Ställa in principer för att registrera tid och aktivitetsstatus

Ställa in principer för att registrera tid och aktivitetsstatus

Förutom olika standardinställningar för tid och aktivitetsstatus i Project Web App finns det också några mer finkalibrerade principer som du kan använda om du vill finjustera hur organisationen fungerar.

Du måste göra ändringar på två olika platser när du ska ange inställningar för organisationen. Gå först till Inställningar Ikon för Inställningar > PWA-inställningar.

Där hittar du vissa inställningar under Inställningar och standardvärden för tidrapporter.

Inställningar och standardvärden för tidrapporter

Övriga inställningar ligger under Inställningar och visning för aktiviteter.

Inställningar och visning av aktiviteter


Principer

Här anger du dem

Vad ska du ange?

Kan gruppmedlemmarna ange övertid och ej fakturerbar tid?   

Inställningar och standardvärden för tidrapporter

Under Project Web App-vy markerar du kryssrutan Tidsspårning med standardtyperna Övertid och Ej fakturerbara kommer att användas för tidrapporten.

Tidrapport kommer att använda standardövertid och ej fakturerbar tidsspårning

Har ni gränser för hur mycket tid som får rapporteras?   

Inställningar och standardvärden för tidrapporter

Redovisningssystem, kunder och andra interna faktorer kan kräva specifika principer för hur mycket tid som får rapporteras.

Under Gränser för timrapportering kan du ange Maximalt antal timmar per tidrapport, Minsta antal timmar per tidrapport och Maximalt antal timmar per dag.

Gränser för tidspårning av dataposter

Kan gruppmedlemmarna rapportera arbete i förskott?   

Inställningar och standardvärden för tidrapporter

Som standard kan gruppmedlemmarna inte registrera arbete för framtida tidsperioder. Men om ni tillåter sådan rapportering inom organisationen kan du markera kryssrutan Tillåt rapportering i framtida tidrapportsperioder under Tidrapportsprinciper.

Tillåt framtidsrapportering

Kan gruppmedlemmarna rapportera tid mot sammanfattande uppgifter på toppnivå?   

Inställningar och standardvärden för tidrapporter

I Project Web App kan uppgifter visas med indrag under andra uppgifter. Det arbete som rör de indragna uppgifterna lyfts då upp till uppgiften på den översta nivån för att summera allt arbete som utförts inom det området. Aktivitetslistan kan då se ut ungefär så här:

 • Ta fram dokumentation

  • Söka relevant information

  • Skriva ihop ett innehåll

  • Gå igenom innehållet

  • Införliva de synpunkter som framförts

  • Publicera innehåll

Vanligtvis rapporterar gruppmedlemmarna sin arbetstid i de indragna uppgifterna. De timmarna lyfts sedan upp till den sammanfattande uppgiften på toppnivå ("Ta fram dokumentation"). I vissa organisationer kan det dock vara värt att låta gruppmedlemmarna rapportera arbetad tid också för den sammanfattande uppgiften.

Om du vill att gruppmedlemmarna ska kunna rapportera tid för sammanfattande uppgifter markerar du kryssrutan Tillåt tidrapportering på högsta nivån under Tidrapportsprinciper.

Tillåt tidrapportering på toppnivå

Vill du inte att projektledarna ska kunna ändra antalet timmar?    

Inställningar och visning av aktiviteter

Under Skydda användaruppdateringar väljer du Tillåt endast aktivitetsuppdateringar i Aktiviteter och Tidrapporter.

Tillåt bara uppgiftsuppdatering via Uppgifter och tidrapporter

Vill du att alla typer av arbete ska kopieras från tidrapporter till aktivitetsstatusar?   

Inställningar och visning av aktiviteter

Gruppmedlemmarna kan importera timmarna från sin tidrapport till aktivitetsstatusen, som ett hjälpmedel när de ska fylla i hur mycket arbete de har genomfört. Som standard importeras endast det arbete där standardradklassificeringen (i kolumnen Faktureringskategori i tidrapporten) används.

Om du vill att allt arbete i alla kategorier ska kopieras till aktivitetsstatusen när gruppmedlemmarna importerar sin tidrapport, markerar du kryssrutan Importera alla radklassificeringar för tidrapporten under Skydda användaruppdateringar.

Importera alla radklassificeringar för tidrapport

Kan gruppmedlemmarna ange tidsintervallet för aktivitetsstatusrapporter?   

Inställningar och visning av aktiviteter

Aktivitetsstatusen skiljer sig från tidrapporterna eftersom den inte nödvändigtvis återspeglar en given redovisningsperiod. Om du vill att gruppmedlemmarna ska kunna välja vilka datum deras aktivitetsstatusrapporter gäller, markerar du kryssrutan Tillåt att användare kan ange anpassade perioder för aktivitetsuppdateringar under Skydda användaruppdateringar.

Tillåt användare att definiera lämpliga perioder för aktivitetsuppdateringar
Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×