Ställa in rapportdatumet

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

I Microsoft Office Project används statusdatum för att visa status med statuslinjer, inkludera statusinformation som inte är tidsfördelad (t.ex. procent färdigt) i ett projekt eller för att beräkna summor för upparbetat värde. Rapportdatumet är samma som dagens datum såvida du inte angett ett annat rapportdatum. Du kan också använda rapportdatumet för att bestämma var verkligt och återstående arbete ska placeras i schemat när du anger statusinformation.

Artikelinnehåll

Hur ändrar jag rapportdatum?

Hur påverkas rapportdatum statusuppdateringar?

Hur datum påverkas upparbetat värde i status?

Hur påverkas rapportdatum beräkningar för statuslinjer?

Hur ändrar jag rapportdatumet?

Om du visar projektets status med statuslinjer visas på projektets status för det aktuella datumet. På samma sätt om du anger grundval av statusinformation schemaläggs verkliga värden och återstående arbete runt dagens datum. Information om upparbetat värde beräknas också för det aktuella datumet.

Du kan ändra rapportdatumet om du vill ange eller visa statusinformation för ett annat datum än dagens datum. Du kanske exempelvis vill ändra rapportdatumet för att visa projektets status för förra veckan, eller, om statusrapporterna gäller för en fredag men kom in för sent, så kan du ändra rapportdatumet till fredag innan du anger statusinformation.

Obs!: Om du ändrar rapportdatumet och ingenting ändras i projektet kan det bero på att manuellt beräkningsläge används. Du kan ändra till automatiskt beräkningsläge genom att klicka på AlternativVerktyg-menyn och sedan klicka på fliken Beräkning. Klicka på Automatisk bredvid Beräkning under Beräkningsalternativ för Microsoft Office Project.

 1. Klicka på ProjektinformationProjekt-menyn.

 2. Ange eller välj det rapportdatum som du vill använda i rutan Rapportdatum.

  Om du vill ta bort rapportdatumet skriver du - i rutan Rapportdatum.

Obs!: Om du uppdaterar projektet med verkliga värden från en Microsoft Office Project Web Access-baserad tidrapport eller någon annan källa kanske du vill använda det sista datumet i perioden i tidrapporten som rapportdatum.

Överst på sidan

Hur påverkar rapportdatumet statusuppdateringar?

När du anger statusen som procent färdigt eller verkligt arbete hittills, används rapportdatumet för att avgöra var det verkliga arbetet ska placeras och var återstående arbete ska schemaläggas. Du kan ändra standardinställningarna för hur rapportdatumet används för att placera verkligt arbete och återstående arbete där du vill, särskilt om tilldelningar slutförs tidigare eller senare än förväntat.

Följande kryssrutor på fliken Beräkning i dialogrutan Alternativ (Verktyg-menyn) påverkar hur verkliga värden och återstående varaktighet schemaläggs i Project:

 • Flytta tillbaka slutet på avslutade delar som infaller efter rapportdatumet till rapportdatumet     Inkluderar aktiviteter som schemalagts efter rapportdatumet, och som har tillhörande verkliga värden. Om kryssrutan Flytta tillbaka slutet på avslutade delar som infaller efter rapportdatumet till rapportdatumet är markerad och en aktivitet schemaläggs efter rapportdatumet och du anger verkliga värden för aktiviteten, flyttas den verkliga, avslutade delen av aktiviteten så att det slutförda arbetet avslutas vid rapportdatumet, och så att eventuellt återstående arbete fortfarande är schemalagt att påbörjas längre fram. Om rapportdatumet är dagens datum och du anger verkliga värden antas det sålunda att arbetet avslutas idag, inte i framtiden, men det återstående arbetet förväntas inte starta förrän längre fram:

  Flytta tillbaka slutet på avslutade delar som infaller efter rapportdatumet till rapportdatumet

 • Och flytta tillbaka starten av återstående delar till rapportdatumet     Om kryssrutan Flytta fram starten av återstående delar som ligger före rapportdatumet till rapportdatumet är markerad kan du även markera kryssrutan Och flytta tillbaka starten av återstående delar till rapportdatumet. Om du markerar båda kryssrutorna flyttas hela aktiviteten runt rapportdatumet för att visa att arbete med aktiviteten har utförts och slutförts vid rapportdatumet och att återstående arbete fortsätter vid rapportdatumet:

  Och flytta tillbaka starten av återstående delar som infaller före statusdatum till statusdatum

 • Flytta fram starten av återstående delar som ligger före rapportdatumet till rapportdatumet     Inkluderar aktiviteter som schemalagts före rapportdatumet, och som har tillhörande verkliga värden. Om kryssrutan Flytta fram starten av återstående delar som ligger före rapportdatumet till rapportdatumet är markerad och en aktivitet schemaläggs före rapportdatumet och du anger verkliga värden för aktiviteten lämnas den verkliga delen av aktiviteten kvar enligt schemat, och eventuellt återstående arbete flyttas till rapportdatumet. Om rapportdatumet är dagens datum och du anger verkliga värden antas det sålunda att arbetet har slutförts enligt schemat, och att det återstående arbetet kommer att påbörjas omgående i stället för före rapportdatumet:

  Flytta fram starten av återstående delar som ligger före rapportdatumet till rapportdatumet

 • Och flytta fram slutet av återstående delar till rapportdatumet     Om kryssrutan Flytta fram starten av återstående delar som ligger före rapportdatumet till rapportdatumet är markerad kan du även markera kryssrutan Och flytta fram slutet av återstående delar till rapportdatumet. Om du markerar båda kryssrutorna flyttas hela aktiviteten runt rapportdatumet för att visa att arbete med aktiviteten har utförts och slutförts vid rapportdatumet och att återstående arbete fortsätter vid rapportdatumet:

  Och flytta fram starten av avslutade delar som infaller före statusdatum till statusdatum

Dessa inställningar är särskilt användbara om du vill se bortom schemats statuslinjer, samt för att ändra hur upparbetat värde påförs.

Om du ändrar dessa inställningar flyttas inte det verkliga eller återstående arbetet alls, utan kvarstår enligt det ursprungliga schemat, även om du rapporterar att arbetet slutfördes flera veckor före schemat.

Obs!: Dessa inställningar styr inte placeringen av verkligt och återstående arbete när du spårar statusen genom att ange verkligt arbete per tidsperiod.

Överst på sidan

Hur påverkar rapportdatumet det upparbetade värdet?

Vissa kostnader för upparbetat värde beräknas vid rapportdatum. Till exempel den budgeterade kostnaden för arbete schemalagda (BKPA) är del av kostnaden som har planerats måste betalas för en aktivitet mellan aktivitetens startdatum och med rapportdatumet. Totalen planerade exempelvis budget för en aktivitet med fyra dagars är 100 kr och den startar på en måndag. Om rapportdatum är inställd på följande onsdag, BKPA är $75. När du ändrar rapportdatumet speglar upparbetat värde beräknas kostnader fram till och med rapportdatumet.

Överst på sidan

Hur påverkar rapportdatumet beräkningar för statuslinjer?

Om du använder statuslinjer för att visa statusinformation kan du visa statuslinjer för rapportdatumet, dagens datum eller regelbundna intervall. Försäkra dig om att statuslinjerna visas korrekt genom att öppna Verktyg-menyn och klicka på Alternativ. Klicka på fliken Beräkning och markera kryssrutan Ändringar av värden i rutan Procent färdigt sprids till rapportdatumet. Med den här inställningen sprids det rapporterade arbetet jämnt från procent färdigt fram till rapportdatumet. När du sedan visar statuslinjerna anges arbetsstatus för varje givet datum.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×