, en nyhetswebbplats, en webbplatskatalog och ett sökcenter med flikar. Normalt sett har den här webbplatsen nästan lika många deltagare som läsare och används vanligtvis som värd för gruppwebbplatser.

Obs!: Den här webbplatsmallen är bara tillgänglig om du skapar en webbplatssamling i Central administration.

Exempel på användning     Du kan använda en samarbetsportal om du vill skapa en avdelningsportal där företagets anställda kan samarbeta och publicera dokument och webbsidor.

Publiceringsportal

Välj den här typen av mall om du vill skapa en första webbplatshierarki för en webbplats på Internet eller för en stor intranätportal. Den här webbplatsen kan lätt anpassas till företagets profil. Mallen inkluderar en startsida, ett exempel på en underwebbplats för pressmeddelanden, ett sökcenter och en inloggningssida. Normalt sett har den här webbplatsen många fler läsare än deltagare och används vanligtvis för att publicera webbsidor med arbetsflöden för godkännande. Som standard kan du bara skapa publiceringsunderwebbplatser med arbetsflöde under webbplatser som du skapar med hjälp av den här webbplatsmallen.

Obs!: Den här webbplatsmallen är bara tillgänglig om du skapar en webbplatssamling i Central administration.

Exempel på användning     Du kan använda en publiceringsportal om du vill skapa en första webbplats för att presentera företaget på Internet. Du kan också skapa en intranätportal där företagets anställda kan läsa och hitta information.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×