Stöd för XSD-datatyper (XML Schema Definition)

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Det är viktigt att du känner till hur datatyper för XML-schemadefinition (XSD) hanteras när du importerar eller exporterar XML-data så att dessa data konverteras på det sätt som du önskar.

Vad vill du göra?

Lär dig hur Excel hanterar XSD-datatyper som stöds när du importerar XML-data

Lär dig hur Excel visa format karta till XSD-datatyper som stöds när du exporterar XML-data

Lära dig hur Excel hanterar XSD-datatyper när du importerar XML-data

Viktigt!: Om en XML-schemafil (.xsd) inte definierar attributet type specifika data för ett element (till exempel xsd:decimal), sedan formaterar Excel cellen som text som standard när du importerar XML-data. Formatering som text säkerställer att de tecken som lagras i cellen är desamma som de data som lagras i en XML-datafil (.xml). Till exempel inledande nollvärden (0) i fältet ID eller kreditkort tas bort när de är formaterad som ett tal, men inte tas bort när de har formaterats som text. Däremot utvärderas inte data som är formaterade som text. Du måste uttryckligen ange en numeriska data typattribut, till exempel xsd:decimal eller xsd:integer om du vill att data som ska utvärderas eftersom den innehåller en formel.

I följande tabell visas de visningsformat som används när ett objekt med en viss XSD-datatyp importeras till ett Excel-kalkylblad. Data med ett XSD-format i kolumnen format som inte stöds importeras som textvärden.

XSD-datatyp

Visningsformat i Excel

Format som inte stöds

tid

ÅÅ/M/D eller ÅÅ/M/D t:mm eller ÅÅ/MM/DD

hh:mm:ssZ
Hh:mm:ss.f-f

dateTime

m/d/åååå h:mm

åååå-mm-ddThh:mm:ssZ
åååå-mm-ddThh:mm:ss+/-hh:mm
åååå-mm-ddThh:mm:ss.f-f
Årtal utanför intervallet 1900 till 9999

datum

Datum *3/14/2001

åååå-mm-ddZ
åååå-mm-dd+/-hh:mm
Årtal utanför intervallet 1900 till 9999

gYear

Tal, inga decimaler

åååå-mm+/-hh:mm
Årtal utanför intervallet 1900 till 9999

gDay
gMonth

Tal, inga decimaler

gYearMonth

Anpassat mmm-yy

åååå-mm+/-hh:mm
Årtal utanför intervallet 1900 till 9999

gMonthDay

Anpassat d-mmm

anytype
anyURI
base64Binary
duration
ENTITIES
ENTITY
hexBinary
ID
IDREF
IDREFS
language
Name
NCName
NMTOKEN
NMTOKENS
normalizedString
NOTATION
QName
string
token

Text

boolean

Boolesk

decimal
float
double

Allmän

Inledande och avslutande nollor (0) tas bort.
Minus- och plustecken, (-) och (+), respekteras men det är endast minustecken som visas.
Tal lagras och beräknas i Excel med 15 signifikanta teckens noggrannhet.

byte
int
integer
long
negativeInteger
nonNegativeInteger
nonPositiveInteger
positiveInteger
short
unsignedByte
unsignedInt
unsignedLong
unsignedShort

Allmän

Överst på sidan

Lära dig hur visningsformaten i Excel överförs till XSD-datatyper när du exporterar XML-data

När du exporterar XML-data matchar exporterade data de data som visas i kalkylbladet under följande omständigheter:

  • Visningsformatet för Excel är Text.

  • Du har inte ändrat visningsformatet för data

Om du ändrar visningsformatet för en cell med numeriska data, datumdata eller tidsdata exporteras cellens underliggande värde. Till exempel kanske du använder visningsformatet Procent i en cell som sedan visar 51,50 %. Cellens värde exporteras som 0,515.

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×