Ställa in sorteringsalternativ i en listvy i SharePoint Workspace 2010

Så här anger du sorteringsalternativ i en listvy:

 1. Öppna designern.

 2. Klicka på den listvy som du vill ange sorteringsalternativ för.

 3. Klicka på fliken Sortera och gruppera.

 4. Klicka på det kolumnfält som du vill sortera.

 5. Markera sorteringsalternativ så här:

  • Om du vill sortera alla listobjekt i stigande eller fallande ordning markerar du Sortera följande värden och väljer sedan önskad sorteringsordning.

  • Om du vill ange en sekundär sorteringsordning markerar du Sortera sedan efter, klickar på ett fält på den nedrullningsbara menyn och väljer sedan önskad sorteringsordning.

  • Om du vill framtvinga att alla objekt sorteras i en plan vy utan hierarki markerar du Visa alla objekt, även svarsobjekt, i en plan vy utan hierarki.

   Den här sorteringen är användbar i fall då du bara vill visa alla objekt i stigande eller fallande ordning och ignorera relationer mellan överordnade/underordnade bland objekt.

  • Om du vill gruppera objekt med samma värden markerar duGruppera objekt med samma värden till ett avsnitt som går att utöka.

   Dessutom kan du sortera objekt inom varje grupp enligt en sekundär sortering.

   I exemplet nedan är fältet "Matgrupp" markerat som primär sortering i stigande ordning och "Objekttyp" markeras som sekundär sortering i fallande ordning. Dessutom är fältet "Matgrupp" inställt på att gruppera samma värden i en utvidgningsbar sektion. Slutligen är kolumnen "Matgrupp" inställd på att visa plus- eller minustecken. På fliken Kolumner är alternativet Visa ett plus- eller minustecken i den här kolumnen när raden går att utöka markerat.

   En grupperad sortering med en sekundär sorteringskolumn

   Om du grupperar objekt enligt ett datum-/tidfält klickar du på menyn Gruppera datum efteroch klickar sedan på önskat tidsvärde.

 6. Om du vill att vyn ska öppnas med de valda sorteringsalternativen markerar du Använd som standardsortering när vyn öppnas första gången.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×